IT service manager (m/v/x)

SPF Stratégie et Appui

Code de sélection

ANG22396

Diplôme

Master

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A2

Type de recrutement

Pas applicable

Durée

Pas applicable

Temps plein/temps partiel

Pas applicable

Jobinhoud

Wil je bijdragen aan de Digitale Transformatie van onze maatschappij en bezit je kennis van IT- en Service Management?


Solliciteer als Service Manager bij het team Digitale Transformatie van de federale overheid en geef vorm aan de digitale wereld van morgen! #SmartNation

De IT Service Manager is een sleutelrol die de brug maakt tussen diensten, klanten en collega's. Als Service manager neem je de verantwoordelijkheid op over het totale dienstenaanbod van FOD Beleid en ondersteuning (FOD BOSA) DG Digitale Transformatie.

Je komt terecht bij het team Identity & Access Management (IAM) ofwel het team Infrastructure, Operations & Support (IOS). Deze teams zijn verantwoordelijk voor volgende services: 

 • IAM: FAS (Federale Authenticate Service) het CSAM platform, RMA (Federaal Rollenbeheersysteem), “Mijn digitale Sleutels”, …
 • IOS: TESTA, Application Management Support (1st line support, 2nd line support, Operations, Datacenter infrastructure services, monitoring,… )

Ga je aan de slag binnen het domein IAM dan zijn je rechtstreekse klanten overheden van het Federale tot het lokale niveau en organisaties die het publiek belang dienen. De klanten van het domein IOS zijn de andere domeinen binnen het DG DT met uitzondering van de dienst TESTA.

Jouw verantwoordelijkheden:

Een belangrijke opdracht is het bewaken van de kwaliteit, beschikbaarheid, capaciteit en performantie van de diensten waarvoor je verantwoordelijk bent. Jouw taken hierbinnen zijn: 

 • Je hebt continu overleg met je collega's (service managers, analisten, service desk, architecten, …) om de kwaliteit van de diensten te garanderen. Je hebt oog voor verbeteracties en definieert nieuwe behoeften, die je zelf ook behartigt. In overleg met de stakeholders, geef je mee richting en neemt strategische beslissingen over de verdere
 • In overleg met de stakeholders, geef je mee richting en neemt strategische beslissingen over de verdere evolutie van het dienstenaanbod.
 • Wanneer het al eens mis gaat met een service, coördineer je het snelle herstel (incident analyse, root cause, remediërende acties, interne en externe communicatie, war room, incident review, lessons learned, …).
 • Je volgt alle aanvragen (service requests, incidenten en change requests) van klanten op en zorgt er voor dat deze binnen de afgesproken termijnen worden afgewerkt.
 • Je neemt verantwoordelijkheid over de uitwerking en opvolging van de SLA-afspraken van de aangeboden diensten. Je zorgt er voor dat deze afspraken maximaal worden nageleefd.

Je helpt andere overheidsdiensten aan boord van de digitale trein, door je in te leven in hun specifieke noden en hen te adviseren over het FOD BOSA DG DT dienstenaanbod.

 • Je ontwikkelt kwalitatieve documentatie en onderhoudt de service catalogi waarin we ons digitaal dienstenaanbod toelichten aan potentiële partners.
 • Je organiseert en leidt de recurrente vergaderingen met interne en externe partners om de kwaliteit en de evolutie van de afgenomen diensten te bespreken, en nieuwe of gewijzigde behoeften te identificeren.

Vanuit je expertise en kennis, draag je bij tot de realisatie van (strategische) projecten binnen jouw domein.

FOD BOSA voorziet voor de geselecteerde kandidaten een intensieve inwerkingsperiode, waarbij alle
aspecten van de functie aan bod komen.


Meer info over de jobinhoud?
Henk YDE - Service Manager DG Digitale Transformatie
Contactpersoon FOD BOSA 
Tel.: (02) 740 78 78
E-mail: henk.yde@bosa.fgov.be

Werkgever

Werken bij DG Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) betekent bijdragen tot de digitalisering van de dienstverlening voor burgers en bedrijven. Jouw werk zal een zichtbare invloed hebben op de digitale diensten die voor de overheid en het bedrijfsleven worden ontwikkeld.

Meer weten over de missies van DG Digitale Transformatie? Luister naar de podcast van de directeur-generaal, Jack Hamande (in het Frans).

Wij zijn momenteel op zoek naar 2 ambitieuze Service Managers om onze teams te versterken. Je komt bij

 • Infrastructuur, Operations & Support (IOS), IOS is de unieke strategische partner van de verschillende domeinen van DG DT op vlak van infrastructuur, operations & support. Dit team bestaat momenteel 15 medewerkers. 
 • Identificatie, Authenticatie en Autorisatie (IAA) Dit team is verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling, het beheer en de verbetering van de federale authenticatiedienst (FAS). Via de Federal Authentication Service (FAS) worden personen geauthentiseerd zodat ze toegang kunnen krijgen tot beveiligde online overheidstoepassingen. Dit team bestaat momenteel uit 10 medewerkers. 

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en je bouwt met hen op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie op.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.


Technische competenties

 • Je hebt een basiskennis van de processen en disciplines gedefinieerd in ITIL, kennis van de voor en nadelen.
 • Je beschikt over kennis van de processen en concepten gedefinieerd in DevOps en continuous operation, kennis van de voor en nadelen.
 • Je hebt praktische kennis van minstens 3 begrippen uit de volgende lijst:
  • IAM
  • KPI en management rapportering
  • SAML2 / OIDC
  • Zabbix, ELK
  • GDPR, Audit van elektronische communicatie
  • HTTPS, Cryptographie, certificaten en/of PKI
  • User journeys en user experience
  • Cloud
  • Customer Relationship Management


Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen daarom harder door in de eindscore (x2).Niet vereist, wel een troef
 

 • Je bent bereid om in een tweetalige omgeving (Frans/Nederlands) te werken.
 • Je hebt kennis van technisch Engels.

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1: Master in IT (geen ervaring vereist)

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen ofelektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

Optie 2: Master diploma (ervaring vereist)

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies tenminste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten. 
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur ofvan licentiaat/master.

Optie 3: Bachelor in IT (ervaring vereist)

 • Één van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:
  • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
  • diploma van technisch ingenieur.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
 • Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
  Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

   

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum (voor optie 2 en 3): 

 • Een relevante professionele ervaring van ten minste 2 jaar in het domein van IT management (service management, service delivery management, project management,…).


Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van niveau A2 . Je dient te voldoen aan: 

 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring (zie punt 2).

Laad je meest recente bewijs van benoeming op van niveau A2 (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.4. Je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de rekruterende instelling:

De vacante functie is een functie van A2. Je moet voldoen aan:

 • minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

Je dient tevens aan de ervaringsvereisten te voldoen (zie punt 2).5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. 

De functie is vacant in niveau A2. Je moet dus: 

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma' in Mijn dossier.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor', om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.

De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen, moeten geen diplomavoorwaarden invullen maar moeten voldoen aan de vereiste werkervaring (zie punt 2).

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Attaché (statutaire benoeming niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 49.746,54 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Met de salarissimulator kunt u uw bruto- en nettosalaris berekenen. 

Wij willen een betrouwbare, duurzame en mensgerichte organisatie zijn.

Daarom moedigen wij onze werknemers aan om :

 • een goed evenwicht tussen werk en privéleven te vinden. Daarom kan u profiteren van:
  • de mogelijkheid om tot drie dagen telewerk per week
  • flexibele werktijden (40 uur)
  • 26 verlofdagen + 12 adv-dagen.
 • om jouw vaardigheden te blijven ontwikkeling. Daarom bieden wij de mogelijkheid om:
  • zowel je algemene als technische vaardigheden te ontwikkelen;
  • onder werktijd opleidingen te volgen.

Naast deze mogelijkheden profiteer je van een pakket met diverse sociale voordelen zoals : 

 • Volledige dekking van vervoerskosten voor woon-werkverkeer;
 • Een gunstige hospitalisatieverzekering;
 • Een smartphone met dekking van de gesprekskosten;
 • Aantrekkelijke voordelen en aanbiedingen op diverse producten en diensten voor alle leden van uw gezin via het platform Benefits@Work.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau (en dezelfde klasse indien niveau A) als de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen. Als je al ambtenaar bent en je neemt deel op basis van het slagen op een specifieke bevorderingsprocedure naar het niveau van de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, dan moet je ook geen stage meer doen.
 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

Selectiestappen
 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG22273?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen' de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job' ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job' en ‘Waarom van job veranderen') onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

Functiespecifieke screening

Stap 4: Specifieke screening - interview met technische vragen (+/- 80 min) + PC proef (+/- 70 min).

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Je online-cv in 'Mijn dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Voorafgaand aan het interview wordt via een PC-test volgende competenties gemeten: informatie integreren, beslissen en adviseren.

De interviews zullen plaatsvinden midden oktober 2022 (onder voorbehoud). 

Je bent geslaagd als je de beoordeling ‘geschikt' behaalt.
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering & Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Bosa die de finale beslissing neemt. Deze laureatenlijst kan gebruikt worden voor gelijkaardige profielen in de toekomst.

Aparte lijst voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als ‘persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een handicap').


Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 30/09/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 

Extra info

Contactpersoon Selor
Koen Loos - Assistent HR Services 
E-mail: koen.loos@bosa.fgov.be 
Tel: +32 2 740 84 32


Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Christine Grigolato
  Nos responsabilités envers les citoyens sont grandes et je constate auprès de mes collègues le travail sérieux fait en ce sens.
  Christine Grigolato
  Cheffe de projet en ressources humaines
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Christine Grigolato
 • Portrait Naomi De Roeck
  Le SPF BOSA est un environnement très coloré, dynamique, avec des fonctionnaires très enthousiastes et d'origines très diverses.
  Naomi De Roeck
  Responsable des achats
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Naomi De Roeck
 • Portrait Marc Bruyland
  J'ai réalisé qu'ici, je pouvais développer mes talents pour des objectifs socialement pertinents. 
  Marc Bruyland
  Business analyst IT
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Marc Bruyland
 • Portrait Sarah De Leeuw
  "Sarah assise à un bureau pendant 8 heures par jour, ce n'est pas possible", pensaient beaucoup de gens.
  Sarah De Leeuw
  Collaborateur première ligne
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Sarah De Leeuw
 • Portrait Shana Vanderidt
  Nous pouvons organiser notre temps et gérer nos tâches de manière très autonome.
  Shana Vanderidt
  HR Officer chez PersoPoint
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Shana Vanderidt
 • Portrait Sofie Van Damme
  Pour le testing, nous sommes au top ! 
  Sofie Van Damme
  Consultante Testing
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Sofie Van Damme
 • Portrait Aurore Despontin
  Dans l'administration fédérale, nous formons une grande famille et nous entraidons: c'est une valeur ajoutée incroyable.
  Aurore Despontin
  Directrice générale du Service d'appui interne
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Aurore Despontin
 • Icône collaborateur sans photo
  Je travaille dans la confiance et l'autonomie, ce qui est stimulant !
  Florence Malchair
  Consultante en gestion de la diversité
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Florence Malchair
 • Portrait Thomas Debiève
  Nous pouvons tous, à notre échelle, avoir un impact sur notre société, et cela me motive énormément au quotidien.
  Thomas Debiève
  Service Manager
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Thomas Debiève
 • Portrait Reindert Van Reusel
  Au SPF BOSA, nous travaillons constamment à l'amélioration de nos services et de nos plateformes
  Reindert Van Reusel
  Consultant HR services
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Reindert Van Reusel
 • Portrait Eléonore Maisse
  Mon travail s’inscrit au cœur de l’actualité budgétaire et économique de la Belgique.
  Eléonore Maisse
  Coordinatrice budgétaire
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Eléonore Maisse
 • Portrait AMandine Drossart
  Nous travaillons sur des projets différents mais nous nous concertons énormément.
  Amandine Drossart
  Consultante HR Methods
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Amandine Drossart
 • Icône collaborateur sans photo
  Je travaille dans une organisation moderne qui me donne la possibilité de me former et de m'épanouir.
  Walter Lippens
  Conseiller en prévention - médecin du travail
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Walter Lippens
 • Portrait Charlotte Haling
  Nous travaillons en fonction des résultats, mais sur base de la confiance et de la responsabilité.
  Charlotte Haling
  HR Officer
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Charlotte Haling
 • Portrait Vera Van De Velde
  Je suis particulièrement fière de pouvoir être utile pour les membres du personnel et de pouvoir les aider lorsqu'ils ont des questions.
  Vera Van De Velde
  HR officer
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Vera Van De Velde
 • Icône d'employé sans photo
  De nouveaux projets se développent régulièrement. Tout cela rend mon travail polyvalent et très intéressant.
  Larissa Persoons
  Business analyst
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Larissa Persoons
 • Portrait Hind Sassi
  A notre petite échelle, nous contribuons au bon fonctionnement de la société et de notre pays
  Hind Sassi
  Collaboratrice Première ligne
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Hind Sassi
 • Portrait Jeroen Pacolet
  En fait, il n'y a pas de journée de travail type, parce que mon travail est très varié.
  Jeroen Pacolet
  Chef de projet
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Jeroen Pacolet