Expert Directie Gebouwen en Veiligheid (m/v/x)

SPF Intérieur
Réservé aux fonctionnaires

Code de sélection

XNT24036

Langue

Néerlandais

Diplôme

 • Master
 • Bachelier

Type de contrat

Mission temporaire

Niveau de fonction

A

Type de recrutement

Talent exchange

Durée

Durée déterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Opgelet:

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Ben je assertief, sterk in mondelinge communicatie en heb je affiniteit met cijfers en energiebeheer? Wil je jouw vaardigheden graag inzetten voor het facilitair beheer van FOD Binnenlandse Zaken? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

 • Je onderhoudt op regelmatige basis contacten met de provinciale vestigingen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Ook geef je de aanvragen door aan de Regie van de Gebouwen.
 • Je coördineert en centraliseert de initiatieven met betrekking tot gebouwen en veiligheid.
 • Je stelt nota's en procedures op. Ook de opvolging ervan behoort tot jouw takenpakket.
 • In samenwerking met de Regie van de Gebouwen, actualiseer je regelmatig de Hydra databank. De database die alle informatie bevat over gebouwen en energie-informatie.
 • Je draagt ook bij tot de monitoring van het energieverbruik en je ondersteunt de lokale gebouwbeheerders bij het indienen van aanvragen of behoefteplannen via het DESK-platform.
 • Je voert brandrisicoanalyses uit en organiseert evacuatieoefeningen.
 • Je zorgt ervoor dat de safety-procedures in alle gebouwen up-to-date zijn en opgevolgd worden.

Meer informatie over de jobinhoud?

Chloé Bourdon

Attaché - Diensthoofd

Directie: Stafdienst P&O

Email: chloe.bourdon@ibz.be

Werkgever

De Stafdirectie Personeel en Organisatie - Facility, kortweg P&O omvat twee afdelingen: de afdeling Human Resources Management en de afdeling Gebouwen- en Facilitair Beheer. De eerste afdeling coördineert het algemene personeelsbeheer. 

Het facilitair beheer neemt een belangrijke plaats in als horizontale dienst binnen de FOD Binnenlandse Zaken. Het levert een grote bijdrage aan het welzijn en de tevredenheid van onze medewerkers. Het doel is steeds een gezonde, veilige en duurzame werkomgeving aan alle medewerkers te kunnen aanbieden. De uitbouw van informatiebeheersystemen vormt een essentiële stap in de optimalisering van de resultaten van het facilitair beheer. Een bijzondere uitdaging betreft het beheer van de activiteiten met een hoge impact op het vlak van de duurzaamheid: gebouwen, voertuigen, onderhoud, aankopen. We dragen bij tot de realisatie van de engagementen van de federale regering op het vlak van het federaal klimaatbeleid. We integreren de maatregelen van de federale regering in onze dagelijkse werking en sensibiliseren onze medewerkers voor duurzame ontwikkeling.

De directie Gebouwen en Veiligheid is binnen de afdeling Gebouwen en Facilitair beheer verantwoordelijk voor de aspecten inzake "hard facilities". Wij coördineren de contacten met de Regie der Gebouwen en de 80 gebouwen waarin de FOD Binnenlandse Zaken is gevestigd. Daarnaast beheren wij ook de aspecten in verband met safety/security (denk aan veiligheid van goederen en personen, toegangscontrole, brandveiligheid, ...). Samen met de andere diensten ondersteunen we de strategische doelstellingen van de FOD Binnenlandse Zaken in lijn met het federale P&O-beleid.

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Identiteit & Burgerzaken), de overkoepelende stafdirectiescoördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

https://www.ibz.be/nl

Competenties

 • Je beschikt over zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt zin voor diplomatie, maar je kan ook assertief en volhardend zijn in de onderhandelingen met o.a. de Regie Der Gebouwen en andere externe partners. 
 • Je hebt affiniteit met technische onderwerpen en met cijfers. In het bijzonder energiebeheer en feeling met duurzame ontwikkeling is wenselijk. Wij streven namelijk ook doelen na op het vlak van "welzijn", "zachte mobiliteit" en het verminderen van de klimaatimpact van de gebouwen.

Troeven

 • Een diploma in een technisch vakgebied (energiebeheer, elektriciteit, HVAC, bouwtechnieken, ...).
 • Ervaring in risicoanalyse of -beheer, kennis van de werking van de Regie der Gebouwen (en van het systeem DESK/HYDRA).
 • Een basiskennis van het Frans.

Aanbod

Opgelet:

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Je behoudt jouw huidige salarisschaal. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Je behoudt jouw voordelen en wedde.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve in je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): als jouw profiel overeenstemt met het gevraagde profiel, word je uitgenodigd voor een gesprek bij de stafdienst P&O.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Stuur jouw CV en motivatiebrief naar Jobs.nl@ibz.be
Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

Wij voeren een actief diversiteitsbeleid en waken over gelijke kansen, een gelijke behandeling eneen gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgenvoor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale toolen instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van jecompetenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid.Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Carole
  Après chaque garde de jour ou de nuit, je rentre chez moi avec le sentiment d'avoir fait quelque chose pour aider et sauver des personnes dans le besoin.
  Carole
  Opératrice dans un centre d'urgence 112
  -
  SPF Intérieur
  More about Carole
 • Portrait Sylvie
  Nous sommes le premier maillon de la chaîne d'assistance et il est important d'être efficace.
  Sylvie
  Opératrice dans un centre d'urgence 112
  -
  SPF Intérieur
  More about Sylvie
 • Portrait Sandy Van Gorp
  Un peu d'empathie et de patience font beaucoup de bien.
  Sandy Van Gorp
  Infirmière au centre fermé de Merksplas
  -
  SPF Intérieur
  More about Sandy Van Gorp
 • Portrait Laura Szabo
  Ce n'est pas une question d'ego ou de salaire, mais de ce que vous pouvez accomplir pour la société et de la satifsfaction que vous en retirez.
  Laura Szabo
  Présidente du comité de direction
  -
  SPF Intérieur
  More about Laura Szabo
 • Portrait Armand
  Une bonne journée de boulot, c’est quand on a pu sauver des vies, évidemment !
  Armand
  Calltaker à la Centrale 112
  -
  SPF Intérieur
  More about Armand