Cryptograaf (m/v/x)

Sureté de l'Etat

Code de sélection

ANG24098

Langue

Néerlandais

Diplôme

 • Master
 • Bachelier

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A2

Type de recrutement

Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Samenvatting

Jobinhoud

Zin om jouw cryptokennis in de praktijk te brengen?      

We hebben jouw expertise nodig om de encryptiealgoritmen te selecteren en te implementeren die in de toekomst gebruikt zullen worden om geclassificeerde informatie in België te beschermen. Je bent in staat om de beste beveiligingsnormen te definiëren op basis van de regels van de kunst die uit wetenschappelijk onderzoek voortvloeien. Je evalueert en homologeert de encryptieproducten die gebruikt worden om geclassificeerde informatie te beschermen.

Werken voor de Veiligheid van de Staat betekent kiezen voor een baan die anders is dan alle andere. Wil je betrokken raken in een organisatie die zich inzet voor de veiligheid van het land? Ben je leergierig en wil je werk dat zinvol is? Dan ben jij misschien wel een van de mensen die we zoeken. Laat het ons zeker weten!

De Nationale Veiligheidsoverheid is actief op zoek naar verschillende expertenprofielen:

In het algemeen, neem je actief deel aan de ontwikkeling en implementatie van het informatieveiligheidsbeleid op nationaal en internationaal niveau. Om dit te bereiken, beheer je en bescherm je geclassificeerde informatie, certificeer je de systemen die deze informatie beheren, beoordeel en beheer je de risico's die aan dit gebruik zijn verbonden. De voertaal op internationaal niveau is in het Engels.

De taken kunnen worden gegroepeerd in twee subfuncties:

Die van een cryptografie-expert:

 • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en de opvolging van het informatieveiligheidsbeleid in het kader van de bescherming van geclassificeerde informatie voor informatica- en communicatiesystemen, en in het bijzonder deze die gebruik maken van cryptografie.
 • Je ontwikkelt en beheert procedures en richtlijnen voor de goedkeuring van geclassificeerde informatiesystemen (CIS) en voor de goedkeuring van cryptografische producten.
 • Je neemt deel aan internationale werkgroepen van de NAVO, de Europese Unie en het Europees Ruimteagentschap over cryptografie. Je neemt ook deel aan bilaterale besprekingen met andere nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor informatiebeveiliging.
 • Je stelt richtlijnen op voor overheidsinstanties en industrie in het kader van de toepassing van regelgeving met betrekking tot de bescherming van geclassificeerde informatiesystemen.

En die van auditeur:

 • Je inspecteert en evalueert geclassificeerde informatiesystemen die door de overheid en door de industrie worden gebruikt.
 • Je evalueert cryptografische producten die gebruikt worden voor de bescherming van geclassificeerde informatie.
 • Je ontwikkelt en beheert procedures en regelgeving voor het in gebruik nemen van cryptoproducten.

 

Als je kandidaat bent voor een functie bij de Veiligheid van de Staat, dan vragen we jouw uiterste discretie en buiten jouw zeer naaste omgeving niet te praten over jouw kandidatuur. Gelieve hierover eveneens niets te vermelden op sociale netwerken. Als je laureaat bent, zal je meer informatie krijgen tijdens jouw indiensttreding.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Veiligheid van de Staat (Koning Albert II-laan 6, 1000 Brussel).

 

De Veiligheid van de Staat is een burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst. De dienst staat in voor de bescherming van de fundamentele waarden en belangen van de Staat door het verzamelen en verwerken van inlichtingen. De dienst voert ook veiligheidsonderzoeken uit.

Onze wettelijke opdrachten staan omschreven in de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998. Het gaat om de strijd tegen terrorismespionageextremismeproliferatieschadelijke sectaire organisaties en criminele organisaties. Daarnaast voert de Veiligheid van de Staat ook veiligheidsonderzoeken uit om de betrouwbaarheid te controleren van diegenen die met gevoelige informatie omgaan.

Werken voor de Veiligheid van de Staat, dat is kiezen voor een job met betekenis! Anders dan alle andere jobs! Wil je je nuttig voelen? Wil je je inzetten om verandering teweeg te brengen? We garanderen je een job met maatschappelijke perspectieven. Je zal rechtstreeks betrokken worden bij een organisatie die zorgt voor het behoud van de veiligheid van ons land door veiligheidsrisico’s te voorkomen, de politieke, administratieve, gerechtelijke en militaire overheden te adviseren en dreigingen te verstoren.

Elk personeelslid van de Veiligheid van de Staat dient houder te zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau “Zeer Geheim”, (Wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Een veiligheidsmachtiging wordt toegekend aan personen die om beroepsredenen toegang moeten krijgen tot geclassificeerde informatie, of informatie waarvan het oneigenlijk gebruik schade kan berokkenen aan een wezenlijk belang van België.

Om een dergelijke machtiging te krijgen moet je instemmen met het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek en hiervan kennisgeven aan alle meerderjarigen waarmee je samenwoont. In een veiligheidsonderzoek wordt discreet onderzocht of de kandidaat en zijn/haar eventuele meerderjarige huisgenoten over voldoende discretie, integriteit en loyauteit beschikken. Dit onderzoek wordt voor medewerkers minimum elke vijf jaar geactualiseerd.

Als je kandidaat bent voor een functie bij de Veiligheid van de Staat, dan vragen we jouw uiterste discretie en buiten jouw zeer naaste omgeving niet te praten over jouw kandidatuur. Gelieve hierover eveneens niets te vermelden op sociale netwerken. Als je laureaat bent, zal je meer informatie krijgen tijdens jouw indiensttreding.

Voor meer info over de Veiligheid van de Staat, kan je de website VSSE bekijken.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master in domein van Informatica/wiskunde/statistiek zonder ervaring of
 • Je hebt een diploma van algemeen master + 3 jaar ervaring of
 • Je hebt een diploma van bachelor in domein van Informatica/wiskunde/statistiek + 3 jaar ervaring
 • Je hebt een goede kennis van cryptografie en discrete wiskunde
 • Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt een interview af met casus bij FOD BOSA.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • 32 dagen verlof (aangevuld met 5 dagen die vrij in te plannen zijn omdat de VSSE, in tegenstelling tot andere overheidsorganisaties, doorwerkt in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • overname anciënniteit voor de gepresteerde jaren binnen de overheid (alle niveaus: lokaal, provinciaal, gemeenschappen en gewesten, federaal, onderwijs, ...)
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante beroepservaring binnen de privé-sector
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • fitnessruimte waar je groepslessen kan volgen (o.a. zelfverdediging, krachttraining en uithouding) of samen met de sportcoach een persoonlijk trainingsschema kan uitwerken.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Door de vertrouwelijke aard van de informatie die binnen de Veiligheid van de Staat behandeld wordt, is structureel telewerk niet mogelijk. Dit is enkel uitzonderlijk mogelijk in functie van de mogelijkheden binnen de dienst met een maximum van 3 dagen per maand (na 1 jaar in dienst). 

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Zin om jouw cryptokennis in de praktijk te brengen?      

We hebben jouw expertise nodig om de encryptiealgoritmen te selecteren en te implementeren die in de toekomst gebruikt zullen worden om geclassificeerde informatie in België te beschermen. Je bent in staat om de beste beveiligingsnormen te definiëren op basis van de regels van de kunst die uit wetenschappelijk onderzoek voortvloeien. Je evalueert en homologeert de encryptieproducten die gebruikt worden om geclassificeerde informatie te beschermen.

Werken voor de Veiligheid van de Staat betekent kiezen voor een baan die anders is dan alle andere. Wil je betrokken raken in een organisatie die zich inzet voor de veiligheid van het land? Ben je leergierig en wil je werk dat zinvol is? Dan ben jij misschien wel een van de mensen die we zoeken. Laat het ons zeker weten!

De Nationale Veiligheidsoverheid is actief op zoek naar verschillende expertenprofielen:

In het algemeen, neem je actief deel aan de ontwikkeling en implementatie van het informatieveiligheidsbeleid op nationaal en internationaal niveau. Om dit te bereiken, beheer je en bescherm je geclassificeerde informatie, certificeer je de systemen die deze informatie beheren, beoordeel en beheer je de risico's die aan dit gebruik zijn verbonden. De voertaal op internationaal niveau is in het Engels.

De taken kunnen worden gegroepeerd in twee subfuncties:

Die van een cryptografie-expert:

 • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en de opvolging van het informatieveiligheidsbeleid in het kader van de bescherming van geclassificeerde informatie voor informatica- en communicatiesystemen, en in het bijzonder deze die gebruik maken van cryptografie.
 • Je ontwikkelt en beheert procedures en richtlijnen voor de goedkeuring van geclassificeerde informatiesystemen (CIS) en voor de goedkeuring van cryptografische producten.
 • Je neemt deel aan internationale werkgroepen van de NAVO, de Europese Unie en het Europees Ruimteagentschap over cryptografie. Je neemt ook deel aan bilaterale besprekingen met andere nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor informatiebeveiliging.
 • Je stelt richtlijnen op voor overheidsinstanties en industrie in het kader van de toepassing van regelgeving met betrekking tot de bescherming van geclassificeerde informatiesystemen.

En die van auditeur:

 • Je inspecteert en evalueert geclassificeerde informatiesystemen die door de overheid en door de industrie worden gebruikt.
 • Je evalueert cryptografische producten die gebruikt worden voor de bescherming van geclassificeerde informatie.
 • Je ontwikkelt en beheert procedures en regelgeving voor het in gebruik nemen van cryptoproducten.

 

Als je kandidaat bent voor een functie bij de Veiligheid van de Staat, dan vragen we jouw uiterste discretie en buiten jouw zeer naaste omgeving niet te praten over jouw kandidatuur. Gelieve hierover eveneens niets te vermelden op sociale netwerken. Als je laureaat bent, zal je meer informatie krijgen tijdens jouw indiensttreding.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Veiligheid van de Staat (Koning Albert II-laan 6, 1000 Brussel).

 

De Veiligheid van de Staat is een burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst. De dienst staat in voor de bescherming van de fundamentele waarden en belangen van de Staat door het verzamelen en verwerken van inlichtingen. De dienst voert ook veiligheidsonderzoeken uit.

Onze wettelijke opdrachten staan omschreven in de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998. Het gaat om de strijd tegen terrorismespionageextremismeproliferatieschadelijke sectaire organisaties en criminele organisaties. Daarnaast voert de Veiligheid van de Staat ook veiligheidsonderzoeken uit om de betrouwbaarheid te controleren van diegenen die met gevoelige informatie omgaan.

Werken voor de Veiligheid van de Staat, dat is kiezen voor een job met betekenis! Anders dan alle andere jobs! Wil je je nuttig voelen? Wil je je inzetten om verandering teweeg te brengen? We garanderen je een job met maatschappelijke perspectieven. Je zal rechtstreeks betrokken worden bij een organisatie die zorgt voor het behoud van de veiligheid van ons land door veiligheidsrisico’s te voorkomen, de politieke, administratieve, gerechtelijke en militaire overheden te adviseren en dreigingen te verstoren.

Elk personeelslid van de Veiligheid van de Staat dient houder te zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau “Zeer Geheim”, (Wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Een veiligheidsmachtiging wordt toegekend aan personen die om beroepsredenen toegang moeten krijgen tot geclassificeerde informatie, of informatie waarvan het oneigenlijk gebruik schade kan berokkenen aan een wezenlijk belang van België.

Om een dergelijke machtiging te krijgen moet je instemmen met het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek en hiervan kennisgeven aan alle meerderjarigen waarmee je samenwoont. In een veiligheidsonderzoek wordt discreet onderzocht of de kandidaat en zijn/haar eventuele meerderjarige huisgenoten over voldoende discretie, integriteit en loyauteit beschikken. Dit onderzoek wordt voor medewerkers minimum elke vijf jaar geactualiseerd.

Als je kandidaat bent voor een functie bij de Veiligheid van de Staat, dan vragen we jouw uiterste discretie en buiten jouw zeer naaste omgeving niet te praten over jouw kandidatuur. Gelieve hierover eveneens niets te vermelden op sociale netwerken. Als je laureaat bent, zal je meer informatie krijgen tijdens jouw indiensttreding.

Voor meer info over de Veiligheid van de Staat, kan je de website VSSE bekijken.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise. 

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van cryptografie.
 • Je hebt een goede kennis van discrete wiskunde.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De technische competentie 'goede kennis van cryptografie' en je motivatie wegen harder door in de eindscore (x2).

 

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt technische kennis in een of meer van de volgende domeinen: IT-beveiliging, elektronica en kwantumfysica.
 • Je werkt in een drietalige omgeving (Nederlands, Frans en Engels). Naast uw moedertaal beheerst u de andere talen voldoende om zonder problemen samen te werken met collega's of klanten die een van deze talen spreken, om vergaderingen in de andere taal te volgen of om technische documentatie in het Engels te begrijpen.
 • Je bent vertrouwd met de wet van 11 december 1998 betreffende classificatie, veiligheidsmachtiging, veiligheidsattesten en veiligheidsmededelingen.
 • Je hebt kennis van de internationale regelgeving (NATO/EU/ASE) met betrekking tot cryptografie.
 • Je hebt kennis van programmeertalen.
 • Je hebt een rijbewijs.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master in domein van Informatica/wiskunde/statistiek zonder ervaring of
 • Je hebt een diploma van algemeen master + 3 jaar ervaring of
 • Je hebt een diploma van bachelor in domein van Informatica/wiskunde/statistiek + 3 jaar ervaring
 • Je hebt een goede kennis van cryptografie en discrete wiskunde
 • Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1: Specifiek master diploma zonder ervaring

 • Basisdiploma 2e cyclus (bv. licentiaat/master, ingenieur ...) uitgereikt door een Belgische universiteit of hogeschool na minstens 4 jaar studie op het gebied van IT, informatica of elektronica.
 • Basis diploma 2e cyclus burgerlijk ingenieur/Master in ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na minstens 5 jaar studie
 • Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.​
 • Basisdiploma 2e cyclus (bv. master/licentiaat) erkend en uitgereikt door Belgische universiteiten en instellingen van hoger onderwijs van het lange type, na minstens 4 jaar studie of door een jury van de Staat of één van de Gemeenschappen in de volgende richtingen:
  - Wiskunde
  - Natuurkunde
  - Statistiek

 

Optie 2: Algemeen master diploma + 3 jaar ervaring

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

 

Optie 3: Specifiek bachelor diploma + 3 jaar ervaring

 • Diploma hoger onderwijs uitgereikt door een Belgische hogeschool of universiteit, behaald op het gebied van informatica, boekhouding met optie informatica, elektronica of programmeren, wiskunde, natuurkunde of statistiek:
  • Kort diploma hoger onderwijs (bv. graduaat, professionele bachelor, regent)
  • Diploma technische ingenieur.
  • Sollicitatiediploma/academisch bachelor diploma

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Enkel mogelijk bij diplomavoorwaarde optie 1, profiel zonder ervaring.

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Enkel voor diplomavoorwaarden optie 2 en 3 is ervaring vereist.

Een relevante professionele ervaring van minstens 3 jaar in het domein van cryptografie, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • De ontwikkeling van algoritmen en/of cryptografische protocollen in een wetenschappelijke of professionele context.
 • De implementatie van cryptografische algoritmen en/of protocollen in hardware of software in een wetenschappelijke of professionele context.
 • Analyse van cryptografische protocollen en/of algoritmen via de publicatie van onderzoekspapers(s) in erkende conferenties of tijdschriften op het gebied van cryptografie (bv. IACR-conferenties).
 • Regelmatig gebruik van encryptieapparatuur bij het verzenden van gerubriceerde gegevens.
 • Metingen van stroomverbruik op gedrukte schakelingen uitvoeren en analyseren om de veiligheid van de implementatie te beoordelen.
 • Op een veilige manier programmeren ter bescherming tegen aanvallen zoals verborgen kanaalaanvallen, timingaanvallen, foutinjectieaanvallen, enz.

 

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • 32 dagen verlof (aangevuld met 5 dagen die vrij in te plannen zijn omdat de VSSE, in tegenstelling tot andere overheidsorganisaties, doorwerkt in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • overname anciënniteit voor de gepresteerde jaren binnen de overheid (alle niveaus: lokaal, provinciaal, gemeenschappen en gewesten, federaal, onderwijs, ...)
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante beroepservaring binnen de privé-sector
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • fitnessruimte waar je groepslessen kan volgen (o.a. zelfverdediging, krachttraining en uithouding) of samen met de sportcoach een persoonlijk trainingsschema kan uitwerken.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Door de vertrouwelijke aard van de informatie die binnen de Veiligheid van de Staat behandeld wordt, is structureel telewerk niet mogelijk. Dit is enkel uitzonderlijk mogelijk in functie van de mogelijkheden binnen de dienst met een maximum van 3 dagen per maand (na 1 jaar in dienst). 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • houder zijn van een veiligheidsmachtiging overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt een interview af met casus bij FOD BOSA.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra's” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 80min. + 45min. voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een casus en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De casus wordt besproken tijdens je interview.

 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3 - interview met casus. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte technische competentie 'goede kennis cryptografie' voorrang. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 22/04/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels