Sociaal begeleider (incl MENAS) (m/v/x)

Fedasil - Agence Fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile
Réservé aux fonctionnaires

Code de sélection

XNT24015

Langue

Néerlandais

Diplôme

  • Bachelier
  • Secondaire supérieur

Type de contrat

Mission temporaire

Niveau de fonction

B

Type de recrutement

Special Federal Forces

Durée

Durée déterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Je kan enkel solliciteren voor deze functie indien je reeds benoemd bent als federaal ambtenaar of voor een federale instelling werkt met een contract van onbepaalde duur.

Je hebt een gevarieerd takenpakket; een hands-on mentaliteit en kunnen omgaan met onvoorziene situaties is een must.

Mogelijke taken en verantwoordelijkheden:

Je biedt de centrumbewoners (volwassenen en/of minderjarigen) op een systematische manier praktische en sociale begeleiding aan de bewoners van een centrum met bijzondere aandacht voor de specifieke noden van de doelgroep.

Je geeft bewoners uitleg over hun rechten en plichten. Je biedt hen praktische ondersteuning in dagelijkse activiteiten en verplichtingen. Je verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde instanties.
Je ziet toe op de naleving van het huishoudelijk reglement, je sensibiliseert bewoners over de gedragsregels en treedt proactief op bij conflicten of klachten.
Je ondersteunt bewoners bij het ontwikkelen van meer autonomie en een gestructureerd levenspatroon. Je ziet toe op een goede hygiëne bij de bewoners.
Je volgt persoonlijke handelingsplannen mee op, bouwt een vertrouwensrelatie op en vervult een voorbeeldfunctie.
Je stelt taakplanningen op, vult een logboek in, maakt standaardrapporten en beheert documenten en dossiers. Je helpt bij de opmaak van roosters voor de activiteiten.
Je ondersteunt de organisatie van educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten, je motiveert het doelpubliek en neemt zelf deel. Je beheert het materiaal en onderhoudt contacten met externe lesgevers, vrijwilligers en partners.

Specificiteiten MENAS

Je biedt ondersteuning aan de jongeren en bevordert hun zelfredzaamheid. Je zorgt voor een vertrouwde omgeving, je bouwt een professionele vertrouwensrelatie uit en volgt het welzijn van de jongeren op.
Je waakt mee over de rust en orde in het centrum en creëert een veilige en gestructureerde leefomgeving.Je draagt bij aan een positieve groepsdynamiek.
Je werkt nauw samen met uw collega’s en andere diensten. Je bespreekt problemen intern en multidisciplinair en neemt mee deel aan overlegmomenten buiten het centrum.

Werkgever

Het personeel van het centrum bestaat uit een brede waaier van profielen, die bijdragen tot de goede werking van het opvangcentrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, polyvalente werknemers, verpleegkundigen, sociaal experten, enz. Het opvangcentrum voorziet dus in de basisbehoeften (zoals toegang tot huisvesting, voedsel en kleding) van de aanvragers van internationale bescherming, maar biedt ook sociale, juridische en medische bijstand. Daarnaast organiseert het centrum verschillende activiteiten en trainingen om de bewoners in staat te stellen hun tijd nuttig te besteden.

Je bent een enthousiast persoon die op basis van je persoonlijkheid, opleiding en ervaring de vaardigheden en bereidheid heeft om bij te dragen aan de opvangmissie van Fedasil.

http://fedasil.be

Competenties

/

Aanbod

Werkregime : voltijds (38u/week) – flexibel uurregeling mogelijk (volgens je beschikbaarheid: dag, nacht en we mogelijk)

Gewenste startdatum : asap

Periode tewerkstelling : 2 maanden (met mogelijkheid tot verlenging)

Plaats* : Opvangcentra*

Contrat : Special Federal Forces, ter beschikking van de FOD Binnenlandse Zaken

Loon : U behoudt uw huidige salarisschaal. De FOD waar u momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van uw loon.

 

*Prioritaire centra zijn :

JABBEKE

GLONS

KOKSIJDE

LOMMEL

GRIMBERGEN

GENT

Procedure

 

Indien je in aanmerking komt, word je uitgenodigd voor een gesprek. 

Solliciteren

Je kan enkel solliciteren voor deze functie indien je reeds benoemd bent als federaal ambtenaar of voor een federale instelling werkt met een contract van onbepaalde duur.

Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail met je CV en een korte motivatie naar volgend adres:  specialfederalforces@fedasil.be

Vergeet zeker niet om je telefoonnummer te vermelden. We nemen zo snel mogelijk contact op.