Dossierbeheerder HR (m/v/x)

SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
Réservé aux fonctionnaires

Code de sélection

XNT24083

Langue

Néerlandais

Diplôme

 • Bachelier
 • Secondaire supérieur
 • Secondaire inférieur ou aucun diplôme

Type de contrat

Mission temporaire

Niveau de fonction

B

Type de recrutement

Talent exchange

Durée

Durée déterminée

Lieu de travail

1210 Saint-Josse-ten-Noode

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Wil je bijdragen aan een kwaliteitsvolle personeelsadministratie die zo dicht mogelijk bij de behoeften van haar klanten staat? Wil je helpen bij het identificeren, opsporen en aanwerven van nieuw talent?

Onze dienst HR Partners is op zoek naar een dossierbeheerder die verantwoordelijk is voor het administratief beheer van de verschillende personeelsbewegingen (indiensttreding, interne mobiliteit, vertrek) binnen onze FOD, met het oog op een optimale invulling van het personeelsplan.

In die context behandel je de verzoeken van onze klanten vanuit administratief oogpunt, om hen kwaliteitsvolle ondersteuning en begeleiding te bieden en zo de opdrachten van onze organisatie te helpen realiseren.

Concreet:

-        Je bezorgt de administratieve informatie die nodig is voor de indiensttreding, de overdracht of het vertrek van medewerkers aan onze verschillende betrokken partners, met name PersoPoint (het secretariaat voor personeels- en loonadministratie van de federale overheid), ICT, enz.;

-        Je volgt de richtlijnen van PersoPoint voor het doorgeven van informatie over de indiensttreding, het vertrek of andere personeelsbewegingen;

-        Je stelt een nota op voor de Inspecteur van Financiën bij indiensttreding of bevordering;

-        Je stelt een akkoord op voor de oorspronkelijke FOD in het kader van de Talent Exchanges;

-        Je zorgt ervoor dat de arbeidsovereenkomsten op tijd worden getekend;

-        Je ondersteunt de implementatie van de selecties binnen de FOD voor de andere collega's en zorgt voor de archivering van de selectiedossiers;

-        Je bent verantwoordelijk voor het onthaal van de kandidaten bij de selectiegesprekken en voor het voorbereiden van de selectiedossiers;

-        Je biedt administratieve ondersteuning aan de HR Business Partners van het team.

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Werkgever

Je zal werken bij de dienst DOS-HR Partners binnen het DG Ondersteunende Diensten. De dienst werft gemotiveerde medewerkers aan die de FOD in staat stellen zijn doelstellingen te bereiken. We beheren ook de middelen (personeelsenveloppe, enz.) en de personeelsdossiers. Tot slot nemen we deel aan organisatieontwikkeling (talent en leadership, welzijn en diversiteit, waarden en resultaten, enz.) en investeren we in de medewerkers van onze FOD (opleidingen, ontwikkeling, enz.).

Wat de organisatie betreft, bestaat de dienst zelf uit 4 teams (team Gezondheid, team Dier, Plant, Voeding en Leefmilieu, team Learning & Development en team Ondersteunende Diensten, Diensten van de Voorzitter en DG P&R - het is in dit laatste team dat je zal werken). Elk team bestaat uit dossierbeheerders, selectieverantwoordelijken en Business Partners. Er zijn veel contacten en uitwisselingen tussen de teams en we werken zowel verticaal als transversaal: we werken immers ook in "netwerken" (netwerk Admin, netwerk Selectie en netwerk Business Partner), wat betekent dat we de processen voor elk team kunnen standaardiseren.

De FOD wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding.  De FOD wil een referentiepunt zijn op het vlak van Gezondheid, een transversaal departement voor beleidsondersteuning "Health and Environment in all policies" en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om dat te bereiken, wil de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie zijn die steunt op competente en autonome medewerkers die zin voor verantwoordelijkheid hebben en hun expertise en talenten ontwikkelen.

Meer info over onze FOD: https://www.health.belgium.be/

https://www.health.belgium.be/nl

Competenties

Generieke competenties:

 • In team werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties:

 • Mondelinge communicatie: Je drukt je mondeling op een duidelijke en begrijpelijke manier uit.

Troeven:

 • Gezien de tweetalige werkomgeving is een goede kennis van het Frans een troef;
 • Beroepservaring als dossierbeheerder in human resources is een troef.

Een sterke motivatie is ook belangrijk.

Opgelet! Je motivatie wordt beschouwd als uiterst belangrijk voor de functie. Ze weegt zwaarder door in de eindscore (x2).

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Het arbeidsregime is bespreekbaar, met het oog op flexibiliteit (minimum 80%).

Telewerk is mogelijk.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief EN een recent cv ten laatste op 28/05/2024 naar talentexchange@health.fgov.be  met het referentienummer van de missie.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Elisabeth Ellegaard
  Nous nous engageons ensemble en faveur d'une meilleure santé, d'un meilleur environnement et d'un meilleur climat.
  Elisabeth Ellegaard
  Experte en politique climatique
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portrait Stéphanie Baclin
  Il y a mille profils différents dans l’administration fédérale mais il y a une place pour chacun.
  Stéphanie Baclin
  Experte données et évaluation environnementales
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Stéphanie Baclin
 • Portrait Mathilde Descombes
  Je me suis spécialisée en droit de l’environnement car c’est le défi majeur de notre siècle.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversité
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Mathilde Descombes
 • Portrait Ella Huys
  Le changement climatique et la perte de biodiversité sont les plus grands défis actuels.
  Ella Huys
  Experte politique climatique
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Ella Huys
 • Portrait Natalia Stoyanova
  Vous avez de nombreuses possibilités d’évoluer et de vous perfectionner.
  Natalia Stoyanova
  Gestionnaire de dossiers chez Medex
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Natalia Stoyanova
 • Portrait Winne Haenen
  Ne vous mettez donc pas à l’écart en disant ce qui ne va pas, mais contribuez à rendre l’administration fédérale encore plus efficace.
  Winne Haenen
  Médecin-inspecteur médical
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Winne Haenen
 • Portrait Koen Meeus
  Il est particulièrement motivant de pouvoir se consacrer chaque jour à relever de la meilleure façon possible un important défi social.
  Koen Meeus
  Expert politique climatique
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Koen Meeus
 • Icône collaborateur sans photo
  Nous sommes une petite équipe de gens très motivés qui accordent beaucoup d’importance au respect.
  Eric Donnay
  Expert technique, chef de service “Application des dispositions environnementales en mer”
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Eric Donnay
 • Icône collaboratrice sans photo
  Mes horaires me permettent de combiner plus facilement ma vie privée et ma vie professionnelle.
  Roselyne Vermeiren
  Gestionnaire de dossiers chez Medex
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portrait M. Ferroudji
  J’apprends chaque jour et il est possible d’évoluer dans tous les domaines.
  Mohamed Ferroudji
  Médecin chef de service qualité médicale – Medex
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icône collaborateur sans photo
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portrait Philippe Frisson
  Il y a un bon équilibre entre le travail et la vie privée et vous pouvez organiser vous-même votre emploi du temps.
  Philippe Frisson
  Médecin chez Medex
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Philippe Frisson
 • Icône d'employé sans photo
  J'ai repris mes études à 52 ans et j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière.
  Marianne
  Infirmière pour Medex
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Marianne