Boekhouder (m/v/x)

Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité
Uniquement pour -26 ans

Code de sélection

XNT23008

Langue

Néerlandais

Diplôme

Bachelier

Type de contrat

Mission temporaire

Niveau de fonction

B

Type de recrutement

Convention premier emploi

Durée

Durée déterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Werk je graag nauwkeurig en met cijfers? Dan ben jij misschien het boekhoudkundig talent dat we zoeken!

Je doet de coördinatie, ondersteuning, controle en uitvoering van verschillende taken binnen het boekhoudkundig- en begrotingsproces van een dienst waarbij de budgetbeheerder een vertegenwoordigende rol heeft.

 

Je stelt en volgt de begroting en/of boekhouding op. Dit kan de volgende taken omvatten:

•          De accurate boekhoudkundige verwerking van de informatie(bestanden) van de federale diensten

•          De vereiste informatie opvragen aan verschillende collega’s

•          Waken over de technische aspecten van de boekhouding/begroting

•          Op geregelde tijdstippen een rapport opstellen, dit rapport doorgeven aan de betrokken dienst(en) en/of rapporteren

 

Je staat mee in voor het beheer van de boekhouding. Dit kan de volgende taken omvatten:

•          Het geheel van boekhoudkundige documenten en informatie beheren

•          Het dagelijks beheer, opvolging en nazicht van de facturen

•          Het beheer van de database en het bijhouden van een inventaris

 

Je verleent ondersteuning en informatie aan verschillende collega’s. Dit kan de volgende taken omvatten:

•          De vragen van derden, klanten en andere administraties beantwoorden

•          Technisch advies verlenen inzake financiële materies

•          Formuleren van algemene mondelinge en/of schriftelijke adviezen

•          Adviezen vragen om bijkomende kredieten te verwerven voor nieuwe initiatieven

 

Je staat in voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten.

Werkgever

Als betalingsinstelling staat de HZIV in voor de terugbetaling aan haar leden en zorgverstrekkers van kosten inzake geneeskundige verzorging. Aan haar leden keert zij, in bepaalde omstandigheden, de vervangingsinkomens uit in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Deze betaalverrichtingen worden in het algemeen uitgevoerd door de Dienst boekhouding. Er bestaan dus twee types boekhoudingen bij de HZIV:

 • De boekhouding van de algemene verrichtingen uitgevoerd door de Dienst boekhouding van het Centraal Bestuur;
 • En de specifieke operationele boekhouding van de verrichtingen van de gewestelijke diensten.

I. Dienst boekhouding van het Centraal Bestuur

In het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ontvangt de HZIV van het RIZIV functioneringsmiddelen in de vorm van voorschotten. Deze financiële middelen worden op de rekening van het Centraal bestuur overgeschreven en door de dienst boekhouding beheerd.

II. Diensten boekhouding van de Gewestelijke Diensten: cel centralisering

Sinds 2008, is de boekhouding die voorheen uitgevoerd werd door de Gewestelijke Diensten, gecentraliseerd op het Centraal bestuur in Brussel. Deze boekhouding wordt thans gevoerd door de boekhouders van de cel centralisering.

De cel centralisering voert verschillende taken uit, die voornamelijk betrekking hebben op:

 • De boeking van alle operationele en financiële stromen van de gewestelijke diensten in de betreffende journaalposten en rekeningen;
 • De controle van de uitgevoerde verrichtingen;
 • De verrichtingen voor de maandelijkse afsluiting en het opstellen van boekhoudkundige en financiële documenten (T20, T21B, balansen, …).

Maandelijks (ten laatste de 15de), voert de dienst boekhouding de maandelijkse afsluiting uit van de voorgaande maand en stelt de boekhoudkundige documenten per GD op, teneinde deze na consolidatie vóór de 28ste van de maand aan het RIZIV over te maken.

De HZIV is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid. Haar opdracht bestaat er in aan elke persoon de garantie te bieden dat hij zijn rechten inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan laten gelden, los van elke financiële belemmering en los van alle ideologische, sociaal-economische of medische factoren.

Eigen aan de HZIV is dat zij enkel actief is in de verplichte ziekteverzekering en niemand uitsluit (m.a.w. de HZIV verzekert iedereen die er om vraagt).

De HZIV wenst een dynamische en klantgerichte instelling te zijn, met bekwaam en gemotiveerd personeel, die zich inzet voor een kwalitatieve dienstverlening en oog heeft voor voortdurende verbetering met een bijzondere aandacht voor de sociaal zwakkere.

http://hziv.be

Competenties

Vereist diploma:​

 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in het domein boekhouden.

Er is geen ervaring vereist.

Gedragsgerichte competenties

 • Je kan zelfstandig omgaan met problemen, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante,integere en objectieve manier te begeleiden , hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Pluspunten

 • Kennis van het boekhoudplan van de OISZ;
 • Basiskennis van de verplichte ziekte – en invaliditeitsverzekering in België
 • Basiskennis van de boekhoudsoftware zoals "PIA";
 • Goede kennis van Excel

Aanbod

Wij bieden jou een eerste werkervaring en eventueel een toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid en krijgt de kans om je regelmatig bij te scholen.

Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst als Financieel Deskundige (niveau B – bachelor/graduaat) met de bijhorende weddeschaal B1. Het contract is geldig tot de leeftijd van 26 jaar, mits een positieve evaluatie.

Loon
Minimum aanvangswedde: 33.606,32 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen 

 • maaltijdcheques (6 euro/dag)
 • mogelijkheid tot telewerk (maximum 50% van je arbeidstijd)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • minimum 26 dagen verlof per jaar + gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Procedure

De kandidaten die voldoen aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden (startbaan voor jongeren onder de 26 jaar en diplomavoorwaarden) zullen zo snel mogelijk opgeroepen worden voor een (online) interview. Indien het aantal inschrijvingen te groot is zal een eerste screening op basis van CV en motivatiebrief gebeuren.

Mondelinge proef

Het interview evalueert of uw competenties (zie rubriek 'competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over uw motivatie, uw interesse en uw voeling met het werkterrein.

Solliciteren

Gelieve jouw CV samen met een motivatiebrief te mailen naar: Dienst HR (met vermelding van de functie) via werecruit@hziv.be.

Zorg er ook voor dat jouw geboortedatum of rijksregisternummer duidelijk vermeld wordt

Extra info

De HZIV streeft naar een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor alle sollicitanten. Binnen het personeelsbeleid van HZIV primeren competenties op leeftijd, geslacht, achtergrond, handicap, ….