Attaché - Justitieel welzijnswerk (m/v/x)

Vivalis.brussels

Code de sélection

XNS24008

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A

Type de recrutement

Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1040 Etterbeek

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

De attaché zal tot taak hebben om, met de steun van een multidisciplinair team, op autonome en proactieve wijze actief bij te dragen tot de ontwikkeling en de uitvoering van de bevoegdheden die aan de directie 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' van Vivalis zijn toegewezen.

De attaché zal met name de diensten justitieel welzijnswerk begeleiden en ondersteunen in de uitvoering van hun opdrachten zowel binnen als buiten de muren van de Brusselse gevangenissen alsook de samenwerking tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus garanderen.

Als attaché gespecialiseerd in justitieel welzijnswerk vereist de functie:

 • De diensten justitieel welzijnswerk bij staan in de uitvoering van hun opdrachten zowel binnen als buiten de gevangenismuren ;
 • De coördinatie van het Brussels justitieel welzijnswerk verzekeren door middel van het organiseren van dialoog en samenwerking tussen de verschillende diensten, alsook de verschillende bevoegdheidsniveaus ;
 • De uitwerking van het strategisch meerjarenplan garanderen in samenwerking met servicecoördinatoren uit andere gemeenschappen.

Werkgever

Vivalis vormt de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Met de opdracht het leven van alle Brusselaars te verbeteren op het vlak van welzijn en gezondheid, streeft Vivalis ernaar de referentieadministratie te worden in die materies.

Vivalis brengt een honderdtal medewerkers bijeen in een actieve, tweetalige administratie waar deskundigheid, zin voor samenwerking, gelijke behandeling en zorg voor dienstverlening aan burgers de kernwaarden zijn.

Vivalis bestaat uit een studiedienst, een communicatiedienst en vier directies:

 • ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’: het verlenen en vernieuwen van institutionele goedkeuringen, het verlenen van subsidies, het opstellen van nieuwe verordeningen of besluiten, ...;
 • ‘Controle’: administratieve en financiële controle van instellingen die door de GGC erkend of gesubsidieerd zijn;
 • ‘Coördinatie & Procedures’: transversale ondersteunende diensten voor de andere Directies (HR, administratieve coördinatie, juridische dienst);
 • ‘Begroting & Financiën’: het toezicht op de naleving van de vastgestelde budgetten en het goede beheer van de uitgaven;
 • Het ‘Observatorium voor Gezondheid en Welzijn’, een studiedienst.

De attaché zal bij de directie 'Gezondheid en Bijstand aan Personen', meer bepaald bij de dienst 'Bijstand aan Personen'.

https://www.vivalis.brussels/nl

Competenties

 • De kandidaat voor een functie als attaché 'Coördinatie diensten justitieel welzijnswerk' moet in het bezit zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het lange type.
 • Kennis van het gevangeniswezen, de institutionele context en de werking van de diensten justitieel welzijnswerk binnen de Brusselse gevangenissen is een pluspunt;
 • Ervaring binnen een publieke administratie of kennis van publieke administratie is een pluspunt;
 • Kennis van de tweede Brusselse taal is een pluspunt.

Aanbod

 • Weddeschaal A101 [min. 46.487,28 €; max. 82.758,74 €] geïndexeerd volgens het huidige stijgingscoëfficiënt (2,0399 op 01/12/2023);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met een aftrek van 1,09 euro);
 • Hospitalisatieverzekering, inclusief kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer van en naar het werk;
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding en/of een Villo!-abonnement;
 • Flexibele dienstregeling voor de 38-urige werkweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 verlofdagen per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om interessante tweetaligheidstoelagen te verkrijgen.

Procedure

De kandidaten moeten vooraf een schriftelijke test afleggen, op afstand, om hun technische vaardigheden te beoordelen. Deze test duurt 45 minuten en moet uiterlijk om 18u de dag voor het sollicitatiegesprek afgewerkt en ingediend zijn.

Het selectiegesprek vindt plaats ten overstaan van een selectiecommissie die de test zal hebben ontvangen en doorgenomen. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten en heeft als doel de beroepsbekwaamheden te analyseren in relatie tot de vereisten van de functie, de kennis van onze administratie alsook de motivatie, interesses en affiniteiten met het werkterrein.

Sommige van de vraagstellingen zijn geformuleerd aan de hand van de STAR-methode. De STAR-methode is een semi-gestructureerde gedragsgerichte interviewtechniek, waarbij STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Voor elke competentie vragen we je om een (professionele) situatie te beschrijven die je zelf hebt meegemaakt.  Daarna vragen we je om je taken of rol in die situatie toe te lichten en ook de acties die je toen hebt ondernomen. Tot slot vragen we je om het bekomen eindresultaat te beschrijven.

Als u een handicap hebt en bepaalde aanpassingen nodig hebt om aan de selectieprocedure te kunnen deelnemen, kunt u vóór 10/03/2024 contact opnemen met mevrouw Marguerite Artigny, hetzij per e-mail marguerite.artigny@vivalis.brussels, hetzij per telefoon 02/563 56 17.

De persoonsgegevens die in het kader van deze vacature worden meegedeeld, zijn uitsluitend bestemd voor de aanwerving voor de hierboven beschreven functie. De informatie zal alleen worden verwerkt ten behoeve van deze vacature en zal in geen geval aan derden worden doorgegeven. Vivalis zal deze gegevens dan ook niet langer bewaren dan nodig is om deze aanwerving te verwerken. Indien u vragen hebt over gegevensbescherming, of indien u uw gegevens wenst te corrigeren of bezwaar wenst te maken, aarzel dan niet contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het volgende adres: dataprotection@vivalis.brussels.

Solliciteren

Alle kandidaatstellingen moeten het volgende omvatten:

 • het referentienummer van deze procedure: 2023_BE_A1_34;
 • een motivatiebrief met een toelichting over de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie;
 • een bijgewerkt CV.

Elke kandidaatstelling moet verzonden worden voor 08/03/2024 voor 23u59. Alle informatie betreffende de inhoud van de functie, de procedure en de gelijkwaardigheid van graden kan worden verkregen bij Mevr. Tiffany Pauwels, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 11 of Mevr. Charlot Simoens, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 33.

Alleen volledige sollicitaties (cv en motivatiebrief) worden in aanmerking genomen. Een eerste selectie zal worden gemaakt op basis van de ontvangen sollicitaties. Kandidaten die het beste aan het vereiste profiel voldoen, worden telefonisch uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie. Deze gesprekken zullen plaatsvinden van 20/03/2024 tot 29/03/2024, op afstand of in persoon, afhankelijk van de van kracht zijnde gezondheidssituatie. Uitstel van datum is niet mogelijk.

https://ccc-ggc.softgarden.io/nl/vacancies

Extra info

Als u een handicap hebt en bepaalde aanpassingen nodig hebt om aan de selectieprocedure te kunnen deelnemen, kunt u vóór 10/03/2024 contact opnemen met mevrouw Marguerite Artigny, hetzij per e-mail marguerite.artigny@vivalis.brussels, hetzij per telefoon 02/563 56 17.