Administratieve talenten regio Brussel / Leuven - FOD Financiën (m/v/x)

SPF Finances
Uniquement pour -26 ans

Code de sélection

XNC23296

Langue

Néerlandais

Diplôme

 • Master
 • Bachelier
 • Secondaire supérieur

Type de contrat

Contractuel

Niveau de fonction

A

Type de recrutement

Rosetta - Convention premier emploi

Durée

Durée déterminée

Lieu de travail

0000 Pas applicable

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

FOD Financiën biedt jou als young potential de kans om je kennis, vaardigheden en talenten voluit in te zetten. Als administratief talent geef je je carrière een kickstart: dankzij opleidingen en on-the-job begeleiding kan je je skills en expertise verder uitbouwen.

Voorkennis van fiscaliteit of financiën is nog niet noodzakelijk: wij zorgen ervoor dat je de nodige technische opleidingen krijgt. Welke studieachtergrond je ook hebt: jouw competenties kunnen een meerwaarde voor de functie zijn. Wél doorslaggevend is je motivatie om bij ons aan de slag te gaan.

In de provincie Antwerpen zijn er functies voor masters en bachelors in Brussel, Zaventem en Leuven

Brussel:

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen bevordert de internationale handel door de buitengrenzen te controleren en door de veiligheid van de handelsstromen te verzekeren. Deze algemene administratie verzekert de veiligheid van de burgers en de financiële belangen van de Europese Unie door de invoerrechten, de accijnzen en de btw bij invoer te innen en te controleren.
- Er zijn 4 plaatsen voor administratieve talenten met een diploma secundair onderwijs.

Jobinhoud:

 • Behandelen en opvolgen van de terugbetalingsaanvragen beroepsdiesel van Belgische firma’s;
 • Behandelen, verifiëren en opvolgen van de terugbetalingsaanvragen beroepsdiesel van buitenlandse aangevers;
 • Andere administratieve taken (verwerken inkomende post, klassement,…);
 • Beantwoorden van vragen om inlichtingen (e-mail, telefoon).

Binnen de Afdeling Opmetingen en Waarderingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie kan je, al naargelang je aangegeven interesse, op verschillende diensten tewerkgesteld worden (bijvoorbeeld Dienst Plan, Antenne Mutaties, Dienst Geschillen en Informatie, etc.). Elke dienst heeft haar eigenheid, maar de centrale begrippen zijn steevast: kadastraal plan, kadastraal inkomen en vastgoed. Heb je interesse in vastgoedfiscaliteit? Houd je ervan in contact te komen met mensen? Ben je geboeid door cijfers en lijkt het schatten van de verschillende waarden van een onroerend goed (zoals venale waarde, constructiewaarde, kadastraal inkomen) iets voor jou?
- In Brussel is er 1 plaats voor een administratief talent met een masterdiploma

- Er is1 plaats voor een administratief talent met een bachelordiploma

Zaventem:

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen bevordert de internationale handel door de buitengrenzen te controleren en door de veiligheid van de handelsstromen te verzekeren. Deze algemene administratie verzekert de veiligheid van de burgers en de financiële belangen van de Europese Unie door de invoerrechten, de accijnzen en de btw bij invoer te innen en te controleren.

- Als bachelor administratief talent binnen de Afdeling Operaties 1ste lijn Zaventem sta je het afdelingshoofd bij in het uitoefenen van administratieve taken. Er zijn 3 plaatsen. Je takenpakket kan bestaan uit:

 • Helpen bij het organiseren van vergaderingen
 • Beheren van de documentatie van de dienst
 • Helpen bij het opzoeken, opvragen en verzamelen van bijkomende informatie
 • Up-to-date houden van de diverse inventarissen en het verzorgen van de communicatie met de diensten van de Regionaal Centrum Directeur
 • Opvolging mailbox van de dienst
 • Behandelen van klachten
 • Behandeling van inkomende en uitgaande briefwisseling
 • Verlenen van medewerking aan het logistiek beheer van de verschillende diensten binnen de Afdeling Controle 1ste lijn
 • Ondersteunen bij het opvolgen van de doelstellingen opgenomen in het nationaal operationeel plan
 • Regelmatig en nauwgezet feedback geven aan het afdelingshoofd

Opgelet! Je ondergaat een veiligheidsscreening voor toegang tot de luchthaven met positief advies (luchthavenbadge). Een positief advies m.b.t. de veiligheidsscreening is vereist om de functie te kunnen uitoefenen. Je dient ook te beschikken over de nodige flexibiliteit en bereid te zijn te werken in moeilijke en onvoorziene omstandigheden.

Leuven:

De collega’s van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering zorgen o.a. voor de correcte inning van belastingschulden, boetes, alimentatie enz. Ze verzekeren de optimale inning en – wanneer nodig -  invordering van niet-spontaan betaalde schulden, en ook de correcte terugbetaling van tegoeden aan burgers, ondernemingen en andere belastingplichtigen

- Bachelor administratief talent: 1 plaatsen

 • Je beheert dossiers in het kader van de Inningstrategie.
 • Je geeft de juiste bestemming aan betalingen die niet automatisch verwerkt werden via het gebruikte informaticasysteem.
 • Je doet opzoekingen in de databanken en/of neemt contact op met de uitvoerder van de betaling.
 • Je beslist hoe de terugbetaling van belastingen wordt geregeld, ofwel door ze toe te wijzen aan de betaling van openstaande schulden, ofwel door ze rechtstreeks terug te betalen aan de rechthebbende(n).

 

Binnen de Afdeling Opmetingen en Waarderingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie kan je, al naargelang je aangegeven interesse, op verschillende diensten tewerkgesteld worden (bijvoorbeeld Dienst Plan, Antenne Mutaties, Dienst Geschillen en Informatie, etc.). Elke dienst heeft haar eigenheid, maar de centrale begrippen zijn steevast: kadastraal plan, kadastraal inkomen en vastgoed. Heb je interesse in vastgoedfiscaliteit? Houd je ervan in contact te komen met mensen? Ben je geboeid door cijfers en lijkt het schatten van de verschillende waarden van een onroerend goed (zoals venale waarde, constructiewaarde, kadastraal inkomen) iets voor jou?
- In Leuven is er 1 plaats voor een administratief talent met een masterdiploma

Heb je interesse in één van onze functies? Kom dan zeker naar een van onze jobbeurzen. Sla er een gezellige babbel met onze collega’s, stel ons al je vragen en kom zo alles te weten over je toekomstige carrière.

Werkgever

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij FOD Financiën kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dát te realiseren waar iedereen in onze samenleving gebruik van maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

https://financien.belgium.be/nl

Competenties

Generieke competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je geeft steeds een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
 • Je bent resultaatgericht en je durft verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties

 

Deelnemingsvoorwaarden 

 • Beschikken over het vereiste diploma voor de functie (ook laatstejaarsstudenten komen in aanmerking voor het sollicitatieproces)
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland  
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten 
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

 

Troeven

 • Je komt mogelijks terecht in een tweetalige omgeving, een goede kennis van de andere landstaal is dus zeker een troef

 

In deze functie kom je mogelijk in contact met publiek

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel van overheidsinstanties en de door de FOD Financiën uitgedragen waarden van transparantie en onafhankelijkheid, is het verboden om uiterlijke tekenen te dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie. De FOD Financiën staat dit enkel toe aan personeelsleden die niet rechtstreeks in contact komen met het publiek (KB 02/10/1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel - artikel 8, paragraaf 1). Bijgevolg mogen de personeelsleden die rechtstreeks in contact komen met het publiek bij de FOD Financiën geen uiterlijke tekenen dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie, want dit zou kunnen resulteren in een ondermijning van het vertrouwen van het publiek in de volledige neutraliteit van de overheid en in de onpartijdigheid van de FOD Financiën. Onder publiek wordt verstaan de burgers waarmee in contact gekomen wordt. 

Aanbod

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en eventueel een toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid en krijgt de kans om je regelmatig bij te scholen.

Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst (1 jaar, mogelijk verlengbaar) als Attaché (niveau A – master - +/- 2.360 euro netto/maand), Financieel Deskundige (niveau B – bachelor/graduaat - +/- 2.050 euro netto/maand) of als Administratief Assistent (niveau C - diploma hoger secundair onderwijs - +/- 1.950 euro netto/maand), met de bijhorende weddeschaal.

Alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid kan je raadplegen via deze link.

Voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • mogelijkheid tot telewerk

Procedure

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je antwoorden op de motivatievragen in de sollicitatietool zoals je die hebt opgeladen via het online formulier. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Interview (ongeveer 40 min):
Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein, en ook jij krijgt uiteraard de kans om jouw vragen te stellen.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Afhankelijk van de functie en het aantal kandidaten is het mogelijk dat je nogmaals wordt gecontacteerd om jouw affiniteit met de functie en een mogelijke match met onze organisatie verder uit te diepen.

Solliciteren

Je solliciteert via het online formulier

Je kan niet solliciteren via e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Extra info

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Angélique Minacapelli
  Pour mon dirigeant, je suis une stagiaire comme les autres.
  Angélique Minacapelli
  Experte en gestion de dossiers juridiques
  -
  SPF Finances
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Gaëtan Crepin
  On a beaucoup de beaux projets comme Tax-on-web, SEDA pour les douanes, ou d’autres pour le cadastre.
  Gaëtan Crepin
  Analyste fonctionnel
  -
  SPF Finances
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Grâce à une culture de la mobilité interne, vous pouvez facilement changer de rôle tout en évoluant au sein de la même organisation.
  Gamal Khaldi
  Responsable de la gestion des données
  -
  SPF Finances
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  Nous sommes passés d'une hiérarchie formelle top-down à un modèle qui traite les collaborateurs en adultes et repose sur la confiance et la responsabilité.
  Hans D'Hondt
  Président du comité de direction
  -
  SPF Finances
  More about Hans D'Hondt