Stafmedewerker Communicatie - RVA - Startbaanovereenkomst (m/v/x)

Via Convention premier emploi
Uniquement pour -26 ans

Code de sélection

XNC23131

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Contractuel

Niveau de fonction

A

Type de recrutement

Rosetta - Convention premier emploi

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

 • Dagelijks opstellen en vertalen van teksten die bestemd zijn voor personeel en publiek
 • Beantwoorden van de telefonische oproepen van journalisten en hen in verbinding stellen met de woordvoerder
 • De socialemediakanalen van de RVA mee beheren en helpen ontwikkelen
 • Bijdragen aan de permanente verbetering van de communicatiemiddelen die binnen de RVA gebruikt worden (intranet, intern magazine, brochures,…)
 • Regelmatig opstellen van rapporten en verslagen van vergaderingen over dienstgerelateerde materies
 • Voorstellen van de resultaten van afgenomen tevredenheidsenquêtes aan de medewerkers en aan publiek
 • Af en toe geven van opleidingen
 • Opvolgen van de activiteiten van de dienst en waken over het permanent up-to-date stellen van de boordtabellen
 • Actief deelnemen en bijdragen aan het netwerk van communicatoren in onze kantoren
 • Beheren van administratieve taken die inherent zijn aan het goed functioneren van de dienst (briefwisseling, mailings,…)

Werkgever

De RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening) is een federale openbare instelling van sociale zekerheid met specialisaties in meerdere domeinen zoals werkloosheid, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en controle. Binnen onze organisatie staan respect, vertrouwen, professionalisme, algemeen belang en maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal. Bezoek zeker onze website voor meer informatie over onze activiteiten.

De directie Communicatie staat in voor de interne en externe communicatie van de RVA. Zij bedenkt en realiseert communicatietools, is verantwoordelijk voor de contacten met de media, beheert de interne communicatie via het intranet en staat in voor de coördinatie van de Front Offices.

Om deze directie (Keizerslaan 7, 1000 Brussel) te versterken zijn we momenteel op zoek naar een: Stafmedewerker Communicatie.

Competenties

Deelnemingsvoorwaarden

 • Je bent jonger dan 26 jaar (startbaanovereenkomst)
 • Je beschikt over een universitair/master diploma in het domein van communicatie.

Competenties :

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt  sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en opbouwt met hen een vertrouwensrelatie op basis van je expertise.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt zowel over goede redactionele capaciteiten als over sterke mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je hebt een praktische kennis van Word en Powerpoint en een basiskennis Excel.
 • Je hebt een goede kennis van het Frans. 

Aanbod

Je krijgt een startbaanovereenkomst met een contract van onbepaalde duur.

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddenschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 43.757,81 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • laptop en headset
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op het portaal van het federale personeel Werken bij de overheid | BOSA (belgium.be)

Procedure

Schriftelijke proef + Interview online

Aan de hand van een schriftelijke proef en een interview zal geëvalueerd worden of je technische en gedragscompetenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 24 punten op 40 behaalt.

Solliciteren

Interesse?

Je kan solliciteren tot en met 03.02.2023:

bij voorkeur via e-mail: jobs.hrm@rva.be

of via post : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Keizerslaan 7, 1000 Brussel, t.a.v. dienst Werving

Indien je gebruik wenst te maken van redelijke aanpassingen voor deze selectie, gelieve ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Extra info

De RVA voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.
Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.