PSYCHOLOOG EXPERTISE, gevangenis Wortel (m/v/x)

SPF Justice

Code de sélection

XNC23118

Diplôme

Master

Type de contrat

Contractuel

Niveau de fonction

A

Type de recrutement

Recrutement client tiers

Durée

Pas applicable

Lieu de travail

2323 Wortel

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Ben jij gepassioneerd in klinische psychologie, boeit de gevangenisomgeving je en wil je jouw competenties in dienst van de FOD Justitie stellen?

Binnen deze functie zal je volgende opdrachten uitvoeren:

 • Je zorgt voor het onthaal, de opvolging en de evaluatie van gedetineerden tijdens hun detentie.
 • Via een globale visie verkregen binnen het multidisciplinair team gebaseerd op de studie van hun dossier, individuele gesprekken en klinische test diagnostische onderzoeken, ondersteun en begeleid je de gedetineerden met het oog op hun re-integratie.
 • Je verleent advies aan de gevangenisdirectie en de strafuitvoeringsrechtbank over hun strafuitvoering en de strafuitvoeringsmodaliteiten (vervroegde invrijheidstelling, beperkte detentie, elektronisch toezicht, uitgaansvergunning,…).Je verstrekt dit advies in de vorm van schriftelijke verslaggeving. Dit is een belangrijk onderdeel van je takenpakket.

Werkgever

Er zijn 2 plaatsen beschikbaar in de gevangenis van Wortel.

Je maakt deel uit van de psychosociale dienst expertise die 3 taken vervult:

 • voorzien in een professionele adviesverlening over de invrijheidstelling van gedetineerden, rekening houdend met de risico's op recidive.
 • in het kader van herstelgerichte detentie bijdragen tot de reïntegratie van de gedetineerde.
 • een bijdrage leveren aan een humane en veilige strafuitvoering.

Het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen (DGEPI) is belast met de tenuitvoerlegging van de straffen en de vrijheidsberovende maatregelen. Daarbij leeft het DG wettelijkheid op strikte wijze na, waarborgt het de bescherming van de samenleving, het personeel en de gedetineerden met oog voor de menselijke waardigheid en werkt het herstelgericht. Het directoraat-generaal verstrekt op grond van zijn deskundigheid advies op penitentiair vlak.

Het directoraat-generaal EPI bestaat uit een centraal bestuur en buitendiensten die alle gevangenissen omvatten. Het centraal bestuur staat in het bijzonder in voor de controle op en de begeleiding van de individuele dossiers van de gedetineerden alsook het personeelsbeheer.

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers.

Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en moderne organisatie te zijn die meegaat met zijn tijd en rekening houdt met de veranderingen in de maatschappij.

https://werkenbijjustitie.be

Competenties

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 4 jaar studie in het domein psychologische wetenschappen.

OPGELET! Je moet voor een aanstelling in de functie beschikken over een visum (https://www.health.belgium.be/nl/klinisch-psychologen). Je moet het bewijs van jouw visum doorsturen naar volgend e-mailadres: onboarding@just.fgov.be

Gedragsgerichte competenties:

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartner en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van je expertise.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.

Opgelet! Een goede motivatie en een correcte visie op de dienst/FOD Justitie en de functie zijn belangrijk (x2).

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Pluspunten:

 • Kennis van een andere taal is een pluspunt.
 • Een diploma criminologie, postgraduaat forensische psychologie of postgraduaat psychodiagnostiek is een troef

Aanbod

Je wordt aangeworven als psycholoog expertise via een contract van bepaalde duur, met eventueel kans op verlenging, met de bijhorende weddeschaal NA11.

Minimum aanvangswedde: 43.757,81 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Extra premies en toelagen:

 • een specificiteitstoelage van 991,58 EUR bruto per jaar
 • een forfaitaire toelage van 669,31 EUR bruto per jaar.

Voordelen:

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (enkel voor de Brusselse inrichtingen)
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk
 • beschikken over een laptop, een gsm en tussenkomst in de gsm-kosten
 • minimum 26 dagen verlof

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op Werken bij de overheid | BOSA (belgium.be), het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden:

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • geregistreerd zijn bij de Psychologencommissie.

Procedure

Screening deelnemingsvoorwaarden:

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie profiel).

Interview:

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Profiel’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

En als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview.

Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Solliciteren

Solliciteren kan je tot en met 15/06/2023.

Lijkt deze functie iets voor jou? Stuur dan jouw CV, motivatiebrief en kopie van jouw diploma naar DLD.per.wortel@just.fgov.be . Vermeld de referentie referentienummer - functie in het onderwerp van je mail.

Zorg ervoor dat uw aanvraag bevat:

 • Uw CV en motivatiebrief
 • Een kopie van uw diploma (zie deelnemingsvoorwaarden)
 • Uw geboortedatum
 • de juiste formulering van functie en referentienummer
 • de juiste contactpersoon

Wil je meer te weten komen over de job? Neem dan zeker een kijkje op onze website (https://werkenbijjustitie.be)                                                             

https://werkenbijjustitie.be

Extra info

FOD Justitie voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Ann
  Sans une équipe soudée, on ne peut pas bien faire son travail en prison.
  Ann
  Infirmière prison
  -
  SPF Justice
  More about Ann
 • Portrait Marianne
  Mes collègues et moi offrons des outils aux gens pour leur permettre de poursuivre leur route par eux-mêmes et de mieux se réinsérer dans la société.
  Marianne
  Assitante sociale prison
  -
  SPF Justice
  More about Marianne
 • Portrait Nio
  Chaque jour, vous rencontrez un nouveau défi. Trouver la bonne réponse vous donne de l’énergie à revendre.
  Nio
  Agent service desk
  -
  SPF Justice
  More about Nio
 • Portrait Ismael
  S’il y a quelqu’un sur qui j’ai eu une quelconque influence, ma carrière est réussie.
  Ismael
  Expert technique pénitentiaire
  -
  SPF Justice
  More about Ismael
 • Portrait Dorien
  Saisir dans les moindres détails comment fonctionnent les procédures de règlementation, ça ne s’apprend nulle part ailleurs
  Dorien
  Juriste au service du droit patrimonial et du droit de la procédure civile
  -
  SPF Justice
  More about Dorien
 • Portrait Iseult
  La matière des RH au sein de la Justice est sans doute moins connue, mais elle est incroyablement intéressante parce qu’on entre en contact avec une foule de gens et de thématiques différentes.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  SPF Justice
  More about Iseult
 • Portrait Sami
  Je peux déplacer des montagnes ici et laisser ma trace, car l'organisation est en pleine mutation.
  Sami
  Master soutien au management
  -
  SPF Justice
  More about Sami
 • Portrait Yana
  Un emploi de bureau barbant où les jours se suivent et se ressemblent, ce n’est pas pour moi.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  SPF Justice
  More about Yana