Dossierbeheerder - dienst Verificatie en Controle - RVA Kortrijk (m/v/x)

Office National de l'Emploi
Uniquement pour -26 ans

Code de sélection

XNC23064

Langue

Néerlandais

Diplôme

Bachelier

Type de contrat

Contractuel

Niveau de fonction

B

Type de recrutement

Convention premier emploi

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

8500 Kortrijk

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Functie

Er is een vacature bij RVA Gent in de processen Verificatie en Controle.

 

Voorkennis is niet vereist. Een uitgebreide opleiding wordt voorzien op de werkvloer.

 

Taken Verificatie

De volgende opdrachten kunnen tot je takenpakket als dossierbeheerder Verificatie behoren en zijn niet-limitatief:

 • Je behandelt autonoom dossiers Verificatie:
  •  Je gaat de door de uitbetalingsinstellingen uitgevoerde betalingen na aan de hand van de controlekaarten en de verschillende gegevensbestanden.
  • Je past daarbij de werkloosheidsreglementering toe.
 • Je hebt overzicht over de wettelijke termijnen (tegen wanneer dossiers afgehandeld moeten worden) en neemt binnen deze termijnen de correcte beslissing.
 • Je controleert en valideert de kwaliteit van de afgewerkte dossiers van jezelf en je collega’s.
 • Wanneer je de reglementering volledig onder de knie hebt, beantwoord je vragen en voer je gesprekken met onze partners (bijv. de uitbetalingsinstelling). Je bezorgt de klant/andere administraties de nodige informatie (mondeling of schriftelijk).
 • Je analyseert de betwiste dossiers/indieningen en je neemt hierover een beslissing binnen de vastgelegde termijn.
 • Je levert attesten af.
 • Je voert de kwaliteitscontrole uit.
 • Je hanteert een feedbackcultuur met je leidinggevende.
 • Je bent in staat de verschillende informatiebronnen (website RVA, onlinetoepassingen m.b.t. reglementering, syllabussen, onderrichtingen ect.) efficiënt te doorzoeken om antwoorden te vinden (vb. voor complexe dossiers, vragen van de uitbetalingsinstellingen of klanten ect.).
 • Daarnaast volg je aangeraden opleidingen om bij te blijven met de wijzigingen in de reglementering, aanpassingen van de systemen ect.

 

Taken Controle

De volgende opdrachten kunnen tot je takenpakket als dossierbeheerder Controle/Tijdelijke werkloosheid behoren en zijn niet-limitatief:

 • Je ontvangt en wijst onderzoeksvragen toe aan de juiste personen.
 • Je kijkt hun onderzoeksverslagen na en valideert deze.
 • Je beheert de briefwisseling en de mailbox van de dienst.
 • Je behandelt vragen van werknemers, werkgevers, partners en andere inspectiediensten.
 • Je behandelt fraudedossiers en administratieve vooronderzoeken, zoals het opvragen van werkloosheidsdocumenten en het nagaan van potentiële inbreuken door databanken te raadplegen en contact te leggen met andere inspectiediensten.
 • Je maakt op vraag van de directie of het hoofdbestuur statistieken op.
 • Je biedt administratieve ondersteuning aan de sociaal controleurs. Dit houdt in dat je activiteiten registreert, onderzoekstukken uploadt en klasseert.
 • Je behandelt de aanvragen tijdelijke werkloosheid volgens de geldende reglementering.
 • Op termijn coach je nieuwe collega's voor je eigen expertisedomein.
 • Je werkt mee aan het uitschrijven van nieuwe werkwijzen om fraudemechanismen te detecteren.

Werkgever

De RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening) is een federale openbare instelling van sociale zekerheid met specialisaties in meerdere domeinen zoals werkloosheid, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en controle. Binnen onze organisatie staan respect, vertrouwen, professionalisme, maatschappelijke verantwoordelijkheid en algemeen belang centraal. Bezoek zeker onze website (www.rva.be) voor meer informatie over onze activiteiten. 

https://www.rva.be/nl

Competenties

 • Voldoe je aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar)? 
 • Ben je in het bezit van een bachelor diploma? 
 • Ben je gemotiveerd en heb je zin in een nieuwe uitdaging? 
 • Werk je graag in teamverband? 
 • Hecht je veel belang aan zelfontplooiing en ben je in staat om objectieven te behalen?  
 • Heb je een klantgerichte mentaliteit? 
 • Kan je goed gegevens analyseren en heb je affiniteit met reglementaire bepalingen?

 

Is het antwoord op bovenstaande vragen ja? Stel je dan snel kandidaat via het e-mailadres onderaan de vacature! 

 

Let op: een goede motivatie is noodzakelijk en weegt zwaarder door in de eindscore. 


Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.

Aanbod

 • Startbaanovereenkomst van onbepaalde duur (niveau B) 
 • Minimumloon van 2.800,53 euro bruto per maand (geïndexeerd) 
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
 • 26 verlofdagen  
 • Mogelijkheid tot telewerk 
 • Flexibele werkuren in een 38-uren week 
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding 
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om eventuele overuren op te nemen 
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart 
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
 • Tussenkomst in vakantiekampen voor schoolgaande kinderen 

Procedure

Interview met casus (+/- 2u) zullen via Teams of fysiek in het kantoor georganiseerd worden.

 

Indien je gebruik wenst te maken van redelijke aanpassingen voor deze selectie, gelieve ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. 

Solliciteren

Stel je kandidaat via jobs.hrm@rva.be met je CV en motivatiebrief in te taal van de vacature. Gelieve in de titel te vermelden dat je solliciteert voor het kantoor Kortrijk, dienst Verificatie of Controle. Voor meer info kan je steeds contact opnemen met de dienst Werving via bovenstaand e-mailadres. 

https://www.rva.be/nl/de-rva/werken-bij-de-rva/vacante-betrekkingen

Extra info

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.
Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Audrey
  Je suis quelqu’un qui a besoin de bouger ! Rester 8h devant mon PC, ce n’est pas pour moi.
  Audrey
  Inspectrice sociale
  -
  Office National de l'Emploi
  More about Audrey
 • Je suis fière de voir mon équipe collaborer efficacement et contribuer au maintien de l'intégrité du système de sécurité sociale.
  Zahra
  Responsable d'équipe au service contrôle
  -
  Office National de l'Emploi
  More about Zahra
 • Portrait Robin
  Chaque projet terminé est une façon d'aider à améliorer mon pays au niveau digital.
  Robin Louis
  Développeur web
  -
  Office National de l'Emploi
  More about Robin Louis
 • Notre travail est important pour le citoyen.
  Faten
  Experte communication
  -
  Office National de l'Emploi
  More about Faten