Teamleader safety en security Brussel (MNG23008) (m/v/x)

Ordre judiciaire
Réservé aux fonctionnaires

Code de sélection

MNG23008

Langue

Néerlandais

Diplôme

Bachelier

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

B

Type de recrutement

Mobilité interne (marché interne)

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Een job die uitdagend is en waarbij je een impact hebt? Dat is eentje waarbij organisatie en coördinatie centraal staat! Maar hey, het liefst doe je dat niet alleen. Wel graag samen met een team dat jij motiveert en aanstuurt.

Teamleader Safety & Security, zo klinkt de functie.

Jouw takenpakket:  

Samen met de directie infrastructuur sta je in voor de concrete toepassing, de opvolging en het toezicht van de beleidsmaatregelen inzake Safety en Security binnen je regio (in dit geval binnen het arrondissement Brussel).

 • ·       
  Coach is jouw bijnaam. Je stuurt een team aan van medewerkers die instaan voor het toezicht en beheer van gebouwen. Je leidt de operationele taken en speelt met de planning van je team als dagelijkse kost. Hoe verloopt de organisatie van alle taken en de kwalitatieve uitvoering ervan? Op die vraag weet jij het antwoord. Gevoel voor verantwoordelijkheid: check!

 • ·       
  Je bent het aanspreekpunt inzake het onderhoud en de goede werking van het materiaal, technische installaties en alle diensten die te maken hebben met Safety & Security. Nieuwe uitdaging: check!

 • ·       
  Je assisteert bij de opmaak van noodplannen en organiseert op regelmatige basis nood – en evacuatieoefeningen. Bijdrage aan een groter geheel: check!

 • ·       
  Je geeft advies aan je leidinggevende en medewerkers. Je wordt betrokken bij grotere projecten en gaat ook hier in overleg met alle betrokken partijen.  Sharing is caring: Check!

 • Je zoekt en onderhoudt contact met verschillende partners. Op die manier probeer je bij te dragen tot een betere werking van de afdeling. Netwerken: Check!
 • Je neemt graag initiatief en grijpt elke opportuniteit om je bij te scholen zodat jouw kennis steeds op peil blijft en je je verder blijft ontwikkelen. Je krijgt hier alle kansen toe, want zo kan je bijvoorbeeld tijdens de werkuren zowel interne als externe opleidingen volgen. Je zal zien dat je met deze kennis ook de werking van de dienst kan optimaliseren. Professionele voldoening: Check!

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacature bij de directie infrastructuur, van het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie bij de FOD Justitie.

Arrondissement Brussel: standplaats Brussel (Poelaertplein)

Je zal als teamleader verantwoordelijk zijn voor de verschillende gerechtsgebouwen (hoven, rechtbanken, parketten) binnen het arrondissement Brussel. 

De directie Infrastructuur voert, in samenwerking met de diensten van de Regie der Gebouwen en de diensten belast met preventie en bescherming op het werk:

 • het volledige takenpakket van projectontwerper uit voor alle werkzaamheden in het kader van de bouw, de uitbreiding of de verbetering van de gebouwen met het oog op een gepaste huisvesting voor de gerechtelijke diensten,
 • zij zorgt voor de instandhouding (met inbegrip van het veiligheidsaspect) en het onderhoud van de gebouwen, via de diensten van de Regie der Gebouwen,
 • zij zorgt eveneens voor de uitrusting en de werking van de gerechtelijke diensten.

De opdracht van het DG Rechterlijke Organisatie (DG RO) wordt rond twee polen omschreven:

 • doordat het DG RO concepten levert voor de modernisering van de rechterlijke orde werkt het mee aan en ondersteunt het dit proces zodat het nieuwe gerechtelijke landschap wordt gedefinieerd en ten uitvoer wordt gelegd,
 • het DG RO ondersteunt de werkzaamheden van de rechterlijke orde op alle gebieden die noodzakelijk zijn voor de werking ervan: de organieke wetgeving betreffende de rechterlijke macht, personeel, ICT, gebouwen, materiaal, gerechtskosten, centraal strafregister en loopbaanbegeleiding.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Medewerkers aansturen: Je geeft duidelijke instructies, volgt de resultaten je van medewerkers op, stuurt bij indien nodig en zorgt ervoor dat dat iedereen zich gepast gedraagt.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.  Deze weegt dan ook harder door in de eindscore.

 

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatieve vaardigheden

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans: Je werkt in een tweetalige context.

Deelnemingsvoorwaarden

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar (je werkt niet voor de  rechterlijke orde)?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale overheidsdienst, een programmatorische federale overheidsdienst, alsook de diensten die ervan afhangen, het Ministerie van Landsverdediging, alsook de diensten die ervan afhangen, of één van de rechtspersonen bedoeld in artikel 1, 3° van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (het personeel van NMBS en federale politie maken geen deel uit van het toepassingsgebied van de intrafederale mobiliteit)

Aangezien de openstaande functie een functie is van het niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

 

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof + vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + minimum 12 tot maximum 18 recuperatiedagen 
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je deelneemt op basis van intrafederale mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Je wordt ingeschaald in de nieuwe loopbaan volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan.

 

 Als je geslaagd bent voor deze selectie moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • een indiensttreding is uitgesloten wanneer uit uw strafregister blijkt dat u een correctionele of criminele veroordeling al dan niet met uitstel heeft opgelopen waarvoor nog geen eerherstel werd verkregen (zie art. 287quinquies §3 Ger. Wetboek)

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste benoemingsbesluit . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 45 min)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties. (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Deze proef zal plaatsvinden rond begin maart 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in het interview. De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview.
Als er geslaagden zijn met gelijke punten, zullen volgende criteria de volgorde bepalen:

1. Motivatie

2. Objectieven behalen 

3. Willekeurig

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 16/02/2023.

Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je cv volledig invult (in het Nederlands) in je online account
 • je benoemingsbesluit oplaadt
 • je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Benny Wastyn - Coördinator Safety & Security Divisie Gent

Tel.: 09 234 40 40
E-mail: benny.wastyn@just.fgov.be 

Meer info over de selectieprocedure?
Magali Van De Weghe - HR Consultant
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 0477/33.38.06
E-mail: werving.selor@just.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portret Joyce
  Parfois, si l’on cherche à rassurer quelqu’un, un simple sourire peut déjà faire beaucoup.
  Joyce
  Greffier
  -
  Ordre judiciaire
  More about Joyce
 • Portret Leen
  Une bonne ambiance au travail est essentielle.
  Leen
  Secrétaire de parquet
  -
  Ordre judiciaire
  More about Leen
 • Portrait Natasja
  Veiller à ce que tout soit en ordre, jusque dans les moindres détails, est pour moi source d'énergie !
  Natasja
  Secrétaire de cabinet
  -
  Ordre judiciaire
  More about Natasja
 • Portret Walid
  Il n’y a pas que le juge qui s’attend à ce que mes conseils et travaux de recherche soient corrects : la société aussi. C’est comme ça qu’on peut faire la différence, et cela procure beaucoup de satisfaction.
  Walid
  Référendaire
  -
  Ordre judiciaire
  More about Walid
 • Portrait Ibrahim
  Pas de costumes stricts, mais plutôt des plaisanteries sur notre week-end.
  Ibrahim
  Assistant administratif
  -
  Ordre judiciaire
  More about Ibrahim