Medewerker logistiek en mobiliteit (m/v/x)

SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement

Code de sélection

CNG24048

Langue

Néerlandais

Diplôme

Bachelier

Type de contrat

Contractuel

Niveau de fonction

B

Type de recrutement

Recrutement externe

Durée

Durée déterminée

Lieu de travail

1210 Saint-Josse-ten-Noode

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Samenvatting

Jobinhoud

Ben jij op zoek naar een dynamische job waarin je jouw interesse voor logistiek en je rijvaardigheden kan combineren? Heb je al enige ervaring in logistiek of wil je jouw kennis hierover op korte termijn verder ontwikkelen? Ben je daarnaast geboeid door crisisbeheer en wil je een belangrijke rol spelen bij toekomstige crisissituaties?  Dan is dit de nieuwe uitdaging die jij zoekt!

Wij zijn momenteel op zoek naar één medewerker logistiek en mobiliteit om de Diensten van de Voorzitter (DVZ) en het DG Paraatheid en Respons inzake Noodsituaties op Gezondheidsgebied (DG P&R) te versterken.

Als logistiek medewerker bestaat je belangrijkste taak uit het bieden van logistieke en administratieve ondersteuning voor de dagelijkse organisatie van missies binnen het DG. Je verleent proactief bijstand wanneer er zich interne noodgevallen voordoen. Concreet neem je de volgende taken op:

 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van een logistiek plan voor het beheer van gezondheidscrisissen.
 • Je biedt administratieve en logistieke ondersteuning aan de medewerkers die deel uitmaken van de wacht voor het beheer van de stock (radiopark, wagenpark, beroepskledij, etc.). Je doet de nodige aankopen in samenwerking met de aankoopdienst en volgt het beheer van het wagenpark nauwgezet op.
 • Je vormt het aanspreekpunt voor de medewerkers voor hun logistieke vragen en behandelt hun vragen zo snel mogelijk en op een klantgerichte manier.
 • Je werkt samen met verschillende andere partijen zoals de noodcentrales 112, De FOD Binnenlandse Zaken en andere betrokken partijen.

Daarnaast neem je ook de rol van chauffeur op. Als chauffeur werk je voornamelijk voor de Diensten van de Voorzitter (DVZ) en het DG Paraatheid en Respons inzake Noodsituaties op Gezondheidsgebied (DG P&R). Je kunt echter ook bepaalde taken opnemen voor andere DG’s binnen onze organisatie. Concreet sta je tijdens crisissituaties in voor dringende en prioritaire verplaatsingen van personen met essentiële functies. Je bent dus in bezit van een rijbewijs B, maar je beschikt verder ook over goede rijvaardigheden en garandeert dat deze ritten veilig en efficiënt uitgevoerd worden. 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Belangrijk: je bent bereid om bij aanwerving een veiligheidsonderzoek te ondergaan voor het bekomen van een veiligheidsmachtiging. Dit vormt een vereiste voor deze functie. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij DG Paraatheid en Respons inzake Noodsituaties op Gezondheidsgebied en de Diensten van de Voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel). 

Het Directoraat Generaal Paraatheid en Respons inzake Noodsituaties op Gezondheidsgebied (DG P&R) heeft binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als opdracht:

 • de organisatie en instellingen in situaties waarvoor het bevoegd is voor te bereiden op, te ondersteunen, te vertegenwoordigen en de coördinatie van de gezondheidsaspecten op zich te nemen tijdens toekomstige gezondheidscrisissen, van de individuele urgentie tot de collectieve crisis, in samenwerking met alle partners;
 • de goede werking van de dringende hulpverlening te garanderen, waaronder de kwaliteitsborging voor de medische en psychosociale hulpverlening. 

verantwoordelijkheden inzake gezondheidszorgopdrachten en gezondheidscrisisbeheer:

 • DG P&R ondersteunt de federale en interfederale samenwerking inzake volksgezondheid, met name door de organisatie en het secretariaat van de Risk Management Group te verzekeren, en ondersteunt de Chief Medical Officer die onderdeel uitmaakt van deze organisatie;
 • DG P&R neemt een coördinerende rol op voor het concrete beheer van dossiers en dit alles in nauwe samenwerking met de beleidscel van de federale minister van Volksgezondheid, de voorzitter van het directiecomité, de andere federale gezondheidsadministraties en de gezondheidsadministraties van de deelstaten;
 • DG P&R is verantwoordelijk voor het beleid en de coördinatie van dringende medische hulpverlening (inclusief psychosociale hulpverlening en faciliteren van de samenwerking tussen actoren);
 • DG P&R is verantwoordelijk voor alles wat betreft plannen met onder andere de opmaak en onderhoud van de monodisciplinaire noodplannen inclusief de aspecten op het vlak van risiscobeheer, Generic Preparedness Plan, data-uitwisseling en strategische stock, in overleg met de verschillende partners en in lijn met de geldende bevoegdheidsverdelingen;
 • In crisissituaties worden de activiteiten op het vlak van gezondheidscrisisbeheer beheerd via een departementale crisiscel Volksgezondheid en staat DG P&R in voor de coördinatie van de medische en psychosociale hulpverlening bij acute situaties op het terrein. Samen met de verschillende partners speelt deze zo goed als mogelijk in op de noden met respect voor ieders bevoegdheden en in functie van de fase van de crisis. Dit alles gebeurt in sterke samenwerking met de deelstaten;
 • DG P&R is verantwoordelijk voor de handhaving (via afdoende controles en inspecties) van de geldende regels en normen binnen paraatheid en respons

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van de dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement ‘Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Ontdek meer over onze FOD op onze website of op YouTube.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je bent in bezit van een bachelor diploma.
 • Je bent gemotiveerd om in deze functie te starten.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 3. Je legt een interview af online (via Teams).
  Opgelet! als er weinig kandidaten zijn, wordt deze proef samen met stap 4 georganiseerd. 
 4. Je legt een interview af met een meerkeuzevragenlijst bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging naar een contract van onbepaalde duur) als deskundige (niveau B1) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de
   doelstellingen
  • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie tot een maximum van drie dagen per week
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • maaltijdcheques ter waarde van 6 euro per gewerkte dag
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop en de mogelijkheid tot het afsluiten van een gsm-abonnement tegen voordelige tarieven (Proximus)
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • financiële valorisatie van jouw relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om aangeworven te worden – op de aanstellingsdatum:

 • In bezit zijn van een rijbewijs B. 

Wie contacteren?

Over de procedure

 • Kevin Gerits
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02 524 87 15

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben jij op zoek naar een dynamische job waarin je jouw interesse voor logistiek en je rijvaardigheden kan combineren? Heb je al enige ervaring in logistiek of wil je jouw kennis hierover op korte termijn verder ontwikkelen? Ben je daarnaast geboeid door crisisbeheer en wil je een belangrijke rol spelen bij toekomstige crisissituaties?  Dan is dit de nieuwe uitdaging die jij zoekt!

Wij zijn momenteel op zoek naar één medewerker logistiek en mobiliteit om de Diensten van de Voorzitter (DVZ) en het DG Paraatheid en Respons inzake Noodsituaties op Gezondheidsgebied (DG P&R) te versterken.

Als logistiek medewerker bestaat je belangrijkste taak uit het bieden van logistieke en administratieve ondersteuning voor de dagelijkse organisatie van missies binnen het DG. Je verleent proactief bijstand wanneer er zich interne noodgevallen voordoen. Concreet neem je de volgende taken op:

 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van een logistiek plan voor het beheer van gezondheidscrisissen.
 • Je biedt administratieve en logistieke ondersteuning aan de medewerkers die deel uitmaken van de wacht voor het beheer van de stock (radiopark, wagenpark, beroepskledij, etc.). Je doet de nodige aankopen in samenwerking met de aankoopdienst en volgt het beheer van het wagenpark nauwgezet op.
 • Je vormt het aanspreekpunt voor de medewerkers voor hun logistieke vragen en behandelt hun vragen zo snel mogelijk en op een klantgerichte manier.
 • Je werkt samen met verschillende andere partijen zoals de noodcentrales 112, De FOD Binnenlandse Zaken en andere betrokken partijen.

Daarnaast neem je ook de rol van chauffeur op. Als chauffeur werk je voornamelijk voor de Diensten van de Voorzitter (DVZ) en het DG Paraatheid en Respons inzake Noodsituaties op Gezondheidsgebied (DG P&R). Je kunt echter ook bepaalde taken opnemen voor andere DG’s binnen onze organisatie. Concreet sta je tijdens crisissituaties in voor dringende en prioritaire verplaatsingen van personen met essentiële functies. Je bent dus in bezit van een rijbewijs B, maar je beschikt verder ook over goede rijvaardigheden en garandeert dat deze ritten veilig en efficiënt uitgevoerd worden. 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Belangrijk: je bent bereid om bij aanwerving een veiligheidsonderzoek te ondergaan voor het bekomen van een veiligheidsmachtiging. Dit vormt een vereiste voor deze functie. 

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij DG Paraatheid en Respons inzake Noodsituaties op Gezondheidsgebied en de Diensten van de Voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel). 

Het Directoraat Generaal Paraatheid en Respons inzake Noodsituaties op Gezondheidsgebied (DG P&R) heeft binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als opdracht:

 • de organisatie en instellingen in situaties waarvoor het bevoegd is voor te bereiden op, te ondersteunen, te vertegenwoordigen en de coördinatie van de gezondheidsaspecten op zich te nemen tijdens toekomstige gezondheidscrisissen, van de individuele urgentie tot de collectieve crisis, in samenwerking met alle partners;
 • de goede werking van de dringende hulpverlening te garanderen, waaronder de kwaliteitsborging voor de medische en psychosociale hulpverlening. 

verantwoordelijkheden inzake gezondheidszorgopdrachten en gezondheidscrisisbeheer:

 • DG P&R ondersteunt de federale en interfederale samenwerking inzake volksgezondheid, met name door de organisatie en het secretariaat van de Risk Management Group te verzekeren, en ondersteunt de Chief Medical Officer die onderdeel uitmaakt van deze organisatie;
 • DG P&R neemt een coördinerende rol op voor het concrete beheer van dossiers en dit alles in nauwe samenwerking met de beleidscel van de federale minister van Volksgezondheid, de voorzitter van het directiecomité, de andere federale gezondheidsadministraties en de gezondheidsadministraties van de deelstaten;
 • DG P&R is verantwoordelijk voor het beleid en de coördinatie van dringende medische hulpverlening (inclusief psychosociale hulpverlening en faciliteren van de samenwerking tussen actoren);
 • DG P&R is verantwoordelijk voor alles wat betreft plannen met onder andere de opmaak en onderhoud van de monodisciplinaire noodplannen inclusief de aspecten op het vlak van risiscobeheer, Generic Preparedness Plan, data-uitwisseling en strategische stock, in overleg met de verschillende partners en in lijn met de geldende bevoegdheidsverdelingen;
 • In crisissituaties worden de activiteiten op het vlak van gezondheidscrisisbeheer beheerd via een departementale crisiscel Volksgezondheid en staat DG P&R in voor de coördinatie van de medische en psychosociale hulpverlening bij acute situaties op het terrein. Samen met de verschillende partners speelt deze zo goed als mogelijk in op de noden met respect voor ieders bevoegdheden en in functie van de fase van de crisis. Dit alles gebeurt in sterke samenwerking met de deelstaten;
 • DG P&R is verantwoordelijk voor de handhaving (via afdoende controles en inspecties) van de geldende regels en normen binnen paraatheid en respons

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van de dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement ‘Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Ontdek meer over onze FOD op onze website of op YouTube.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over een grondige kennis van de verkeersregels en -voorschriften. 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore (X2). 

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terecht komt, vormt een goede kennis van het Frans een pluspunt. 
 • Het vormt een troef als je, naast een rijbewijs B, in bezit bent van bijkomende rijbewijzen. Binnen deze functie krijg je ook de kans om een opleiding te volgen voor het besturen van prioritaire voertuigen. 
 • Je bent bereid om je te verplaatsen naar zowel de FOD als andere plaatsen in kader van je opdrachten (met de eigen wagen of het openbaar vervoer). Het vormt dan ook een troef als je woonplaats een snelle verplaatsing naar de FOD en/of andere locaties toelaat. 
 • Je bent daarnaast ook bereid om tijdens onregelmatige uren te werken. Je werkt binnen een 38 uren week, maar de uren zijn niet altijd voorspelbaar. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je bent in bezit van een bachelor diploma.
 • Je bent gemotiveerd om in deze functie te starten.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​
 • Diploma van Bachelor Na Bachelor van tenminste 60 studiepunten uitgereikt door een universiteit of een hogeschool
 • Diploma van Graduaatsopleiding van het Hoger Beroepsonderwijs  van niveau 5 (afgekort HBO5) van tenminste 120 studiepunten uitgereikt door het Vlaamse Gemeenschap

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging naar een contract van onbepaalde duur) als deskundige (niveau B1) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de
   doelstellingen
  • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie tot een maximum van drie dagen per week
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • maaltijdcheques ter waarde van 6 euro per gewerkte dag
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop en de mogelijkheid tot het afsluiten van een gsm-abonnement tegen voordelige tarieven (Proximus)
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • financiële valorisatie van jouw relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om aangeworven te worden – op de aanstellingsdatum:

 • In bezit zijn van een rijbewijs B. 

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 3. Je legt een interview af online (via Teams).
  Opgelet! als er weinig kandidaten zijn, wordt deze proef samen met stap 4 georganiseerd. 
 4. Je legt een interview af met een meerkeuzevragenlijst bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 75 min.)

Via een postbaktest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie analyseren
 • Problemen oplossen

Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden rond eind mei 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is. 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 40 min.) 

Als er na de vorige stap minder dan 6 kandidaten overblijven, wordt deze proef gelijktijdig met stap 4 georganiseerd tijdens één interview. 

Deze proef wordt op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. Meer info over online interviews vind je op onze website. 

Dit interview evalueert of je gedragsgerichte competenties "in team werken", "servicegericht handelen" en "objectieven behalen" (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 5 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond midden juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Stap 4: Specifieke screening - Interview 

Scenario 1: interview (+/- 30 min. + 30 min. voorbereiding) bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Indien stap 3 georganiseerd wordt, zal deze stap er als volgt uitzien:

Dit interview evalueert of je gedragsgerichte competentie "betrouwbaarheid tonen" en de technische competentie (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Volgens dit scenario zal deze proef plaatsvinden rond eind juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Scenario 2: interview (+/- 1u + 30 min. voorbereiding) bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Indien stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze stap er als volgt uitzien:

Het interview evalueert of de gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond midden juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in stap 3. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met dinsdag 21 mei 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de procedure

 • Kevin Gerits
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  02 524 87 15

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Elisabeth Ellegaard
  Nous nous engageons ensemble en faveur d'une meilleure santé, d'un meilleur environnement et d'un meilleur climat.
  Elisabeth Ellegaard
  Experte en politique climatique
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portrait Stéphanie Baclin
  Il y a mille profils différents dans l’administration fédérale mais il y a une place pour chacun.
  Stéphanie Baclin
  Experte données et évaluation environnementales
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Stéphanie Baclin
 • Portrait Mathilde Descombes
  Je me suis spécialisée en droit de l’environnement car c’est le défi majeur de notre siècle.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversité
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Mathilde Descombes
 • Portrait Ella Huys
  Le changement climatique et la perte de biodiversité sont les plus grands défis actuels.
  Ella Huys
  Experte politique climatique
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Ella Huys
 • Portrait Natalia Stoyanova
  Vous avez de nombreuses possibilités d’évoluer et de vous perfectionner.
  Natalia Stoyanova
  Gestionnaire de dossiers chez Medex
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Natalia Stoyanova
 • Portrait Winne Haenen
  Ne vous mettez donc pas à l’écart en disant ce qui ne va pas, mais contribuez à rendre l’administration fédérale encore plus efficace.
  Winne Haenen
  Médecin-inspecteur médical
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Winne Haenen
 • Portrait Koen Meeus
  Il est particulièrement motivant de pouvoir se consacrer chaque jour à relever de la meilleure façon possible un important défi social.
  Koen Meeus
  Expert politique climatique
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Koen Meeus
 • Icône collaborateur sans photo
  Nous sommes une petite équipe de gens très motivés qui accordent beaucoup d’importance au respect.
  Eric Donnay
  Expert technique, chef de service “Application des dispositions environnementales en mer”
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Eric Donnay
 • Icône collaboratrice sans photo
  Mes horaires me permettent de combiner plus facilement ma vie privée et ma vie professionnelle.
  Roselyne Vermeiren
  Gestionnaire de dossiers chez Medex
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portrait M. Ferroudji
  J’apprends chaque jour et il est possible d’évoluer dans tous les domaines.
  Mohamed Ferroudji
  Médecin chef de service qualité médicale – Medex
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icône collaborateur sans photo
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portrait Philippe Frisson
  Il y a un bon équilibre entre le travail et la vie privée et vous pouvez organiser vous-même votre emploi du temps.
  Philippe Frisson
  Médecin chez Medex
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Philippe Frisson
 • Icône d'employé sans photo
  J'ai repris mes études à 52 ans et j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière.
  Marianne
  Infirmière pour Medex
  -
  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  More about Marianne