Laboratoriumtechnicus - Labo Tervuren (m/v/x)

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

Code de sélection

CNG22117

Langue

Néerlandais

Diplôme

Bachelier

Type de contrat

Contractuel

Niveau de fonction

B

Type de recrutement

Recrutement externe

Durée

Durée déterminée

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

GOED DAT JIJ ER BENT! 

Ben je een nauwgezette laborant met interesse in levensmiddelen- en diervoederanalyses en wil je mee instaan voor de kwaliteit en veiligheid van ons voedsel doorheen de ganse voedselketen? Wil je je meer verdiepen in chromatografische scheidingstechnieken, microbiologische bepalingen, PCR of microscopie? Wil je meewerken aan onderzoek voor verschillende analyses van de voedselketen?

Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Wij zijn op zoek naar 3 laboratoriumtechnici chemie voor het labo van Tervuren om analyses uit te voeren met focus op het meten van eventuele afwijkingen van vastgestelde normen of het bepalen van de aan- of afwezigheid van één (of meerdere) specifiek(e) element(en). Het laboratorium van Tervuren voert onder andere analyses uit in levensmiddelen en dierenvoeders in het domein van contaminanten (PCB’s/OCP’s/PAK’s), dioxines, mycotoxines, dierlijke bestanddelen en toevoegingsmiddelen (diergeneesmiddelen en vitamines).

Als laboratoriumtechnicus zal je onder meer:

 • meewerken aan de monstervoorbereiding, de extractie en opzuivering van de te analyseren componenten;

 • de vastgelegde stappen van een methodevoorschrift toepassen tijdens het uitvoeren van testen en analyses;

 • de reagentia en oplossingen die nodig zijn voor de uit te voeren analyses aanmaken en beheren;

 • opvolgen of de gebruikte apparatuur goed werkt (verifiëren, ijken en kalibreren) en kwaliteitscontroles uitvoeren om de betrouwbaarheid van de analyses te garanderen;

 • planningen opmaken, prioriteiten vastleggen, taken organiseren en de uitvoering ervan opvolgen zodat de doelstellingen van het laboratorium behaald worden;

 • als eerste schakel de resultaten van de analyses, na nazicht van de juistheid van de resultaten, encoderen en valideren;

 • deelnemen aan de ontwikkeling, optimalisatie en validatie van methodes;

 • het geheel van je taken conform de procedures van het kwaliteitssysteem uitvoeren.

De uitoefening van de functie vereist dat je flexibel kunt zijn in het plannen van je werktijd. In een (zeldzame) crisissituatie moet je mogelijk 's avonds of in het weekend werken.

“In het labo is de nodige afwisseling en je leert er elke dag bij waardoor het steeds interessant blijft!", lees en bekijk hier de volledige getuigenissen van Koen, technisch assistent in het labo van Tervuren en jouw andere toekomstige collega's.

Meer info over de jobinhoud voor de functie in het labo van Tervuren?
Mieke VANBRABANT - Laboratoriummanager labo Tervuren
Contactpersoon FAVV
Tel: 02/769.23.10
E-mail: mieke.vanbrabant@favv-afsca.be

Meer info over de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden?
Lien WAMBACQ - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon FAVV/Selor
Tel.: 02/211.88.14
E-mail: lien.wambacq@favv-afsca.be

 

Werkgever

Er zijn 3 plaatsen vacant als laboratoriumtechnicus bij het labo van Tervuren (Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren) binnen het bestuur Laboratoria van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Het directoraat-generaal (DG) Laboratoria ondersteunt het DG Controle door een groot aantal analyses te verrichten in het kader van de voedselveiligheid. Het FAVV beschikt daartoe over 5 laboratoria die geaccrediteerd zijn volgens ISO-norm 17025, namelijk de federale laboratoria voor de voedselveiligheid in Gentbrugge, Gembloux, Melle, Tervuren en Wandre.

Via deze link kun je de verschillende analysegebieden van de laboratoria van het FAVV raadplegen.

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten :

 • de controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen;
 • de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden;
 • het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen;
 • de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop;
 • de communicatie met de sectoren en met de consumenten.

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan ook het FAVV in cijfersonze activiteiten in 2021 en onze waarden.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over een goede basiskennis van moderne analytische technieken (gaschromatografie, vloeistofchromatografie, …).

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Ook een goede motivatie is belangrijk!

Indien je mondelinge communicatievaardigheden en je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. 

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van Microsoft Office (Word, Outlook en Excel).
 • Je hebt een basiskennis van de voedingsmiddelensector.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Eén van volgende diploma's, uitgereikt door een Belgische Hogeschool, behaald in een afdeling chemie, biochemie, biomedische wetenschappen, medische laboratoriumtechnologie, biologie, biotechnologie, voedings-en dieetleer, milieu-natuurwetenschappen en agro-en biotechnologie:
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie

Laad je diploma op in je online cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:

  • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
   Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
   Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis word je in de nodige opleiding voorzien. Bij je indiensttreding zal je omkaderd worden door je collega's en zal je verschillende opleidingen volgen die specifiek zijn voor de functie van laboratoriumtechnicus.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 1 jaar (mits goede evaluatie verlengbaa) als technisch deskundige (niveau B) met bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 32.300,65 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens, dier, plant en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • maaltijdcheques van 8 EUR
  • tussenkomst in de kosten van je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
  • beschikken over een laptop
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks- of samenwoninggeschenk,…)
  • professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen zullen in fysieke aanwezigheid georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatielink die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Functiespecifieke screening: geïnformatiseerde test (90 min) + interview (60 min) + schriftelijke proef (30 min)

Via een geïnformatiseerde test (dossiertest) worden de volgende competenties gemeten: informatie analyseren en problemen oplossen. Bij deze test is het de bedoeling dat je dossiers verwerkt en vervolgens vragen hierover kan beantwoorden.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Aan de hand van technische vragen zal er tijdens het interview gepeild worden naar je kennis van moderne analytische technieken (zie rubriek 'Competenties').

Vóór het interview krijg je een casus en voldoende tijd om deze voor te bereiden. Deze casus wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd wanneer je voor de 2 delen (dossiertest en interview) ten minste 55 punten op 110 behaalt en je tenminste 50 punten op 100 behaalt voor het interview.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf half december 2022 tot begin januari 2023.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (interview + dossiertest).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst met geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. 

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 13 december 2022.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Mieke VANBRABANT - Laboratoriummanager labo Tervuren
Contactpersoon FAVV
Tel: 02/769.23.10
E-mail: mieke.vanbrabant@favv-afsca.be

Meer info over de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden?
Lien WAMBACQ - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon FAVV/Selor
Tel.: 02/211.88.14
E-mail: lien.wambacq@favv-afsca.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Yamina
  Nous avons la chance de travailler pour une administration proche de ses employés.
  Yamina Bouamar
  Chimiste
  -
  Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
  More about Yamina Bouamar
 • Icône collaborateur sans photo
  Après 26 ans de carrière de vétérinaire praticien, j’avais envie de relever de nouveaux défis.
  Michel
  Inspecteur Vétérinaire à Mons
  -
  Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
  More about Michel
 • Portrait Vanessa
  Je me rends tous les jours avec le sourire au travail !
  Vanessa
  Assistante de direction
  -
  Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire
  More about Vanessa