Technisch medewerker (m/v/x) voor de gesloten centra in Holsbeek en Steenokkerzeel

SPF Intérieur

Code de sélection

CNG22112

Langue

Néerlandais

Diplôme

Secondaire inférieur ou aucun diplôme

Type de contrat

Contractuel

Niveau de fonction

D

Type de recrutement

Pas applicable

Durée

Pas applicable

Temps plein/temps partiel

Pas applicable

Jobinhoud

Voor onze Dienst Vreemdelingenzaken, in het gesloten centrum van Steenokkerzeel en Holsbeek, zijn wij op zoek naar een bezige bij. Eentje die van alles wat verstand heeft en graag de handen uit de mouwen steekt.

Stilzitten dat is niet voor jou weggelegd. Je houdt van een hands-on aanpak door in te staan voor het dagelijks onderhoud van onze gebouwen, maar evenzeer voor onze technische installaties. Daarbij horen ook allerlei herstellingen van sanitair, elektriciteit, schrijnwerk,…

Jij ben onze kluskampioen, want ook schilder-en andere opknapwerken zoals vervanging van verlichting horen bij je takenpakket. Naast het hands-on gedeelte, is er ook nog een administratief luik. Zo ben jij verantwoordelijk voor de inventaris en check je de verschillende materialen.

Ook als externe bedrijven herstellingen of onderhoudswerken komen uitvoeren, dan sta jij klaar voor assistentie. Daarnaast hou je ook een oogje in het zeil en zie je toe op de kwaliteit van het geleverde werk.

Vermits jij het reilen en zeilen van het centrum als de beste zal kennen, kan je gerust jouw aanbevelingen en feedback geven bij het opsporen van defecten die gevolgen kunnen hebben voor de werking van het centrum. Je beheert ook het walkietalkiesysteem, het sleutelplan en helpt bij het laden en lossen van het wasgoed.

Tot slot is zeker ook ruimte voor eigen initiatief, daar houden we net van. Heb jij ideeën en voorstellen met het oog op de veiligheid, goede staat en uitstraling van het centrum? Stel ze gerust voor! Ook elke creatieve inbreng moedigen we aan. Zo zie je maar, bij ons kan je je op elke manier uitleven.

Hou je niet van eentonigheid en ben je ook bereid om in uitzonderlijke situaties avond- en weekendwerk te presteren? Dan ben jij zeker de geknipte persoon voor deze job.


Meer info over de jobinhoud?
De Bondt Jente - Attaché P&O Dienst Vreemdelingenzaken
Tel. : 02/488.95.48
E-mail : jente.debondt@ibz.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure? 
Raymaekers Magali - Selectie assistent FOD Binnenlandse Zaken
E-mail: Jobs.NL@ibz.be 


Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega's.

Werkgever

Er zijn twee plaatsen in de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken bij de FOD Binnenlandse Zaken.

Er wordt ook een wervingsreserve aangemaakt voor toekomstige vacatures.


DIENST VREEMDELINGENZAKEN

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vormen één front in de strijd voor een humaan én rechtvaardig vreemdelingenbeleid. Op korte termijn zijn wij samen op zoek naar meer dan zevenhonderd nieuwe collega's. Dus ben jij op zoek naar een job met impact, engagement en ambitie? Blijf dan zeker nog even hangen, want bij ons zit je goed. Ontdek meer op www.werkenbijasielenmigratie.be.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de registratie, het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen.


De gesloten centra van DVZ hebben binnen het kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering. 
In afwachting van een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie. 

Sedert augustus 2022 is het opvangcentrum Zaventem operationeel. Aan dit centrum worden enkel asielzoekers toegewezen bij wie de DVZ een Eurodac 1 – hit heeft vastgesteld. De Eurodac 1 – hit wijst op een eerder asielverzoek in een andere Europese lidstaat. In dit centrum wordt alle expertise van DVZ en Fedasil samengebracht. Het beheer van dit centrum valt onder de Dienst Vreemdelingenzaken omdat zij instaan voor het opstarten van de dossiers richting terugkeer. Fedasil heeft een ondersteunende rol wat betreft logistiek en opvang in het kader van de opvangwet van 12 januari 2007. 


Momenteel werken ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.


Meer informatie over Dienst Vreemdelingenzaken vind je in deze video's:

Dienst Vreemdelingenzaken

Gesloten centraFOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken en Digitale innovatie en Oplossingen), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).


Meer informatie over de Dienst Vreemdelingenzaken en de FOD Binnenlandse Zaken vind je op de volgende websites: www.dofi.ibz.be en www.ibz.be.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je zoekt en verwerkt gegevens en geeft deze correct weer binnen de beschikbare termijn.
 • Je structureert je eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
 

 • Je hebt een basiskennis technisch inzicht.
 • Je beschikt over praktische basiskennis m.b.t. elektriciteit, loodgieterij en schrijnwerkerij.
 • Je hebt basiskennis van de veiligheidsnormen.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore! 


Niet vereist, wel een troef
 

 • Je hebt ervaring als technisch medewerker/onderhoudsmedewerker.


Deelnemingsvoorwaarden


1. Er is geen diploma vereist.

Ben je begonnen met de middelbare school of de basisschool? Gelieve je rapport, aanwezigheidsattest of inschrijvingsattest te uploaden in je online-cv in 'Mijn Dossier' zodat we je taalrol kunnen bepalen.

Heb je wel een diploma behaald? Voeg dit dan toe aan je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving.

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

3. Je hebt je studies in het Nederlands afgelegd.

4. Je hebt een rijbewijs B.


 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als technisch medewerker (niveau D) via een contract van onbepaalde duur met de bijhorende weddeschaal NDT1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 25.503,74 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Volgende premies worden voorzien bovenop je basisloon:

 • Risicopremie: jaarlijkse toelage van €991,58, die wordt gedeeld door twaalf en maandelijks tegelijkertijd met de wedde vereffend.
 • Premie voor onaangenaamheden: maandelijkse forfaitaire vergoeding van €24,79.
   

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.


Voordelen 

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gratis middagmaal in het centrumrestaurant
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 verlofdagen +12 recuperatiedagen in een voltijds werkregime, volgens een niet-prikken systeem

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van FOD BOSA.

 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

SelectietestenStap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden. 


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je kan aantonen dat je je studies (middelbare school of basisschool) in het Nederlands hebt afgelegd of, in het geval je je studies in een andere taal hebt afgelegd, je beschikt over een taalcertificaat.

Gelieve daarom je rapport, aanwezigheidsattest of inschrijvingsattest van de middelbare school of de basisschool te uploaden in je online account zodat we je taalrol kunnen bepalen.

De screening van de deelnemingsvoorwaarden gebeurt op basis van de documenten die je hebt opgeladen in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum (21 november 2022).

 

Stap 2: Functiespecifieke screening.


2.1. Event 1: Computergestuurde proef (+/-1u) 

Via een meerkeuzevragenlijst worden volgende competenties gemeten: technisch inzicht, praktische kennis m.b.t. elektriciteit, loodgieterij en schrijnwerkerij, kennis van veiligheidsnormen.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 35 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal doorgaan op 12 december 2022 in Brussel. Dit is de enige datum waarop je deze proef kan afleggen.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in 'Mijn dossier' kan je zelf online inschrijven voor de PC-proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Je wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is. 2.2. Event 2: Interview met casus (+/-1u + 1u voorbereidingstijd):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een technische casus en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die technische casus wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal georganiseerd worden tussen donderdag 5 januari 2023 en dinsdag 17 januari 2023 (onder voorbehoud).  Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in 'Mijn dossier' kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event, en je tot de 35 best gerangschikte kandidaten hoort. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in teschrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt voor het interview in de functiespecifieke screening.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 


Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 35 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 21/11/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 
Vergeet zeker niet je rijbewijs op te laden.Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Contactpersoon Selor
Raymaekers Magali - Selectie assistent FOD Binnenlandse Zaken
E-mail: Jobs.NL@ibz.be

Adres en algemene contactgegevens FOD Binnenlandse Zaken 
Stafdienst P&O t.a.v. Planning & Selectie (CNG22112)
Leuvenseweg 1 
1000 Brussel 


Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Carole
  Après chaque garde de jour ou de nuit, je rentre chez moi avec le sentiment d'avoir fait quelque chose pour aider et sauver des personnes dans le besoin.
  Carole
  Opératrice dans un centre d'urgence 112
  -
  SPF Intérieur
  More about Carole
 • Portrait Sylvie
  Nous sommes le premier maillon de la chaîne d'assistance et il est important d'être efficace.
  Sylvie
  Opératrice dans un centre d'urgence 112
  -
  SPF Intérieur
  More about Sylvie
 • Portrait Sandy Van Gorp
  Un peu d'empathie et de patience font beaucoup de bien.
  Sandy Van Gorp
  Infirmière au centre fermé de Merksplas
  -
  SPF Intérieur
  More about Sandy Van Gorp
 • Portrait Laura Szabo
  Ce n'est pas une question d'ego ou de salaire, mais de ce que vous pouvez accomplir pour la société et de la satifsfaction que vous en retirez.
  Laura Szabo
  Présidente du comité de direction
  -
  SPF Intérieur
  More about Laura Szabo