Bachelor sociale zekerheid (m/v/x)

Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants

Code de sélection

ANG24212

Langue

Néerlandais

Diplôme

Bachelier

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

B

Type de recrutement

Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Samenvatting

Jobinhoud

Je beheert de dossiers van de zelfstandigen in één of meerdere domeinen van het sociaal statuut, in nauwe samenwerking met de collega's van je team. Je werkt in het hoofdkantoor te Brussel maar je kan ook telewerken (tot 60 % van je werktijd). 

• Je vervolledigt de dossiers met de informatie en documenten die nodig zijn voor de behandeling van de dossiers. Op termijn verdiep je je in de complexere dossiers.
• Je analyseert de dossiers en neemt beslissingen, rekening houdend met de geldende wetten en reglementering.  Je motiveert je beslissing. 
• Je voert in de softwaretoepassing de elementen van het dossier in en je verzekert de administratieve opvolging van de dossiers. 
• Als eerste contactpersoon informeer je de betrokkenen en derden over het dossier. Je hebt interne en externe klantencontacten waarbij je je neutraal opstelt.
• Je volgt regelmatig interne en/of externe opleidingen om je op de hoogte te houden van de evolutie van de wet- en regelgeving. Je bent aanwezig bij meetings met verschillende partners.

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn verschillende plaatsen in het hoofdkantoor te Brussel (dienst Eerlijke concurrentie, dienst Verplichtingen, dienst Vennootschappen, dienst Vrijstelling van bijdragen, dienst Kwijtschelding van verhogingen - zie ook www.rsvz.be).

 

Het RSVZ is een openbare instelling van sociale zekerheid en staat in voor de toepassing en het beheer van het
sociaal statuut van de zelfstandigen. Dit houdt o.m. in:
• het controleren van de verplichtingen van zelfstandigen en vennootschappen tegenover het sociaal statuut en
aanverwante wetgevingen
• het toekennen van rechten (bijvoorbeeld pensioenen)
• het bijhouden van databanken van zelfstandigen en vennootschappen
• het instaan voor het beheer van de financiële middelen van het sociaal statuut van de zelfstandigen.

De dienst Vennootschappen (SOV): De dienst SOV beheert het algemeen repertorium van de vennootschappen en spoort de vennootschappen op die zich niet bij een socialeverzekeringsfonds aangesloten hebben. Deze dienst beslist over de aanvragen tot verzaking van de betaling van de verhogingen die ingediend worden door de socialeverzekeringsfondsen.

De dienst Vrijstelling van bijdragen (DVR) is bevoegd om de aanvragen voor vrijstelling van bijdragen te onderzoeken en een gemotiveerde beslissing te nemen en te oordelen over bezwaren over de definitieve beslissing die ingediend worden bij de Beroepscommissie van het RSVZ.


De dienst Verplichtingen (VOB) gaat na of de zelfstandigen zich aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds en hun verplichtingen nakomen, en hij beslist ook over de gelijkstelling van periodes van non-activiteit om bepaalde rechten aan de zelfstandigen te waarborgen (bijvoorbeeld inzake pensioen). De VOB is eveneens het aanspreekpunt voor de socialeverzekeringsfondsen voor allerlei vragen i.v.m. hun aangeslotenen. 

De directie eerlijke concurrentie (ECL): Deze directie brengt diensten samen die bevoegd zijn inzake strijd tegen de sociale fraude. Hieronder vallen ook de diensten Inspectie en Administratieve geldboeten.

De dienst Kwijtschelding van verhogingen (REK) is belast met de behandeling van de aanvragen tot verzaking van verhogingen voor laattijdige betaling van de bijdragen van het sociaal statuut, die de zelfstandigen via hun socialeverzekeringsfonds kunnen indienen.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Relevante ervaring die bewezen wordt, kan na aanvraag gevalorisserd worden.  

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Er is een telewerkpremie voorzien.

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot 6 dagen recup
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering via de Vriendenkring
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen (6 euro per gewerkte dag)
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over telewerkmateriaal.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Je beheert de dossiers van de zelfstandigen in één of meerdere domeinen van het sociaal statuut, in nauwe samenwerking met de collega's van je team. Je werkt in het hoofdkantoor te Brussel maar je kan ook telewerken (tot 60 % van je werktijd). 

• Je vervolledigt de dossiers met de informatie en documenten die nodig zijn voor de behandeling van de dossiers. Op termijn verdiep je je in de complexere dossiers.
• Je analyseert de dossiers en neemt beslissingen, rekening houdend met de geldende wetten en reglementering.  Je motiveert je beslissing. 
• Je voert in de softwaretoepassing de elementen van het dossier in en je verzekert de administratieve opvolging van de dossiers. 
• Als eerste contactpersoon informeer je de betrokkenen en derden over het dossier. Je hebt interne en externe klantencontacten waarbij je je neutraal opstelt.
• Je volgt regelmatig interne en/of externe opleidingen om je op de hoogte te houden van de evolutie van de wet- en regelgeving. Je bent aanwezig bij meetings met verschillende partners.

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn verschillende plaatsen in het hoofdkantoor te Brussel (dienst Eerlijke concurrentie, dienst Verplichtingen, dienst Vennootschappen, dienst Vrijstelling van bijdragen, dienst Kwijtschelding van verhogingen - zie ook www.rsvz.be).

 

Het RSVZ is een openbare instelling van sociale zekerheid en staat in voor de toepassing en het beheer van het
sociaal statuut van de zelfstandigen. Dit houdt o.m. in:
• het controleren van de verplichtingen van zelfstandigen en vennootschappen tegenover het sociaal statuut en
aanverwante wetgevingen
• het toekennen van rechten (bijvoorbeeld pensioenen)
• het bijhouden van databanken van zelfstandigen en vennootschappen
• het instaan voor het beheer van de financiële middelen van het sociaal statuut van de zelfstandigen.

De dienst Vennootschappen (SOV): De dienst SOV beheert het algemeen repertorium van de vennootschappen en spoort de vennootschappen op die zich niet bij een socialeverzekeringsfonds aangesloten hebben. Deze dienst beslist over de aanvragen tot verzaking van de betaling van de verhogingen die ingediend worden door de socialeverzekeringsfondsen.

De dienst Vrijstelling van bijdragen (DVR) is bevoegd om de aanvragen voor vrijstelling van bijdragen te onderzoeken en een gemotiveerde beslissing te nemen en te oordelen over bezwaren over de definitieve beslissing die ingediend worden bij de Beroepscommissie van het RSVZ.


De dienst Verplichtingen (VOB) gaat na of de zelfstandigen zich aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds en hun verplichtingen nakomen, en hij beslist ook over de gelijkstelling van periodes van non-activiteit om bepaalde rechten aan de zelfstandigen te waarborgen (bijvoorbeeld inzake pensioen). De VOB is eveneens het aanspreekpunt voor de socialeverzekeringsfondsen voor allerlei vragen i.v.m. hun aangeslotenen. 

De directie eerlijke concurrentie (ECL): Deze directie brengt diensten samen die bevoegd zijn inzake strijd tegen de sociale fraude. Hieronder vallen ook de diensten Inspectie en Administratieve geldboeten.

De dienst Kwijtschelding van verhogingen (REK) is belast met de behandeling van de aanvragen tot verzaking van verhogingen voor laattijdige betaling van de bijdragen van het sociaal statuut, die de zelfstandigen via hun socialeverzekeringsfonds kunnen indienen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

 

 •  In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.

 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 

 • goede schriftelijke communicatie
 • goede mondelinge communicatie

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. 

De competentie in het vet en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • kennis Frans (want je werkt met Franstalige collega's)
 • interesse in sociale zekerheid

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​
 • Diploma van Bachelor Na Bachelor van tenminste 60 studiepunten uitgereikt door een universiteit of een hogeschool
 • Diploma van Graduaatsopleiding van het Hoger Beroepsonderwijs  van niveau 5 (afgekort HBO5) van tenminste 120 studiepunten uitgereikt door het Vlaamse Gemeenschap

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van administratief deskundige kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau A1

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Relevante ervaring die bewezen wordt, kan na aanvraag gevalorisserd worden.  

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Er is een telewerkpremie voorzien.

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot 6 dagen recup
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering via de Vriendenkring
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen (6 euro per gewerkte dag)
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over telewerkmateriaal.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

 

Aangezien de neutraliteitsplicht een essentieel onderdeel is van de functie, wordt dit besproken tijdens het interview (cf. artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937). 

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1.5u)

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties  gemeten:

 • info analyseren
 • problemen oplossen

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden tussen 30/05 en 10/06/2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt .Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 16 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties  (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Deze proef zal plaatsvinden rond de week van 17/06 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview met casus (stap 3). Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. 

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 27/5/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Anne Vanderstappen
  Dans mes fonctions précédentes, je me retrouvais parfois impliquée dans des dossiers publics où je pensais pouvoir faire la différence grâce à mes idées. Dès lors, pourquoi ne pas franchir le pas?
  Anne Vanderstappen
  Administratrice générale
  -
  Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants
  More about Anne Vanderstappen
 • Portrait Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
  J'aime le dynamisme et la collaboration avec mes collègues.
  Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
  Gestionnaire de dossiers
  -
  Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants
  More about Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
 • Portrait Tania Van Damme
  Chaque jour est différent et on n'a ni le temps ni l'occasion de s'ennuyer.
  Tania Van Damme
  Gestionnaire de dossiers
  -
  Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants
  More about Tania Van Damme
 • Portrait Valérie Lauwereys
  Si vous cherchez un job suffisamment stimulant qui vous permet, en même temps, de trouver un équilibre parfait avec votre vie privée, il n’y a pas lieu d’hésiter.
  Valérie Lauwereys
  Contrôleuse sociale
  -
  Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants
  More about Valérie Lauwereys
 • Portrait Natalie Sacré
  Mes contacts avec les personnes se font le plus souvent par téléphone ou par mail mais j’accueille aussi des personnes sur rendez-vous.
  Natalie Sacré
  Gestionnaire de dossiers
  -
  Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants
  More about Natalie Sacré
 • Portrait GJ Debusschere
  Je suis heureux d’avoir été un rouage de la grande machine qui a permis à notre pays de continuer à tourner pendant la pandémie.
  Gertjan Debusschere
  Gestionnaire de dossiers
  -
  Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants
  More about Gertjan Debusschere
 • Icône collaborateur sans photo
  J'apprécie tout particulièrement la diversité de mes tâches administratives.
  Tom Sap
  Expert administratif
  -
  Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants
  More about Tom Sap
 • Portrait Sergio Checchi
  Cela fait presque 19 ans que je travaille à l'INASTI et je continue à apprendre.
  Sergio Checchi
  System Administrator
  -
  Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants
  More about Sergio Checchi