Verpleegkundigen (m/v/x)

SPF Stratégie et Appui

Code de sélection

ANG24206

Langue

Néerlandais

Diplôme

Bachelier

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

B

Type de recrutement

 • Marché interne
 • Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je een sterke organisator, die de arts graag meehelpt bij de medische onderzoeken?

Voer je graag en punctueel administratieve taken uit?

Ben je op de hoogte van de geldende voorschriften inzake gezondheidstoezicht en pas je deze vlot toe? 

Dan is deze functie jou op het lijf geschreven.

Je staat samen met de preventieadviseur - arbeidsgeneesheer in voor het gezondheidstoezicht van de werknemers van de aangesloten Federale Overheidsdiensten bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (GDPBW.)

Ook sta je in voor de organisatie van het gezondheidstoezicht bij de toegewezen bedrijven, op vraag van de bedrijfsarts en conform de wetgeving Welzijn op het werk en het KB gezondheidstoezicht op de werknemer. Dit omvat o.a. de volgende taken:

 • Contacten leggen met de werkgever en preventieadviseur van het bedrijf op vraag van de arbeidsgeneesheer.
 • Klachten van werknemers onderzoeken en doorverwijzen naar de meest aangewezen expert.
 • Organisatie van de consultatie, biologische monitoring, vaccinatie en tuberculosescreening.
 • Organisatie van de tussentijdse periodieke handelingen. 

Je werkt mee aan de risicoanalyse zoals voorzien in de Wet Welzijn op het Werk. Dit omvat o.a. de volgende taken:

 • Klachten van werknemers onderzoeken en doorverwijzen naar de meest aangewezen expert.
 • Werkplaatsbezoek op vraag van de arbeidsgeneesheer.
 • Gezondheidsvoorlichting geven aan werknemers.
 • Overleggen met de preventieadviseur en arbeidsgeneesheer.

Je assisteert bij de medische onderzoeken van de bedrijfsartsen om hen hun opdracht in optimale omstandigheden te laten uitvoeren. Dit omvat o.a. de volgende taken:

 • Consultatieruimte klaarmaken en in orde houden.
 • Uitvoeren van de tussentijdse periodieke handelingen en afnemen van een anamnese aan de hand van een vragenlijst.
 • Biometrie uitvoeren en inschrijven in het elektronisch medisch dossier (EMD).
 • Bijkomende technische onderzoeken uitvoeren op basis van de werkpostrisico's zoals deze omschreven zijn in het EMD: visiotest, audiometrie, longfunctiemeting, biologische monitoring (bloeddrukmeting, bloedafname, urinetest,…), toedienen vaccinatie, tuberculinehuidtest.

Op termijn begeleid je nieuwe collega's die ofwel onvoldoende ervaring hebben of onvoldoende kennis hebben van het preventiebeleid en of het gezondheidstoezicht, zodat de kwaliteit van de dienstverlening optimaal blijft.

Je voert de administratieve taken uit in de dienst volgens de geldende voorschriften inzake gezondheidstoezicht op de werknemers om de medische dossiers van de patiënten te vervolledigen. Dit omvat o.a. de volgende taken:

 • Consultatie voorbereiden en indien nodig de juiste formulieren opvragen uit het EMD en
  afprinten.
 • Resultaten van bijkomende onderzoeken scannen en opslaan in het EMD.
 • Indien laboresultaten afwijkend zijn dit per brief of mail overmaken aan de betrokkene.
 • Opmaken van lijsten in kader van de tuberculosescreening en opvolgen van de resultaten.
 • Opmaken van een planning in kader van verplichte vaccinatie en de resultaten hiervan per brief of mail overmaken aan de betrokkene.
 • Beheer van de stock van het medische materiaal en de vaccins. 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij Empreva (Simon Bolivarlaan 30/1 te 1000 Brussel) van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) voor de regio Brussel met onder andere verplaatsingen naar Haren en Ukkel.

Empreva is de centrale cel van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van sommige federale openbare diensten. De organisatie heeft als missie, de aangesloten federale overheden te ondersteunen in het behoud van het welzijn, van de veiligheid en gezondheid van hun werknemers op de werkplek, en bij te dragen tot de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Je komt terecht in een team van 9 verpleegkundigen.

Empreva bestaat uit 5 afdelingen:

 1. Departement Medisch Toezicht:  de  preventieadviseurs-arbeidsartsen,  bedrijfsverpleegkundigen en het administratief personeel zijn verantwoordelijk voor het gezondheidstoezicht van de federale medewerkers.  Het  doel van  het  gezondheidstoezicht  is  het  bevorderen  en  waarborgen  van het welzijn van werknemers door het voorkomen van arbeidsgerelateerde risico's.
 2. Cel  Management  Office (MO): is belast met de organisatie van de interne  administratieve aspecten (begroting, boekhouding, facility management, kwaliteitsbeheer, aankoopbeleid en overheidsopdrachten)  en de  coördinatie  van  de interne en externe  communicatie.
 3. Cel Strategische ondersteuning - klantenbeheer: is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de directie bij de uitvoering van haar missies en de klantenrelatie met de bij Empreva aangesloten organisaties. Deze cel is eveneens verantwoordelijk voor de uitvoering van risicoanalyses met betrekking tot beeldschermwerk en psychosociale aspecten voor organisaties in het federale landschap en voor de coördinatie van de opleidingen die door Empreva worden aangeboden.
 4. Departement Risicobeheer: voert missies uit met betrekking tot preventie inzake arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne en ergonomie.
 5. Departement Psychosociale Aspecten: voert missies uit met betrekking tot de preventie van psychosociale risico's voor de aangesloten organisaties.
   

Empreva maakt sinds 1 maart 2017 deel uit van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). FOD BOSA is de federale partner als het om IT, HR, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten gaat. Voor enkele andere domeinen, zoals begroting en boekhouding, heeft de FOD een controlerende rol.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je bezit een diploma van gegradueerde/professionele bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde (of gelijkwaardig)
 • Je bent een geboren organisator en assisteerd graag bij medische onderzoeken van bedrijfsartsen.
 • Je bent geboeid door het gezondheidstoezicht
 • Je beschikt over een goede kennis van de deontologische code van verpleegkundigen

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test georganiseerd worden op dezelfde dag als het interview.
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD BOSA in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als verpleegkundige  (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 40-uren week
  • 12 recuperatiedagen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • hoofdzetel gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • afhankelijk van de door de dienst toegekende werkplaats (administratieve standplaats in het hoofdkantoor of in een buitendienst of in de woonplaats)
   o gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (prijs van een reis in de 2de klas)
   o vergoeding voor de reiskosten
   o kilometervergoeding vanaf de woonplaats voor dienstverplaatsingen met eigen vervoer
  •  een forfaitaire vergoeding van 120 euro

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je een sterke organisator, die de arts graag meehelpt bij de medische onderzoeken?

Voer je graag en punctueel administratieve taken uit?

Ben je op de hoogte van de geldende voorschriften inzake gezondheidstoezicht en pas je deze vlot toe? 

Dan is deze functie jou op het lijf geschreven.

Je staat samen met de preventieadviseur - arbeidsgeneesheer in voor het gezondheidstoezicht van de werknemers van de aangesloten Federale Overheidsdiensten bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (GDPBW.)

Ook sta je in voor de organisatie van het gezondheidstoezicht bij de toegewezen bedrijven, op vraag van de bedrijfsarts en conform de wetgeving Welzijn op het werk en het KB gezondheidstoezicht op de werknemer. Dit omvat o.a. de volgende taken:

 • Contacten leggen met de werkgever en preventieadviseur van het bedrijf op vraag van de arbeidsgeneesheer.
 • Klachten van werknemers onderzoeken en doorverwijzen naar de meest aangewezen expert.
 • Organisatie van de consultatie, biologische monitoring, vaccinatie en tuberculosescreening.
 • Organisatie van de tussentijdse periodieke handelingen. 

Je werkt mee aan de risicoanalyse zoals voorzien in de Wet Welzijn op het Werk. Dit omvat o.a. de volgende taken:

 • Klachten van werknemers onderzoeken en doorverwijzen naar de meest aangewezen expert.
 • Werkplaatsbezoek op vraag van de arbeidsgeneesheer.
 • Gezondheidsvoorlichting geven aan werknemers.
 • Overleggen met de preventieadviseur en arbeidsgeneesheer.

Je assisteert bij de medische onderzoeken van de bedrijfsartsen om hen hun opdracht in optimale omstandigheden te laten uitvoeren. Dit omvat o.a. de volgende taken:

 • Consultatieruimte klaarmaken en in orde houden.
 • Uitvoeren van de tussentijdse periodieke handelingen en afnemen van een anamnese aan de hand van een vragenlijst.
 • Biometrie uitvoeren en inschrijven in het elektronisch medisch dossier (EMD).
 • Bijkomende technische onderzoeken uitvoeren op basis van de werkpostrisico's zoals deze omschreven zijn in het EMD: visiotest, audiometrie, longfunctiemeting, biologische monitoring (bloeddrukmeting, bloedafname, urinetest,…), toedienen vaccinatie, tuberculinehuidtest.

Op termijn begeleid je nieuwe collega's die ofwel onvoldoende ervaring hebben of onvoldoende kennis hebben van het preventiebeleid en of het gezondheidstoezicht, zodat de kwaliteit van de dienstverlening optimaal blijft.

Je voert de administratieve taken uit in de dienst volgens de geldende voorschriften inzake gezondheidstoezicht op de werknemers om de medische dossiers van de patiënten te vervolledigen. Dit omvat o.a. de volgende taken:

 • Consultatie voorbereiden en indien nodig de juiste formulieren opvragen uit het EMD en
  afprinten.
 • Resultaten van bijkomende onderzoeken scannen en opslaan in het EMD.
 • Indien laboresultaten afwijkend zijn dit per brief of mail overmaken aan de betrokkene.
 • Opmaken van lijsten in kader van de tuberculosescreening en opvolgen van de resultaten.
 • Opmaken van een planning in kader van verplichte vaccinatie en de resultaten hiervan per brief of mail overmaken aan de betrokkene.
 • Beheer van de stock van het medische materiaal en de vaccins. 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij Empreva (Simon Bolivarlaan 30/1 te 1000 Brussel) van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) voor de regio Brussel met onder andere verplaatsingen naar Haren en Ukkel.

Empreva is de centrale cel van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van sommige federale openbare diensten. De organisatie heeft als missie, de aangesloten federale overheden te ondersteunen in het behoud van het welzijn, van de veiligheid en gezondheid van hun werknemers op de werkplek, en bij te dragen tot de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Je komt terecht in een team van 9 verpleegkundigen.

Empreva bestaat uit 5 afdelingen:

 1. Departement Medisch Toezicht:  de  preventieadviseurs-arbeidsartsen,  bedrijfsverpleegkundigen en het administratief personeel zijn verantwoordelijk voor het gezondheidstoezicht van de federale medewerkers.  Het  doel van  het  gezondheidstoezicht  is  het  bevorderen  en  waarborgen  van het welzijn van werknemers door het voorkomen van arbeidsgerelateerde risico's.
 2. Cel  Management  Office (MO): is belast met de organisatie van de interne  administratieve aspecten (begroting, boekhouding, facility management, kwaliteitsbeheer, aankoopbeleid en overheidsopdrachten)  en de  coördinatie  van  de interne en externe  communicatie.
 3. Cel Strategische ondersteuning - klantenbeheer: is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de directie bij de uitvoering van haar missies en de klantenrelatie met de bij Empreva aangesloten organisaties. Deze cel is eveneens verantwoordelijk voor de uitvoering van risicoanalyses met betrekking tot beeldschermwerk en psychosociale aspecten voor organisaties in het federale landschap en voor de coördinatie van de opleidingen die door Empreva worden aangeboden.
 4. Departement Risicobeheer: voert missies uit met betrekking tot preventie inzake arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne en ergonomie.
 5. Departement Psychosociale Aspecten: voert missies uit met betrekking tot de preventie van psychosociale risico's voor de aangesloten organisaties.
   

Empreva maakt sinds 1 maart 2017 deel uit van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). FOD BOSA is de federale partner als het om IT, HR, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten gaat. Voor enkele andere domeinen, zoals begroting en boekhouding, heeft de FOD een controlerende rol.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Technische competenties

 

Opgelet! Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans (begrijpen): werken in een tweetalige omgeving.
 • Kennis van MS-Office, e-mail, internet, EMD.
 • Gezien de vele verplaatsingen is het een troef over een rijbewijs B en een auto te beschikken.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je bezit een diploma van gegradueerde/professionele bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde (of gelijkwaardig)
 • Je bent een geboren organisator en assisteerd graag bij medische onderzoeken van bedrijfsartsen.
 • Je bent geboeid door het gezondheidstoezicht
 • Je beschikt over een goede kennis van de deontologische code van verpleegkundigen

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van gegradueerde/professionele bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde uitgereikt door een Belgische hogeschool na tenminste 3 jaar studie of gerechtigd zijn één van deze titels te voeren.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

 • Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van verpleegkundige een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden - evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: Regulated professions by country, with competent authorities (europa.eu).

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau A

In dit geval dien je ook te voldoen aan de diplomavoorwaarden (beschermd beroep).

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval dien je te voldoen aan de diplomavoorwaarden (beschermd beroep).

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als verpleegkundige  (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 40-uren week
  • 12 recuperatiedagen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • hoofdzetel gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • afhankelijk van de door de dienst toegekende werkplaats (administratieve standplaats in het hoofdkantoor of in een buitendienst of in de woonplaats)
   o gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (prijs van een reis in de 2de klas)
   o vergoeding voor de reiskosten
   o kilometervergoeding vanaf de woonplaats voor dienstverplaatsingen met eigen vervoer
  •  een forfaitaire vergoeding van 120 euro

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

 

Aangezien de neutraliteitsplicht een essentieel onderdeel is van de functie, wordt dit besproken tijdens het interview (cf. artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937). 

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test georganiseerd worden op dezelfde dag als het interview.
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD BOSA in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 50min)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • informatie analyseren en problemen oplossen.

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond half juni 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.


Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden rond half juni 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is. 

Deze test is niet eliminerend. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 8 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 60 min. + 60 min. voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.


Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 2), zal deze plaatsvinden direct voorafgaand aan het interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 voor het interview EN ten minste 60 punten op 120  behaalt voor het totaal van deze stap (interview + computergestuurde test)

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond midden juni 2024 (onder voorbehoud).
Indien Stap wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van : Stap 3 - interview - pc . Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 8 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 29 mei 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Icône collaborateur sans photo
  Je travaille dans une organisation moderne qui me donne la possibilité de me former et de m'épanouir.
  Walter Lippens
  Conseiller en prévention - médecin du travail
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Walter Lippens
 • Nos responsabilités envers les citoyens sont grandes et je constate auprès de mes collègues le travail sérieux fait en ce sens.
  Christine Grigolato
  Cheffe de projet en ressources humaines
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Christine Grigolato
 • Portrait Naomi De Roeck
  Le SPF BOSA est un environnement très coloré, dynamique, avec des fonctionnaires très enthousiastes et d'origines très diverses.
  Naomi De Roeck
  Responsable des achats
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Naomi De Roeck
 • Portrait Marc Bruyland
  J'ai réalisé qu'ici, je pouvais développer mes talents pour des objectifs socialement pertinents. 
  Marc Bruyland
  Business analyst IT
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Marc Bruyland
 • Portrait Sarah De Leeuw
  "Sarah assise à un bureau pendant 8 heures par jour, ce n'est pas possible", pensaient beaucoup de gens.
  Sarah De Leeuw
  Collaborateur première ligne
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Sarah De Leeuw
 • Portrait Shana Vanderidt
  Nous pouvons organiser notre temps et gérer nos tâches de manière très autonome.
  Shana Vanderidt
  HR Officer chez PersoPoint
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Shana Vanderidt
 • Portrait Sofie Van Damme
  Pour le testing, nous sommes au top ! 
  Sofie Van Damme
  Consultante Testing
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Sofie Van Damme
 • Portrait Aurore Despontin
  Dans l'administration fédérale, nous formons une grande famille et nous entraidons: c'est une valeur ajoutée incroyable.
  Aurore Despontin
  Directrice générale du Service d'appui interne
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Aurore Despontin
 • Icône collaborateur sans photo
  Je travaille dans la confiance et l'autonomie, ce qui est stimulant !
  Florence Malchair
  Consultante en gestion de la diversité
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Florence Malchair
 • Portrait Thomas Debiève
  Nous pouvons tous, à notre échelle, avoir un impact sur notre société, et cela me motive énormément au quotidien.
  Thomas Debiève
  Service Manager
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Thomas Debiève
 • Portrait Reindert Van Reusel
  Au SPF BOSA, nous travaillons constamment à l'amélioration de nos services et de nos plateformes
  Reindert Van Reusel
  Consultant HR services
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Reindert Van Reusel
 • Portrait Eléonore Maisse
  Mon travail s’inscrit au cœur de l’actualité budgétaire et économique de la Belgique.
  Eléonore Maisse
  Coordinatrice budgétaire
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Eléonore Maisse
 • Portrait AMandine Drossart
  Nous travaillons sur des projets différents mais nous nous concertons énormément.
  Amandine Drossart
  Consultante HR Methods
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Amandine Drossart
 • Portrait Charlotte Haling
  Nous travaillons en fonction des résultats, mais sur base de la confiance et de la responsabilité.
  Charlotte Haling
  HR Officer
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Charlotte Haling
 • Portrait Vera Van De Velde
  Je suis particulièrement fière de pouvoir être utile pour les membres du personnel et de pouvoir les aider lorsqu'ils ont des questions.
  Vera Van De Velde
  HR officer
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Vera Van De Velde
 • Icône d'employé sans photo
  De nouveaux projets se développent régulièrement. Tout cela rend mon travail polyvalent et très intéressant.
  Larissa Persoons
  Business analyst
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Larissa Persoons
 • Portrait Hind Sassi
  A notre petite échelle, nous contribuons au bon fonctionnement de la société et de notre pays
  Hind Sassi
  Collaboratrice Première ligne
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Hind Sassi
 • Portrait Jeroen Pacolet
  En fait, il n'y a pas de journée de travail type, parce que mon travail est très varié.
  Jeroen Pacolet
  Chef de projet
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Jeroen Pacolet
 • Icône collaborateur sans photo
  L’atmosphère décontractée et la bonne ambiance me plaisent énormément.
  Célia Ciancio
  Gestionnaire d'application FEDCOM
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Célia Ciancio
 • Ce que j'aime, c'est la liberté que l'on a au sein de l'administration fédérale de pouvoir aller travailler ailleurs de temps à autre.
  Annelies Moeyersoon
  Consultante en sélection
  -
  SPF Stratégie et Appui
  More about Annelies Moeyersoon