Dossierbeheerder pensioenen (m/v/x)

Service fédéral des Pensions

Code de sélection

ANG24074

Langue

Néerlandais

Diplôme

Bachelier

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

B

Type de recrutement

 • Marché interne
 • Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Samenvatting

Jobinhoud

De Federale Pensioendienst is op zoek naar administratieve talenten!

Pensioenen? Is dat niet saai?

Wil je ontdekken hoe de sterk evoluerende wereld van pensioenen eruitziet? Ben je benieuwd hoe jij kan bijdragen aan een kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle burgers?  Je wilt je eigen doelstellingen en deze van je team te behalen?  Dan is deze functie zeker iets voor jou!

Als expert moet je de pensioenwetgeving in de individuele dossiers toepassen, moet je onze klanten adviseren en helpen via verschillende kanalen en ben je continu bij met de evoluties in de pensioenmaterie en -programma's. Ook andere departementen zijn op zoek naar nieuwe medewerkers. Het is daarom mogelijk dat je als dossierbeheerder ook te maken krijgt met niet-pensioengerelateerde materie.

En, last but not least, voel je je als een vis in het water in een dynamische en flexibele omgeving, waarin digitalisering en automatisering centraal staan. Dan is deze job zeker iets voor jou. 

Ik vind dit alles interessant, maar waaruit bestaat de functie precies?

 • Eerst en vooral word je ondergedompeld in de pensioenmaterie. Op korte tijd stomen we je dan klaar om onze gemakkelijkste dossiers af te handelen.  Als dossierbeheerder verzamel je de nodige elementen en pas je de regelgeving toe om een beslissing te kunnen nemen. Hiervoor kun je rekenen op een uitgebreid opleidingstraject en op een peter of meter om je te begeleiden op de werkvloer. 
 • Op basis van je persoonlijke ontwikkeling nemen we je telkens wat verder mee in de complexe pensioenwereld. Je breidt je kennis uit en leert stelselmatig en op jouw ritme de uitdagende dossiers en vragen te behandelen, tot je ze in de vingers hebt. Op basis van jouw interesses en jouw competenties, kan je uitgroeien tot een echte pensioenexpert. 
 • Werk je graag mee aan de organisatie van morgen? Dan kunnen we je inbreng zeker gebruiken in onze projecten die de organisatie door de digitale, culturele en organisatorische transformatie leiden. Automatisering, organisatiebeheersing, kennismanagement, enz. staan hierbij centraal.
 • In de Federale Pensioendienst loop je natuurlijk niet alleen rond.  Als teamspeler draag je je steentje bij aan de teamdoelstellingen. Dat doe je door kwaliteitsvol werk af te leveren, je collega's op een proactieve manier te ondersteunen en bij te dragen aan een aangename werksfeer.

We zijn op zoek naar verschillende soorten administratieve functies zoals dossierbeheerder, directiesecretaris...

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Federale Pensioendienst 

Er zijn 25 betrekkingen vacant in de verschillende departementen van de Federale Pensioendienst. 

Het departement Pensioenrechten berekent het pensioen van werknemers (privésector), ambtenaren (openbare sector) en de inkomensgarantie voor ouderen. Het departement staat in rechtstreeks contact met de burgers in onze verschillende regionale kantoren. 

Het departement Pensioenbetalingen heeft als belangrijkste taak het tijdig en correct betalen van de gepensioneerden. Het departement is ook verantwoordelijk voor het opvolgen van de dossiers omtrent de gebeurtenissen die zich kunnen voordoen in het leven van de gepensioneerde. Bijvoorbeeld: als deze naar het buitenland verhuist, opnieuw gaan werken, enz.

Het departement Gegevensbeheer staat enerzijds in voor het beheer van alle persoons- en loopbaangegevens om de toekenning en de betaling mogelijk te maken van de werknemerspensioenen, van de inkomensgarantie voor ouderen en de ambtenarenpensioenen; en staat anderzijds in voor het onderzoek en de uitvoering van de rechten van de personen die een herstelpensioen krijgen en van de burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme. 

Het departement Juridische studies ondersteunt het regelgevingsproces inzake werknemers- en ambtenarenpensioenen en de inkomensgarantie voor ouderen om politieke beslissingen te vertalen naar wetten en besluiten. Daarnaast verstrekt het departement informatie betreffende de interpretatie en de toepassing van de regelgeving aan interne en externe actoren en staat het ook in voor de behandeling van de geschillendossiers.

Het departement P&O is verantwoordelijk voor de bepaling, het beheer en de vernieuwing van alle P&O-processen en -praktijken (personeels- en loonadministratie, personeelsplanning, werving, ontwikkeling, loopbanen, evaluatie, competentie- en talentenbeheer, welzijn, kennisbeheer, organisatiecultuur en -structuur, enz.) en voor het verlenen van bijstand aan de organisatie, aan de leidinggevenden en aan hun medewerkers. 

 

De Federale Pensioendienst is een openbare instelling van sociale zekerheid, die de volgende opdrachten heeft: 

 • Het geven van helder advies en informatie over het pensioen, via verschillende kanalen die aangepast zijn aan de behoeften en aan de doelgroepen. 

 • Het berekenen van de pensioenen van de werknemers en ambtenaren, en ook van de IGO (inkomensgarantie voor ouderen), op basis van gegevens die tot zijn beschikking gesteld worden. Het betekenen van die rechten aan de (toekomstige) gepensioneerden. 

 • Het uitbetalen van de pensioenen voor werknemers, ambtenaren, zelfstandigen en van de IGO. De FPD verbindt zich ertoe een correcte en stipte betaling aan zijn klanten te verzekeren. 

 • Het ondersteunen van het beleidswerk door zijn gegevens, zijn analyses en zijn expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel gebied ter beschikking te stellen van de politieke beslissers. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma bachelor (of gelijkwaardig)
 • Je hebt een benoemingsbesluit B 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 3. Je legt een interview af bij de Federale Pensioendienst

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof (+ 12 compensatiedagen) en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • gratis hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de procedure

 • Dienst selectie
  Selectieverantwoordelijke
  Federale Pensioendienst
  02 529 24 10

Volledige beschrijving

Jobinhoud

De Federale Pensioendienst is op zoek naar administratieve talenten!

Pensioenen? Is dat niet saai?

Wil je ontdekken hoe de sterk evoluerende wereld van pensioenen eruitziet? Ben je benieuwd hoe jij kan bijdragen aan een kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle burgers?  Je wilt je eigen doelstellingen en deze van je team te behalen?  Dan is deze functie zeker iets voor jou!

Als expert moet je de pensioenwetgeving in de individuele dossiers toepassen, moet je onze klanten adviseren en helpen via verschillende kanalen en ben je continu bij met de evoluties in de pensioenmaterie en -programma's. Ook andere departementen zijn op zoek naar nieuwe medewerkers. Het is daarom mogelijk dat je als dossierbeheerder ook te maken krijgt met niet-pensioengerelateerde materie.

En, last but not least, voel je je als een vis in het water in een dynamische en flexibele omgeving, waarin digitalisering en automatisering centraal staan. Dan is deze job zeker iets voor jou. 

Ik vind dit alles interessant, maar waaruit bestaat de functie precies?

 • Eerst en vooral word je ondergedompeld in de pensioenmaterie. Op korte tijd stomen we je dan klaar om onze gemakkelijkste dossiers af te handelen.  Als dossierbeheerder verzamel je de nodige elementen en pas je de regelgeving toe om een beslissing te kunnen nemen. Hiervoor kun je rekenen op een uitgebreid opleidingstraject en op een peter of meter om je te begeleiden op de werkvloer. 
 • Op basis van je persoonlijke ontwikkeling nemen we je telkens wat verder mee in de complexe pensioenwereld. Je breidt je kennis uit en leert stelselmatig en op jouw ritme de uitdagende dossiers en vragen te behandelen, tot je ze in de vingers hebt. Op basis van jouw interesses en jouw competenties, kan je uitgroeien tot een echte pensioenexpert. 
 • Werk je graag mee aan de organisatie van morgen? Dan kunnen we je inbreng zeker gebruiken in onze projecten die de organisatie door de digitale, culturele en organisatorische transformatie leiden. Automatisering, organisatiebeheersing, kennismanagement, enz. staan hierbij centraal.
 • In de Federale Pensioendienst loop je natuurlijk niet alleen rond.  Als teamspeler draag je je steentje bij aan de teamdoelstellingen. Dat doe je door kwaliteitsvol werk af te leveren, je collega's op een proactieve manier te ondersteunen en bij te dragen aan een aangename werksfeer.

We zijn op zoek naar verschillende soorten administratieve functies zoals dossierbeheerder, directiesecretaris...

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Federale Pensioendienst 

Er zijn 25 betrekkingen vacant in de verschillende departementen van de Federale Pensioendienst. 

Het departement Pensioenrechten berekent het pensioen van werknemers (privésector), ambtenaren (openbare sector) en de inkomensgarantie voor ouderen. Het departement staat in rechtstreeks contact met de burgers in onze verschillende regionale kantoren. 

Het departement Pensioenbetalingen heeft als belangrijkste taak het tijdig en correct betalen van de gepensioneerden. Het departement is ook verantwoordelijk voor het opvolgen van de dossiers omtrent de gebeurtenissen die zich kunnen voordoen in het leven van de gepensioneerde. Bijvoorbeeld: als deze naar het buitenland verhuist, opnieuw gaan werken, enz.

Het departement Gegevensbeheer staat enerzijds in voor het beheer van alle persoons- en loopbaangegevens om de toekenning en de betaling mogelijk te maken van de werknemerspensioenen, van de inkomensgarantie voor ouderen en de ambtenarenpensioenen; en staat anderzijds in voor het onderzoek en de uitvoering van de rechten van de personen die een herstelpensioen krijgen en van de burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme. 

Het departement Juridische studies ondersteunt het regelgevingsproces inzake werknemers- en ambtenarenpensioenen en de inkomensgarantie voor ouderen om politieke beslissingen te vertalen naar wetten en besluiten. Daarnaast verstrekt het departement informatie betreffende de interpretatie en de toepassing van de regelgeving aan interne en externe actoren en staat het ook in voor de behandeling van de geschillendossiers.

Het departement P&O is verantwoordelijk voor de bepaling, het beheer en de vernieuwing van alle P&O-processen en -praktijken (personeels- en loonadministratie, personeelsplanning, werving, ontwikkeling, loopbanen, evaluatie, competentie- en talentenbeheer, welzijn, kennisbeheer, organisatiecultuur en -structuur, enz.) en voor het verlenen van bijstand aan de organisatie, aan de leidinggevenden en aan hun medewerkers. 

 

De Federale Pensioendienst is een openbare instelling van sociale zekerheid, die de volgende opdrachten heeft: 

 • Het geven van helder advies en informatie over het pensioen, via verschillende kanalen die aangepast zijn aan de behoeften en aan de doelgroepen. 

 • Het berekenen van de pensioenen van de werknemers en ambtenaren, en ook van de IGO (inkomensgarantie voor ouderen), op basis van gegevens die tot zijn beschikking gesteld worden. Het betekenen van die rechten aan de (toekomstige) gepensioneerden. 

 • Het uitbetalen van de pensioenen voor werknemers, ambtenaren, zelfstandigen en van de IGO. De FPD verbindt zich ertoe een correcte en stipte betaling aan zijn klanten te verzekeren. 

 • Het ondersteunen van het beleidswerk door zijn gegevens, zijn analyses en zijn expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel gebied ter beschikking te stellen van de politieke beslissers. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert de oplossingen uit. 
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt de informatie kritisch. 
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. 
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert actief je eigen groei door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. 
 • Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier te begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.  
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.
   

Technische competenties

 • Je drukt je mondeling op een duidelijke en begrijpelijke manier uit. 

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. 

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.  

De competentie 'objectieven behalen' en je motivatie wegen harder door in de eindscore. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma bachelor (of gelijkwaardig)
 • Je hebt een benoemingsbesluit B 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​
 • Diploma van Bachelor Na Bachelor van tenminste 60 studiepunten uitgereikt door een universiteit of een hogeschool
 • Diploma van Graduaatsopleiding van het Hoger Beroepsonderwijs  van niveau 5 (afgekort HBO5) van tenminste 120 studiepunten uitgereikt door het Vlaamse Gemeenschap

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau A.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een Gemeenschap of Gewest? 

De vacante functie is een functie van niveau B. Je dient dan ook een graad B en een weddeschaal te bekleden die, overeenkomstig de bijlage 1 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, als gelijkwaardig worden erkend met de graad B waartoe de vacante betrekking behoort.

 

Opgelet!

Om te kunnen nagaan of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dienen wij ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit te zijn van je meest recente bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging). Duid dan ook aan in je cv onder de rubriek ‘werkervaring’ dat je ambtenaar bent bij een gemeenschap of gewest en laad je benoemingsbesluit op onder de rubriek ‘benoemingsdocumenten’. 

 

Ambtenaren van de gemeenschappen of gewesten dienen niet aan de diplomavereisten te voldoen.

 

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof (+ 12 compensatiedagen) en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • gratis hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma of benoemingsbesluit
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 3. Je legt een interview af bij de Federale Pensioendienst

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via  situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie analyseren
 • Problemen oplossen
 • Betrouwbaarheid tonen
 • In team werken
 • Servicegericht handelen

Deze proef zal plaatsvinden in de loop van de maand maart 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 75 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden in de loop van de maand maart 2024 (onder voorbehoud).
Indien Stap 2  wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden in de loop van de maanden april en mei 2024 (onder voorbehoud).

 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 2 - interview.  Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 75 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 11 maart 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de procedure

 • Dienst selectie
  Selectieverantwoordelijke
  Federale Pensioendienst
  02 529 24 10

Adres en algemene contactgegevens

 • Federale Pensioendienst
  Tour du Midi, Europaesplanade
  1060 Brussel

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Ava Vandekerckhove
  J'aime pouvoir aider les gens individuellement.
  Ava Vandekerckhove
  Agent de pension
  -
  Service fédéral des Pensions
  More about Ava Vandekerckhove
 • Portrait Annabel
  Je travaille au sein du département Stratégie & Innovation et je m’occupe principalement de l’élaboration et du suivi de la politique de lutte contre la fraude sociale.
  Annabel
  Coordinatrice fraude sociale
  -
  Service fédéral des Pensions
  More about Annabel
 • C'est un travail assez varié, toujours en contact avec le citoyen et ça c'est super intéressant !
  Cécile
  Consultante pension
  -
  Service fédéral des Pensions
  More about Cécile
 • Portrait Joris Moens
  Je suis reconnaissant d'avoir eu l’opportunité de me retrouver dans cette fonction, même si je n'ai pas de formation informatique.
  Joris Moens
  Coordinateur Digital Workplace & Service Desk
  -
  Service fédéral des Pensions
  More about Joris Moens
 • Portrait Andrea Goldsztein
  On peut être confronté à des difficultés tous les jours, mais on y fait face en équipe.
  Andrea Goldsztein
  Développeur/analyste
  -
  Service fédéral des Pensions
  More about Andrea Goldsztein
 • Portrait Giselda
  Je travaille pour la cellule stratégique du département Droits de pension. Je contribue au développement et à la réalisation de la stratégie du département en conseillant la direction et en menant des projets de changement en communication digitale.
  Giselda
  Gestionnaire de programme/conseillère stratégique
  -
  Service fédéral des Pensions
  More about Giselda
 • Portrait Julie
  Moi qui croyais que le Service Pensions était poussiéreux, j’ai dû revoir mon jugement !
  Julie
  Directrice P&O
  -
  Service fédéral des Pensions
  More about Julie
 • Portrait Nicolas
  Je travaille dans le département "Infrastructure & Operations". Nous nous occupons de l’environnement de travail bureautique des agents du SFP. Je m'occupe principalement de Teams, SharePoint et la gestion des identités en ligne Microsoft. 
  Nicolas
  Administrateur système d'infrastructure TIC
  -
  Service fédéral des Pensions
  More about Nicolas
 • Portrait Julien
  Je travaille pour le département Études statistiques et financières. Je réponds quotidiennement à des questions qui nécessitent ’extraction et le traitement de données d’attribution ou de paiement ainsi que des connaissances dans les régimes de pension.
  Julien
  Analyste actuariel
  -
  Service fédéral des Pensions
  More about Julien
 • Portrait Sarah Scaillet
  Dans le cadre qui nous est imposé, les top managers de la fonction publique disposent de beaucoup de lattitude pour innover et créer.
  Sarah Scaillet
  Administratrice générale
  -
  Service fédéral des Pensions
  More about Sarah Scaillet