Dossierbeheerders (m/v/x)

Agence fédérale des risques professionnels

Code de sélection

ANG24047

Langue

Néerlandais

Diplôme

Secondaire supérieur

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

C

Type de recrutement

Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Samenvatting

Jobinhoud

Wil jij een rol spelen in het ondersteunen en beschermen van werknemers in België? Wil jij graag bijleren over sociale zekerheid?

Bij Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, krijg je de kans om deel uit te maken van een dynamisch team dat zich toelegt op het beheren van dossiers met betrekking tot arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Als Dossierbeheerder bij Fedris ben jij de spil van dienstverlening aan mensen die getroffen zijn door een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Je analyseert niet alleen dossiers, maar staat ook in voor de communicatie met slachtoffers, medische professionals en juridische instanties.

Je opdrachten en verantwoordelijkheden in deze functie:

 • Je verwerkt dossiers m.b.t. arbeidsongevallen of beroepsziekten volgens de geldende reglementering en procedures, vanaf de ontvangst van de aanvraag tot de mededeling van een beslissing.
 • Je verzamelt en analyseert alle informatie m.b.t. het dossier.
 • Je verricht alle administratieve taken die verband houden met de behandeling van een dossier: het registreren van de dossiers in de applicatie, opvragen van documenten en informatie, verificatie van gegevens, …
 • Je zorgt voor een goede communicatie met interne en externe contacten (slachtoffers, verzekeraars, andere afdelingen binnen Fedris).
 • Je beantwoordt telefonisch en per mail vragen i.v.m. een dossier op een correcte manier.
 • Je hanteert een professionele en klantgerichte aanpak, ook in moeilijke situaties.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 4 openstaande plaatsen bij de diensten Verzekeringsfunctie Arbeidsongevallen, Toekenning Beroepsziekten, Bekrachtiging en de dienst Controle verzekeringsplicht van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) (Sterrenkundelaan 1,1210 Brussel).

Fedris is een openbare instelling van Sociale Zekerheid die instaat voor de bescherming van de rechten van personen getroffen door een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Fedris draagt actief bij tot de bescherming en bevordering van de gezondheid van de werknemers op de werkplek op het gebied van preventie, passende vergoeding van arbeidsgerelateerde schade, beroepsmatige re-integratie en de controle op de juiste toepassing van de wet op de beroepsrisico's.

De vacatures situeren zich momenteel in de volgende diensten:

 1. De dienst Verzekeringsfunctie Arbeidsongevallen: Deze dienst vervult de functie van verzekeraar voor arbeidsongevallen in drie specifieke gevallen:

  • Fedris neemt de rol van de verzekeringsonderneming over bij het beheer van de kosten voor arbeidsongevallen die zich vóór 1988 hebben voorgedaan (na afloop van de herzieningstermijn).
  • Fedris neemt de volledige afhandeling op zich voor arbeidsongevallen waarbij de werkgever geen verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten (rol van waarborgfonds).
  • Fedris fungeert als verzekeraar voor zeelieden.
 2. De dienst toekenning Beroepsziekten: Deze afdeling registreert aanvragen, verzamelt vereiste informatie, draagt aanvragen over aan de afdelingen Medische Expertise en Risicobepaling en bereidt de beslissingen voor aanvragers voor.

 3. De dienst Bekrachtiging: Deze afdeling behandelt arbeidsongevallen met blijvende gevolgen via een validatie van Fedris of een gerechtelijke beslissing. Dit omvat onder andere:

  • De goedkeuring van de overeenkomst-vergoeding afgesloten tussen de verzekeringsonderneming en het slachtoffer (of zijn rechthebbenden in geval van een dodelijk ongeval).
  • Het afhandelen van weigeringen.
 4. De dienst Controle Verzekeringsplicht: Deze dienst controleert of werkgevers de vereiste arbeidsongevallenverzekering hebben afgesloten bij gemachtigde verzekeringsondernemingen.

Bij Fedris streven we naar een werkomgeving die uitnodigt tot groei, samenwerking en innovatie. We zijn op zoek naar toegewijde professionals die onze waarden delen en zich willen inzetten voor het welzijn van de Belgische werknemers.

Meer info over de opdrachten van Fedris: www.fedris.be

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van hoger secundair in het domein administratie.
 • Je bent servicegericht en gemotiveerd.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma of benoemingsbesluit.
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 3. Je legt een interview af.
  Opgelet! Indien in stap 2 niet georganiseerd wordt zal je een test op computer bij Fedris afleggen samen met het interview.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als niveau C met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 29 177,53 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil jij een rol spelen in het ondersteunen en beschermen van werknemers in België? Wil jij graag bijleren over sociale zekerheid?

Bij Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, krijg je de kans om deel uit te maken van een dynamisch team dat zich toelegt op het beheren van dossiers met betrekking tot arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Als Dossierbeheerder bij Fedris ben jij de spil van dienstverlening aan mensen die getroffen zijn door een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Je analyseert niet alleen dossiers, maar staat ook in voor de communicatie met slachtoffers, medische professionals en juridische instanties.

Je opdrachten en verantwoordelijkheden in deze functie:

 • Je verwerkt dossiers m.b.t. arbeidsongevallen of beroepsziekten volgens de geldende reglementering en procedures, vanaf de ontvangst van de aanvraag tot de mededeling van een beslissing.
 • Je verzamelt en analyseert alle informatie m.b.t. het dossier.
 • Je verricht alle administratieve taken die verband houden met de behandeling van een dossier: het registreren van de dossiers in de applicatie, opvragen van documenten en informatie, verificatie van gegevens, …
 • Je zorgt voor een goede communicatie met interne en externe contacten (slachtoffers, verzekeraars, andere afdelingen binnen Fedris).
 • Je beantwoordt telefonisch en per mail vragen i.v.m. een dossier op een correcte manier.
 • Je hanteert een professionele en klantgerichte aanpak, ook in moeilijke situaties.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 4 openstaande plaatsen bij de diensten Verzekeringsfunctie Arbeidsongevallen, Toekenning Beroepsziekten, Bekrachtiging en de dienst Controle verzekeringsplicht van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) (Sterrenkundelaan 1,1210 Brussel).

Fedris is een openbare instelling van Sociale Zekerheid die instaat voor de bescherming van de rechten van personen getroffen door een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Fedris draagt actief bij tot de bescherming en bevordering van de gezondheid van de werknemers op de werkplek op het gebied van preventie, passende vergoeding van arbeidsgerelateerde schade, beroepsmatige re-integratie en de controle op de juiste toepassing van de wet op de beroepsrisico's.

De vacatures situeren zich momenteel in de volgende diensten:

 1. De dienst Verzekeringsfunctie Arbeidsongevallen: Deze dienst vervult de functie van verzekeraar voor arbeidsongevallen in drie specifieke gevallen:

  • Fedris neemt de rol van de verzekeringsonderneming over bij het beheer van de kosten voor arbeidsongevallen die zich vóór 1988 hebben voorgedaan (na afloop van de herzieningstermijn).
  • Fedris neemt de volledige afhandeling op zich voor arbeidsongevallen waarbij de werkgever geen verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten (rol van waarborgfonds).
  • Fedris fungeert als verzekeraar voor zeelieden.
 2. De dienst toekenning Beroepsziekten: Deze afdeling registreert aanvragen, verzamelt vereiste informatie, draagt aanvragen over aan de afdelingen Medische Expertise en Risicobepaling en bereidt de beslissingen voor aanvragers voor.

 3. De dienst Bekrachtiging: Deze afdeling behandelt arbeidsongevallen met blijvende gevolgen via een validatie van Fedris of een gerechtelijke beslissing. Dit omvat onder andere:

  • De goedkeuring van de overeenkomst-vergoeding afgesloten tussen de verzekeringsonderneming en het slachtoffer (of zijn rechthebbenden in geval van een dodelijk ongeval).
  • Het afhandelen van weigeringen.
 4. De dienst Controle Verzekeringsplicht: Deze dienst controleert of werkgevers de vereiste arbeidsongevallenverzekering hebben afgesloten bij gemachtigde verzekeringsondernemingen.

Bij Fedris streven we naar een werkomgeving die uitnodigt tot groei, samenwerking en innovatie. We zijn op zoek naar toegewijde professionals die onze waarden delen en zich willen inzetten voor het welzijn van de Belgische werknemers.

Meer info over de opdrachten van Fedris: www.fedris.be

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van hoger secundair in het domein administratie.
 • Je bent servicegericht en gemotiveerd.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
  getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
  diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.
 • Beroepscertificeringen van niveau 3 of 4 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS, CFC of KDG)

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau C kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau C
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je opgenomen bent in de laureatenlijst
 • of je benoemd bent op niveau B

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als niveau C met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 29 177,53 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma of benoemingsbesluit.
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 3. Je legt een interview af.
  Opgelet! Indien in stap 2 niet georganiseerd wordt zal je een test op computer bij Fedris afleggen samen met het interview.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (1u30)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een dossierbehandelingstest  worden volgende competenties gemeten:

 • informatie analyseren
 • problemen oplossen


Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden rond begin maart 2024 (periode, week, ...) (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 2), zal deze plaatsvinden direct voorafgaand aan het interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond begin maart 2024 (onder voorbehoud).
Indien Stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind maart 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 3 - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 6/3/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Patrica Lopez
  J'ai le sentiment que mon travail a du sens et un réel impact sur la vie des personnes qui en bénéficient.
  Patricia Lopez
  Médecin-inspecteur
  -
  Agence fédérale des risques professionnels
  More about Patricia Lopez
 • Portrait Jean-Christophe Pizzolon
  Le contact avec les entreprises rend notre travail très concret et nous permet de nous sentir très impliqués.
  Jean-Christophe Pizzolon
  Chimiste - Expert en prévention agents chimiques
  -
  Agence fédérale des risques professionnels
  More about Jean-Christophe Pizzolon