Douane officers haven Antwerpen - Beveren (shift) (m/v/x)

SPF Finances

Code de sélection

ANG23217

Langue

Néerlandais

Diplôme

 • Bachelier
 • Secondaire supérieur

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

B

Type de recrutement

 • Marché interne
 • Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

9130 Kallo

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Samenvatting

Jobinhoud

Heb jij altijd al gedroomd om de grenzen van ons land mee te beschermen? Lijkt werken als douanier jou de ideale job? Dan is dit jouw kans! 

Hou je van administratieve taken, maar ook van werken op het terrein? Lijkt een job bij de douane jou wel interessant? Dubbelcheck! Wist je bovendien dat de haven van Antwerpen de tweede grootste haven van Europa is, en dus superbelangrijk is voor de Europese markt? Lees dan zeker verder.

Want wij zijn op zoek naar nieuw talent voor onze eerstelijnscontrolediensten in de haven. En dit op linkeroever (Waaslandhaven). Onze douaniers staan er in voor het scannen en verifiëren van containers en goederen, en jij kan hun nieuwe collega worden.

Zin om aan het werk te gaan in de haven bij een team scanning?
Dan mag je je verwachten aan volgende taken:   

 • Je voert de scanning van containers uit met verschillende toestellen (vaste scanner, mobiele scanner, backscatter), zowel op de grensinspectieposten (GIP’S) als op de kaai​ met het oog op de vaststelling van fiscale inbreuken (bv. ontduiking van invoerrechten, btw en accijnzen), maar ook niet-fiscale (bv. drugs-, alcohol- en sigarettensmokkel, invoer van namaak, inbreuken op de productveiligheid, ...).
 • Je bemant de Megaports die radioactief materiaal opsporen​.
 • Je analyseert de scanbeelden van de scanners en de meetresultaten van de Megaports​.
 • Wanneer je een scanbeeld als niet-conform of verdacht beschouwt, verwijs je de zending door naar de collega’s voor verificatie en controle. 
 • Je bent verantwoordelijk voor de stralingsbescherming en zorgt voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften.
 • Je bent de contactpersoon voor de onderhoudsfirma bij technische defecten. 

Of heb je eerder interesse in het verifiëren en controleren van goederen
Dan zijn onderstaande taken zeker iets voor jou:

 • Je controleert de goederenstroom via:
  • een documentaire controle waarbij je de douaneaangifte controleert en vergelijkt met de handels- en transportdocumenten​ (B/L, CMR, facturen, paklijsten, oorsprongsdocumenten, …);
  • een fysieke controle (in de magazijnen van de firma’s in de haven of op de grensinspectiepost waarbij goederen in containers aangeboden worden voor controle) waarbij je de aangeboden goederen vergelijkt met de begeleidende documenten en controleert of de informatie op de aangifte overeenstemt met de geldende wetgeving;
 • Je werkt nauw samen met andere diensten binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en met andere overheidsdiensten (FOD Economie, FAVV, Departement Omgeving, FOD Volksgezondheid, …).
 • Je beheert je eigen dossiers en neemt de eindbeslissing bij de controles.
 • Per dossier maak je steeds een verslag op. Bij onregelmatigheden schrijf je een vaststellingsdossier.

Je draagt bij aan een positieve uitstraling van de administratie, onder meer door het dragen van een uniform. Als douanier kom je ook in aanraking met vertrouwelijke gegevens. Je bent je dan ook bewust van de informatie die je wordt bezorgd voor het concreet uitvoeren van een controle en respecteert de vertrouwelijkheid die aan de dag moet worden gelegd.

Bij de uitoefening van deze functies kom je in contact met het publiek.

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel en het deontologische kader van federale ambtenaren zorgen personeelsleden van de FOD Financiën ervoor dat wanneer zij tijdens hun ambtsuitoefening in contact komen met publiek geen uiterlijke tekenen van gelijk welke politieke of levensbeschouwelijke overtuiging of betrokkenheid vertonen. De personeelsleden garanderen zo de volledige neutraliteit van de FOD Financiën, om het vertrouwen van de gebruiker in de onpartijdige, neutrale en loyale uitoefening van hun ambt niet te schaden.

Voor het uitoefenen van deze functies is light wapendracht vereist (telescopische wapenstok, handboeien en pepperspray). Voor het uitoefenen van deze functie met wapendracht moet je dan ook over de noodzakelijke geschiktheid beschikken (zie ‘Aanbod’ > ‘Aanstellingsvoorwaarden’).

Je zal ingeschakeld worden in een dienst waar er in een ploegensysteem wordt gewerkt. Je bent bereid te werken in shiften zodat de dienst 24u/24u en 7 dagen op 7 kan verzekerd worden. Je ontvangt hiervoor een toelage bovenop je maandwedde (zie ‘Aanbod’ voor meer details).

De huidige uurregeling (zie ‘Werkgever’ voor meer details) kan verschillen naargelang de dienst waar je effectief tewerkgesteld wordt en kan steeds wijzigen door dienstorganisatorische of economische redenen. Er wordt dan ook een zekere flexibiliteit verwacht op het vlak van werken in shiften. Onvoorziene omstandigheden schrikken je ook niet af.  

De plaats van tewerkstelling is niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Het is handig als je over eigen vervoer beschikt of kan carpoolen met collega's. Voor het gebruik van eigen vervoer is een tegemoetkoming voorzien.

Meer info over de jobinhoud?
Erik Van Poucke - Adviseur
FOD Financiën
Telefoon: 02/575 31 53
E-mail: erik.vanpoucke@minfin.fed.be 
 
Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen 
FOD Financiën 
Tel.: 02/572.57.71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be 

Ken je onze app al? Hier vind je een antwoord op veel van je vragen, handige tips en nog veel meer.

Indien je jezelf nog een beter beeld van de functie wilt vormen kan je via deze link een aantal getuigenissen lezen van jouw toekomstige collega's en check zeker ook onderstaand filmpje. 

Werkgever

Kom je graag nog meer te weten over onze organisatie? Neem dan zeker een kijkje in onze app en check zeker ook de virtuele tour.

Er zijn momenteel 30 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën. De openstaande plaatsen bevinden zich in Beveren (Waaslandhaven - linkeroever).

Hieronder vind je de specifieke diensten waar je terecht kan komen en hun uurregelingen. De uurregelingen kunnen steeds wijzigen door dienstorganisatorische of economische redenen.

Controle 3 en 4 (verificatie) Beveren (Waaslandhaven – linkeroever haven van Antwerpen)
Maandag tot en met vrijdag: 6u00-14u30, 8u00-16u30 en 13u30-22u00
Zaterdag en zondag: 6u00-14u30 en 13u30-22u00

Controle 5 (verificatie) Beveren (Waaslandhaven – linkeroever haven van Antwerpen) 
Maandag tot en met vrijdag: 6u00-14u30, 8u00-16u30 en 13u30-22u00
Zaterdag en zondag: 6u00-14u30 en 13u30-22u00

Controle 7 (scanning) Beveren (Waaslandhaven – linkeroever haven van Antwerpen)
Vaste scanner : Van maandag tot vrijdag : 6u-14u06 en 13u54-22u00
Backscatter : maandag tot zondag :  6u-14u06, 08u-16u06, 13u54-22u, 16u-00u06,  21u54-6u en 00u-08u06

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang. 

Naast haar fiscale rol vervult de AAD&A ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen voor het beschermen, ordenen en stimuleren van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de AAD&A binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving. 

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • een organisatie die een groot belang hecht aan haar vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Deelnemingsvoorwaarden

OFWEL heb je een bachelordiploma zonder ervaring.

OFWEL heb je een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs en één jaar ervaring.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden, ervaringsvereisten en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. We screenen jouw ervaring (afhankelijk van je diploma).
 3. Je legt een test op computer af bij FOD Financiën in Antwerpen.
 4. Je legt een online interview op afstand af via Microsoft Teams.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,32 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Je loon varieert naargelang je persoonlijke situatie en relevante opgedane beroepservaring.

Via jobfin kan je een inschatting maken van jouw netto maandelijkse wedde voor een functie op niveau B1 - statutair.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Valorisatie van beroepservaring

 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Premies

Bovenop je basisloon ontvang je ook een toelage voor werk in opeenvolgende ploegen (zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt).

In functie van de dienst waar je tewerkgesteld bent, ontvang je een procentuele (forfaitaire) toelage met een percentage van 1/1976ste van je bruto jaarwedde/uur: 

 • 10% voor werk in opeenvolgende ploegen tijdens de week (niet in het weekend en niet tussen 22u en 6u)
 • 15% voor werk in opeenvolgende ploegen tijdens de week en het weekend (niet tussen 22u en 6u)
 • 20% voor werk in opeenvolgende ploegen tijdens de week, tijdens het weekend en tussen 22u en 6u

Bovenop de procentuele toelage zoals beschreven hierboven ontvang je een bijkomende toelage voor elke prestatie die je verricht* tussen 22u en 6u, op zaterdag, zondag en feestdagen (zoals bepaald in het Ministerieel besluit van 18 december 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen die werken in opeenvolgende ploegen en die dienen te werken tijdens een weekend, een feestdag of tussen tweeëntwintig en zes uur). Deze toelage bedraagt (niet-geïndexeerd):

 • vanaf de eerste prestatie tussen 22u en 6u: 2.33 euro per uur
 • vanaf de eerste zaterdag die men presteert: 3.86 euro per uur
 • vanaf de eerste zondag en feestdag die men presteert: 5.44 euro per uur.

(*ter info: deze bijkomende toelage wordt enkel toegekend bij een shift van minimaal 7u36) 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • 26 dagen verlof per jaar
  • Indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden.
 • Financiële voordelen
  • Vakantiegeld en eindejaarspremie
  • Mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb jij altijd al gedroomd om de grenzen van ons land mee te beschermen? Lijkt werken als douanier jou de ideale job? Dan is dit jouw kans! 

Hou je van administratieve taken, maar ook van werken op het terrein? Lijkt een job bij de douane jou wel interessant? Dubbelcheck! Wist je bovendien dat de haven van Antwerpen de tweede grootste haven van Europa is, en dus superbelangrijk is voor de Europese markt? Lees dan zeker verder.

Want wij zijn op zoek naar nieuw talent voor onze eerstelijnscontrolediensten in de haven. En dit op linkeroever (Waaslandhaven). Onze douaniers staan er in voor het scannen en verifiëren van containers en goederen, en jij kan hun nieuwe collega worden.

Zin om aan het werk te gaan in de haven bij een team scanning?
Dan mag je je verwachten aan volgende taken:   

 • Je voert de scanning van containers uit met verschillende toestellen (vaste scanner, mobiele scanner, backscatter), zowel op de grensinspectieposten (GIP’S) als op de kaai​ met het oog op de vaststelling van fiscale inbreuken (bv. ontduiking van invoerrechten, btw en accijnzen), maar ook niet-fiscale (bv. drugs-, alcohol- en sigarettensmokkel, invoer van namaak, inbreuken op de productveiligheid, ...).
 • Je bemant de Megaports die radioactief materiaal opsporen​.
 • Je analyseert de scanbeelden van de scanners en de meetresultaten van de Megaports​.
 • Wanneer je een scanbeeld als niet-conform of verdacht beschouwt, verwijs je de zending door naar de collega’s voor verificatie en controle. 
 • Je bent verantwoordelijk voor de stralingsbescherming en zorgt voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften.
 • Je bent de contactpersoon voor de onderhoudsfirma bij technische defecten. 

Of heb je eerder interesse in het verifiëren en controleren van goederen
Dan zijn onderstaande taken zeker iets voor jou:

 • Je controleert de goederenstroom via:
  • een documentaire controle waarbij je de douaneaangifte controleert en vergelijkt met de handels- en transportdocumenten​ (B/L, CMR, facturen, paklijsten, oorsprongsdocumenten, …);
  • een fysieke controle (in de magazijnen van de firma’s in de haven of op de grensinspectiepost waarbij goederen in containers aangeboden worden voor controle) waarbij je de aangeboden goederen vergelijkt met de begeleidende documenten en controleert of de informatie op de aangifte overeenstemt met de geldende wetgeving;
 • Je werkt nauw samen met andere diensten binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en met andere overheidsdiensten (FOD Economie, FAVV, Departement Omgeving, FOD Volksgezondheid, …).
 • Je beheert je eigen dossiers en neemt de eindbeslissing bij de controles.
 • Per dossier maak je steeds een verslag op. Bij onregelmatigheden schrijf je een vaststellingsdossier.

Je draagt bij aan een positieve uitstraling van de administratie, onder meer door het dragen van een uniform. Als douanier kom je ook in aanraking met vertrouwelijke gegevens. Je bent je dan ook bewust van de informatie die je wordt bezorgd voor het concreet uitvoeren van een controle en respecteert de vertrouwelijkheid die aan de dag moet worden gelegd.

Bij de uitoefening van deze functies kom je in contact met het publiek.

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel en het deontologische kader van federale ambtenaren zorgen personeelsleden van de FOD Financiën ervoor dat wanneer zij tijdens hun ambtsuitoefening in contact komen met publiek geen uiterlijke tekenen van gelijk welke politieke of levensbeschouwelijke overtuiging of betrokkenheid vertonen. De personeelsleden garanderen zo de volledige neutraliteit van de FOD Financiën, om het vertrouwen van de gebruiker in de onpartijdige, neutrale en loyale uitoefening van hun ambt niet te schaden.

Voor het uitoefenen van deze functies is light wapendracht vereist (telescopische wapenstok, handboeien en pepperspray). Voor het uitoefenen van deze functie met wapendracht moet je dan ook over de noodzakelijke geschiktheid beschikken (zie ‘Aanbod’ > ‘Aanstellingsvoorwaarden’).

Je zal ingeschakeld worden in een dienst waar er in een ploegensysteem wordt gewerkt. Je bent bereid te werken in shiften zodat de dienst 24u/24u en 7 dagen op 7 kan verzekerd worden. Je ontvangt hiervoor een toelage bovenop je maandwedde (zie ‘Aanbod’ voor meer details).

De huidige uurregeling (zie ‘Werkgever’ voor meer details) kan verschillen naargelang de dienst waar je effectief tewerkgesteld wordt en kan steeds wijzigen door dienstorganisatorische of economische redenen. Er wordt dan ook een zekere flexibiliteit verwacht op het vlak van werken in shiften. Onvoorziene omstandigheden schrikken je ook niet af.  

De plaats van tewerkstelling is niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Het is handig als je over eigen vervoer beschikt of kan carpoolen met collega's. Voor het gebruik van eigen vervoer is een tegemoetkoming voorzien.

Meer info over de jobinhoud?
Erik Van Poucke - Adviseur
FOD Financiën
Telefoon: 02/575 31 53
E-mail: erik.vanpoucke@minfin.fed.be 
 
Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen 
FOD Financiën 
Tel.: 02/572.57.71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be 

Ken je onze app al? Hier vind je een antwoord op veel van je vragen, handige tips en nog veel meer.

Indien je jezelf nog een beter beeld van de functie wilt vormen kan je via deze link een aantal getuigenissen lezen van jouw toekomstige collega's en check zeker ook onderstaand filmpje. 

Werkgever

Kom je graag nog meer te weten over onze organisatie? Neem dan zeker een kijkje in onze app en check zeker ook de virtuele tour.

Er zijn momenteel 30 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën. De openstaande plaatsen bevinden zich in Beveren (Waaslandhaven - linkeroever).

Hieronder vind je de specifieke diensten waar je terecht kan komen en hun uurregelingen. De uurregelingen kunnen steeds wijzigen door dienstorganisatorische of economische redenen.

Controle 3 en 4 (verificatie) Beveren (Waaslandhaven – linkeroever haven van Antwerpen)
Maandag tot en met vrijdag: 6u00-14u30, 8u00-16u30 en 13u30-22u00
Zaterdag en zondag: 6u00-14u30 en 13u30-22u00

Controle 5 (verificatie) Beveren (Waaslandhaven – linkeroever haven van Antwerpen) 
Maandag tot en met vrijdag: 6u00-14u30, 8u00-16u30 en 13u30-22u00
Zaterdag en zondag: 6u00-14u30 en 13u30-22u00

Controle 7 (scanning) Beveren (Waaslandhaven – linkeroever haven van Antwerpen)
Vaste scanner : Van maandag tot vrijdag : 6u-14u06 en 13u54-22u00
Backscatter : maandag tot zondag :  6u-14u06, 08u-16u06, 13u54-22u, 16u-00u06,  21u54-6u en 00u-08u06

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang. 

Naast haar fiscale rol vervult de AAD&A ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen voor het beschermen, ordenen en stimuleren van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de AAD&A binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving. 

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • een organisatie die een groot belang hecht aan haar vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

Technische competenties

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs.
 • Je beschikt over eigen vervoer voor de verplaatsing van en naar het werk. Er wordt uiteraard een kilometervergoeding voorzien.
 • Je hebt belangstelling voor de reglementering van douane en accijnzen. 
 • Gelet op het wereldse karakter van de plaats van tewerkstelling is meertaligheid zeker een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

OFWEL heb je een bachelordiploma zonder ervaring.

OFWEL heb je een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs en één jaar ervaring.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden, ervaringsvereisten en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL heb je één van onderstaande bachelordiploma's zonder relevante werkervaring

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

 

OFWEL heb je één van onderstaande diploma's hoger secundair onderwijs EN minimum één jaar relevante werkervaring:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent voor een bachelordiploma van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Voor een diploma hoger secundair onderwijs verwachten we een relevante werkervaring in het domein douane en/of accijnzen van minimaal 1 jaar, verdeeld over ten minste 2 van de volgende taken:

 

•                    Voorbereiden of opmaken van douane- en accijnsheffingen, btw en andere douanedocumenten.

•                    Controleren, innen of invorderen van aangiften of schulden van douane- en accijnsheffingen, btw en andere douanedocumenten.

•                    Verrichten van de douaneformaliteiten voor in, door- en uitvoer van goederen.

•                    Analyseren van het logistieke en douaneproces betreffende invoer- doorvoer en uitvoeractiviteiten.

•                    Analyseren van goederenstromen.

•                    Opstellen van risicoanalyses.

•                    Analyseren van gegevens en/of beelden.

•                    Verrichten van de douaneformaliteiten voor in, door- en uitvoer van goederen.

•                    Inplannen van transporten.

•                    Coördineren en organiseren van logistieke opdrachten.

 

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

In het kader van deze selectie werd een afwijking gevraagd in verband met het vereiste diploma dat toegang tot deze procedure geeft.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,32 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Je loon varieert naargelang je persoonlijke situatie en relevante opgedane beroepservaring.

Via jobfin kan je een inschatting maken van jouw netto maandelijkse wedde voor een functie op niveau B1 - statutair.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Valorisatie van beroepservaring

 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Premies

Bovenop je basisloon ontvang je ook een toelage voor werk in opeenvolgende ploegen (zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt).

In functie van de dienst waar je tewerkgesteld bent, ontvang je een procentuele (forfaitaire) toelage met een percentage van 1/1976ste van je bruto jaarwedde/uur: 

 • 10% voor werk in opeenvolgende ploegen tijdens de week (niet in het weekend en niet tussen 22u en 6u)
 • 15% voor werk in opeenvolgende ploegen tijdens de week en het weekend (niet tussen 22u en 6u)
 • 20% voor werk in opeenvolgende ploegen tijdens de week, tijdens het weekend en tussen 22u en 6u

Bovenop de procentuele toelage zoals beschreven hierboven ontvang je een bijkomende toelage voor elke prestatie die je verricht* tussen 22u en 6u, op zaterdag, zondag en feestdagen (zoals bepaald in het Ministerieel besluit van 18 december 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen die werken in opeenvolgende ploegen en die dienen te werken tijdens een weekend, een feestdag of tussen tweeëntwintig en zes uur). Deze toelage bedraagt (niet-geïndexeerd):

 • vanaf de eerste prestatie tussen 22u en 6u: 2.33 euro per uur
 • vanaf de eerste zaterdag die men presteert: 3.86 euro per uur
 • vanaf de eerste zondag en feestdag die men presteert: 5.44 euro per uur.

(*ter info: deze bijkomende toelage wordt enkel toegekend bij een shift van minimaal 7u36) 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • 26 dagen verlof per jaar
  • Indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden.
 • Financiële voordelen
  • Vakantiegeld en eindejaarspremie
  • Mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt geacht een gezondheidsbeoordeling te ondergaan en geschikt te worden bevonden voor indiensttreding (codex over het welzijn op het werk en de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd).
 • Om in sommige diensten aangesteld te worden dien je in het bezit te zijn van een positief veiligheidsattest of bereid te zijn hiertoe voorafgaand een veiligheidsonderzoek te ondergaan en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting (Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling van de functies bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waarvan de uitoefening afhankelijk kan worden gesteld van een veiligheidsverificatie).
 • Akkoord zijn met het werken in shiften zoals bepaald in de dienstnota ‘Uurregeling shiften’ binnen de AAD&A

Voorwaarden bij het werken in shiften

 • Wanneer je aangeworven wordt met een bachelordiploma of benoemingsbesluit niveau B, dan zal je gedurende een periode van 4 jaar geen recht op mutatie/interne mobiliteit kunnen uitoefenen (tenzij voor shiftfuncties), overeenkomstig artikel 25 van het Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën.
 • Wanneer je aangeworven wordt met een diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs, dan zal je gedurende een periode van 4 jaar geen recht op mutatie/interne mobiliteit kunnen uitoefenen en op dezelfde standplaats moeten blijven, overeenkomstig artikel 25 van het Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Bijkomend in geval van light bewapening:

 • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt geacht een gezondheidsbeoordeling te ondergaan en geschikt te worden bevonden voor indiensttreding (codex over het welzijn op het werk en de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.
 • Bereid zijn een psychologische screening te ondergaan en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting.
 • Met vrucht volgen van de opleiding CRT (Close Range Technics) bij het CITT (Cel Instructie Technieken & Tactieken).

 Bijkomend in geval van full bewapening (beperkt aantal plaatsen): 

 • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt geacht een gezondheidsbeoordeling te ondergaan en geschikt te worden bevonden voor indiensttreding (codex over het welzijn op het werk en de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.
 • Bereid zijn een NVO screening te ondergaan en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting (Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling van de functies bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waarvan de uitoefening afhankelijk kan worden gesteld van een veiligheidsverificatie).
 • Bereid zijn een psychologische screening te ondergaan en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting.
 • Slagen in de opleiding van gewapende ambtenaar bij het CITT (Cel Instructie Technieken & Tactieken).

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Als je reeds werkt bij de rekruterende instelling en het art. 25 van het organiek reglement is niet van toepassing kan je op basis van je benoemingsbesluit deelnemen aan de selectie en zal je volgens de principes van mutatie de vacante kunnen functie opnemen. Als je werkt voor de rekruterende instelling en onder het toepassingsgebied van art. 25 van het organiek reglement valt (o.a. shift) kan je slechts worden benoemd na afloop van de voorziene periode waarin op grond van voormeld art. 25 van het organiek reglement geen mutatieaanvragen kunnen worden ingewilligd. Deze benoeming kan in dat geval slechts worden toegekend op voorwaarde dat de laureatenlijst nog geldig is na afloop van voormelde periode.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. We screenen jouw ervaring (afhankelijk van je diploma).
 3. Je legt een test op computer af bij FOD Financiën in Antwerpen.
 4. Je legt een online interview op afstand af via Microsoft Teams.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 120 min)

Via een dossiertest worden volgende gedragsgerichte competenties gemeten:

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Bij dit soort test moet je meerdere dossiers met informatie over verschillende onderwerpen lezen.  Daarna moet je vragen over die verschillende dossiers beantwoorden. 

Deze proef zal wellicht plaatsvinden in de loop van de maand juni 2023 (deze timing is onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 200 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be.

Stap 4: Specifieke screening - Online interview (+/- 45 minuten) op afstand

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand (via elektronische weg) georganiseerd. Eén van onze medewerkers zal je via mail contacteren om de procedure toe te lichten. We gebruiken hiervoor het e-mailadres dat we terugvinden in je Selor-account. Gelieve dus je mailbox geregeld te raadplegen, ook je ongewenste mail/spam.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden vanaf juli 2023 (deze timing is onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 4 - Specifieke screening - Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie van Stap 4 - Specifieke screening - Interview voorrang. Als er hierna geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor stap 3 - Specifieke screening - PC voorrang.  Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 200 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 24 mei 2023

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Nog vragen? Hier in onze app vind je zeker een antwoord.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA – Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussel

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Franck Drossart
  La fonction publique m’offre toutes les conditions pour m'épanouir.
  Franck Drossart
  Douanier spécialisé dans la lutte contre la fraude
  -
  SPF Finances
  More about Franck Drossart
 • portrait Hilde Bogaerts
  Je crois que l'on ne peut comprendre et aider pleinement une autre personne que si l'on a vécu la même chose.
  Hilde Bogaerts
  Experte de vécu en matière de pauvreté et exclusion sociale
  -
  SPF Finances
  More about Hilde Bogaerts
 • Portrait Gaëtan Crepin
  On a beaucoup de beaux projets comme Tax-on-web, SEDA pour les douanes, ou d’autres pour le cadastre.
  Gaëtan Crepin
  Analyste fonctionnel
  -
  SPF Finances
  More about Gaëtan Crepin
 • Portrait Gamal Khaldi
  Grâce à une culture de la mobilité interne, vous pouvez facilement changer de rôle tout en évoluant au sein de la même organisation.
  Gamal Khaldi
  Responsable de la gestion des données
  -
  SPF Finances
  More about Gamal Khaldi
 • Portrait Hans D'Hondt
  Nous sommes passés d'une hiérarchie formelle top-down à un modèle qui traite les collaborateurs en adultes et repose sur la confiance et la responsabilité.
  Hans D'Hondt
  Président du comité de direction
  -
  SPF Finances
  More about Hans D'Hondt
 • Portrait Angélique Minacapelli
  Pour mon dirigeant, je suis une stagiaire comme les autres.
  Angélique Minacapelli
  Experte en gestion de dossiers juridiques
  -
  SPF Finances
  More about Angélique Minacapelli