Controleur (m/v/x)

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

Code de sélection

ANG23166

Langue

Néerlandais

Diplôme

 • Autre
 • Bachelier

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

B

Type de recrutement

 • Marché interne
 • Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Samenvatting

Jobinhoud

 • Je voert controlebezoeken uit, alleen of in team, bij de industrie, instellingen en organisaties die te maken hebben met geneesmiddelen en/of gezondheidsproducten (medische hulpmiddelen, bloed, cellen en weefsels) en/of speciaal gereglementeerde stoffen (drugsprecursoren, verdovende middelen, hormonen, grondstoffen).
 • Je vraagt documenten op, toetst deze aan de realiteit en je neemt verhoren af.
 • Je oefent toezicht uit op deze organisaties en je waakt over de correcte toepassing van de wetgeving en/of reglementering. Hiervoor is het noodzakelijk dat je je kennis over de wetgeving en reglementering up-to-date houdt.
 • Als je vaststellingen doet van inbreuken reageer je gepast door maatregelen te nemen in functie van de vaststellingen en de gevaren daarvan (bv. vaststellen, waarschuwen, verbaliseren …).
 • Je werkt samen met andere diensten om misdrijven of fraude op te sporen.
 • Je voert ook taken uit als dossierbeheerder, waarbij je onder andere instaat voor het onderzoeken van de bestaande en de nieuwe dossiers ter voorbereiding van de inspectie ter plaatse. Je handelt je inspectie dossiers ook volledig af door onder andere pv's op te stellen, rapporten en onderzoeksverslagen te maken.
 • Je moet je autonoom kunnen verplaatsen voor de controlebezoeken, daarom zijn een eigen wagen en rijbewijs B sterk aangewezen. Sommige locaties zijn namelijk zeer moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn vier vacatures bij het directoraat-generaal Inspectie van het FAGG (Galileelaan 5 1210 BRUSSEL). Deze beheert alle activiteiten inzake inspectie en controle voor het FAGG. De laureatenlijst die uit deze procedure volgt kan ook gebruikt worden als werfreserve voor gelijkaardige vacatures in de nabije toekomst, mogelijk in andere afdelingen binnen het directoraat-generaal Inspectie.

Binnen de afdeling Medische hulpmiddelen staan de controleurs in voor het controleren van distributeurs van medische hulpmiddelen en van de personen die deze medische hulpmiddelen bij de patiënt thuis installeren en onderhouden. Je voert je controles uit aan de hand van autocontrolegidsen en een checklist met vragen.

Binnen de afdeling Aflevering zullen controleurs tewerkgesteld worden binnen de cel “open officina”. Zij zullen voornamelijk routinecontroles uitoefenen in apotheken open voor het publiek. Bijkomend zullen de controleurs ook controles uitvoeren in apotheken die na overplaatsing een uitbatingsvergunning willen bekomen. De controles gebeuren aan de hand van aangepaste checklists.

Het FAGG is de bevoegde overheid op het vlak van geneesmiddelen en gezondheidsproducten in België. Het FAGG zorgt, in het belang van de volksgezondheid, voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Het FAGG ontwikkelt een nieuwe werkcultuur die is gebaseerd op de NWOW (New Way Of Working) waarbij welzijn en vertrouwen tussen werkgever en werknemer centraal staan, samen met het verbeteren en ontwikkelen van beroepscompetenties door de uitwisseling van goede praktijken.

Het FAGG werkt samen met de gezondheidszorgbeoefenaars en de andere bevoegde autoriteiten op nationaal en internationaal niveau om de burgers van het rationele gebruik van de voor hen noodzakelijke geneesmiddelen en gezondheidsproducten te verzekeren.

Onze activiteiten worden verdeeld over 3 directoraten-generaal (DG), ook “pijlers” genoemd.

 • PIJLER 1, "DG PRE" beheert alle activiteiten voor de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.
 • PIJLER 2, "DG POST" beheert alle activiteiten na de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.
 • PIJLER 3, "DG INSPECTIE" beheert alle activiteiten inzake inspectie en controle.

Meer informatie hierover kan u terugvinden op onze website

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Er zijn 2 opties om deel te nemen aan deze selectieprocedure
  • OPTIE 1: Je beschikt over een specifiek wetenschappelijk diploma in het hoger onderwijs van het korte type (dat toegang geeft tot niveau B) binnen één van de afgebakende domeinen. In dat geval is geen professionele ervaring vereist.
  • OPTIE 2: Je beschikt over een algemeen diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B, je bent beroepsmilitair, je bent vastbenoemd op niveau B of je staat op de laureatenlijst van een specifieke bevorderingsprocedure voor een functie op niveau B. In dat geval is 1 jaar relevante professionele ervaring vereist in het farmaceutisch, medisch of paramedisch domein of in het domein van gezondheidszorg. 
 • Je motivatie en de competenties "Stress Beheren", "Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden" en "Je beschikt over een goede kennis van de wetgeving die relevant is voor het uitvoeren van controles in apotheken en distributeurs van medische hulpmiddelen" zijn het belangrijkst voor deze functie.
 • Het is sterk aangewezen dat je beschikt over een eigen wagen en een rijbewijs B.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

De stappen in het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit. Heb je het gevraagde specifieke diploma waarbij geen ervaring vereist is, dan ben je zeker dat je aan stap 3 mag deelnemen.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA.
 4. Je legt een interview af met een gevalsstudie bij het FAGG.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als adminsitratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,32 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • Thuisadres als administratieve standplaats.
  • Glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • Mogelijkheid om eventuele overuren in recuperatie op te nemen.
  • Mogelijkheid tot telewerken.
  • Jaarlijks verlof: zesentwintig dagen verlof per jaar + gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar (verlof).
  • Hoofdkantoor gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Financiële voordelen
  • Mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie.
  • Voordelige hospitalisatieverzekering.
  • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
  • Omniumverzekering tijdens werkverplaatsingen.
  • Kilometervergoeding voor werkverplaatsingen.
  • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen.
  • Mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie.
  • Voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work.
  • Allerlei sociale voordelen.
  • Beschikken over een laptop.
  • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Qui contacter?

Sur le contenu de la fonction

Sur la procédure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

 • Je voert controlebezoeken uit, alleen of in team, bij de industrie, instellingen en organisaties die te maken hebben met geneesmiddelen en/of gezondheidsproducten (medische hulpmiddelen, bloed, cellen en weefsels) en/of speciaal gereglementeerde stoffen (drugsprecursoren, verdovende middelen, hormonen, grondstoffen).
 • Je vraagt documenten op, toetst deze aan de realiteit en je neemt verhoren af.
 • Je oefent toezicht uit op deze organisaties en je waakt over de correcte toepassing van de wetgeving en/of reglementering. Hiervoor is het noodzakelijk dat je je kennis over de wetgeving en reglementering up-to-date houdt.
 • Als je vaststellingen doet van inbreuken reageer je gepast door maatregelen te nemen in functie van de vaststellingen en de gevaren daarvan (bv. vaststellen, waarschuwen, verbaliseren …).
 • Je werkt samen met andere diensten om misdrijven of fraude op te sporen.
 • Je voert ook taken uit als dossierbeheerder, waarbij je onder andere instaat voor het onderzoeken van de bestaande en de nieuwe dossiers ter voorbereiding van de inspectie ter plaatse. Je handelt je inspectie dossiers ook volledig af door onder andere pv's op te stellen, rapporten en onderzoeksverslagen te maken.
 • Je moet je autonoom kunnen verplaatsen voor de controlebezoeken, daarom zijn een eigen wagen en rijbewijs B sterk aangewezen. Sommige locaties zijn namelijk zeer moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn vier vacatures bij het directoraat-generaal Inspectie van het FAGG (Galileelaan 5 1210 BRUSSEL). Deze beheert alle activiteiten inzake inspectie en controle voor het FAGG. De laureatenlijst die uit deze procedure volgt kan ook gebruikt worden als werfreserve voor gelijkaardige vacatures in de nabije toekomst, mogelijk in andere afdelingen binnen het directoraat-generaal Inspectie.

Binnen de afdeling Medische hulpmiddelen staan de controleurs in voor het controleren van distributeurs van medische hulpmiddelen en van de personen die deze medische hulpmiddelen bij de patiënt thuis installeren en onderhouden. Je voert je controles uit aan de hand van autocontrolegidsen en een checklist met vragen.

Binnen de afdeling Aflevering zullen controleurs tewerkgesteld worden binnen de cel “open officina”. Zij zullen voornamelijk routinecontroles uitoefenen in apotheken open voor het publiek. Bijkomend zullen de controleurs ook controles uitvoeren in apotheken die na overplaatsing een uitbatingsvergunning willen bekomen. De controles gebeuren aan de hand van aangepaste checklists.

Het FAGG is de bevoegde overheid op het vlak van geneesmiddelen en gezondheidsproducten in België. Het FAGG zorgt, in het belang van de volksgezondheid, voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Het FAGG ontwikkelt een nieuwe werkcultuur die is gebaseerd op de NWOW (New Way Of Working) waarbij welzijn en vertrouwen tussen werkgever en werknemer centraal staan, samen met het verbeteren en ontwikkelen van beroepscompetenties door de uitwisseling van goede praktijken.

Het FAGG werkt samen met de gezondheidszorgbeoefenaars en de andere bevoegde autoriteiten op nationaal en internationaal niveau om de burgers van het rationele gebruik van de voor hen noodzakelijke geneesmiddelen en gezondheidsproducten te verzekeren.

Onze activiteiten worden verdeeld over 3 directoraten-generaal (DG), ook “pijlers” genoemd.

 • PIJLER 1, "DG PRE" beheert alle activiteiten voor de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.
 • PIJLER 2, "DG POST" beheert alle activiteiten na de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.
 • PIJLER 3, "DG INSPECTIE" beheert alle activiteiten inzake inspectie en controle.

Meer informatie hierover kan u terugvinden op onze website

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Stress Beheren: Je reageert resultaatgericht op stress, controleert je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goede kennis van de wetgeving die relevant is voor het uitvoeren van controles in apotheken en distributeurs van medische hulpmiddelen
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden
 • Verbale redeneervaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (X2).

Indien de competentie "Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden" niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Een eigen wagen en rijbewijs B zijn sterk aangewezen.
 • Je beschikt over een goede kennis van het Frans en het Engels.
 • Je hebt een sterke affiniteit met het domein van geneesmiddelen of gezondheidsproducten.
 • Je beschikt over een basis aan informaticavaardigheden.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Er zijn 2 opties om deel te nemen aan deze selectieprocedure
  • OPTIE 1: Je beschikt over een specifiek wetenschappelijk diploma in het hoger onderwijs van het korte type (dat toegang geeft tot niveau B) binnen één van de afgebakende domeinen. In dat geval is geen professionele ervaring vereist.
  • OPTIE 2: Je beschikt over een algemeen diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B, je bent beroepsmilitair, je bent vastbenoemd op niveau B of je staat op de laureatenlijst van een specifieke bevorderingsprocedure voor een functie op niveau B. In dat geval is 1 jaar relevante professionele ervaring vereist in het farmaceutisch, medisch of paramedisch domein of in het domein van gezondheidszorg. 
 • Je motivatie en de competenties "Stress Beheren", "Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden" en "Je beschikt over een goede kennis van de wetgeving die relevant is voor het uitvoeren van controles in apotheken en distributeurs van medische hulpmiddelen" zijn het belangrijkst voor deze functie.
 • Het is sterk aangewezen dat je beschikt over een eigen wagen en een rijbewijs B.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1: specifiek diploma, geen ervaring vereist

Je bent houder van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie of je hebt een diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie in een wetenschappelijke richting zoals: chemie, biochemie, biologie, biotechnologie, dierenarts, diëtetiek, biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, geneeskunde, logopedie, audiologie, medische beeldvorming, optiek, orthopedie, ergotherapie, kinesitherapie, tandheelkunde, labotechnieken, verpleegkunde en vroedkunde.

 

Optie 2: algemeen diploma, wel ervaring vereist

Je beschikt over een:

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Je beschikt over een relevante professionele ervaring van minstens één jaar verdeeld over ten minste één van onderstaande taken in het farmaceutisch, medisch of paramedisch domein of in het domein van gezondheidszorg:

 • Technische handelingen stellen (opslag, beheer, toediening) rond geneesmiddelen of gezondheidsproducten.
 • Activiteiten als laborant (bv. bediening van toestellen, uitvoeren van analyses, behandelen van stoffen).
 • Doornemen van wetenschappelijke literatuur rond geneesmiddelen of gezondheidsproducten.
 • Inhoudelijk meewerken aan wetenschappelijk onderzoek rond geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als adminsitratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,32 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • Thuisadres als administratieve standplaats.
  • Glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • Mogelijkheid om eventuele overuren in recuperatie op te nemen.
  • Mogelijkheid tot telewerken.
  • Jaarlijks verlof: zesentwintig dagen verlof per jaar + gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar (verlof).
  • Hoofdkantoor gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Financiële voordelen
  • Mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie.
  • Voordelige hospitalisatieverzekering.
  • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
  • Omniumverzekering tijdens werkverplaatsingen.
  • Kilometervergoeding voor werkverplaatsingen.
  • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen.
  • Mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie.
  • Voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work.
  • Allerlei sociale voordelen.
  • Beschikken over een laptop.
  • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van drie maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

De stappen in het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit. Heb je het gevraagde specifieke diploma waarbij geen ervaring vereist is, dan ben je zeker dat je aan stap 3 mag deelnemen.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA.
 4. Je legt een interview af met een gevalsstudie bij het FAGG.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 2u35)

Via een situationele beoordelingstest, een test abstract redeneervermogen en een test verbaal redeneervermogen worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • Abstract redeneervermogen
 • Verbaal redeneervermogen
 • Informatie analyseren
 • Problemen oplossen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Objectieven behalen

Deze proef zal plaatsvinden rond de periode van 9 tot en met 14 juni (onder voorbehoud) in een PC-zaal van Werkenvoor.be (FOD BOSA). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.

Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (voor het totaal op deze drie testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 35 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u15 + 1u00 voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden in de periode van 26 juni 2023 tot en met 14 juli 2023 in de kantoren van het FAGG (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, dan krijgt de geslaagde met de hoogste score voor de competentie "Je beschikt over een goede kennis van de wetgeving die relevant is voor het uitvoeren van controles in apotheken en distributeurs van medische hulpmiddelen" voorrang . Zijn de punten tussen personen dan nog gelijk, dan wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 35 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 30 mei 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Prendre contact

Sur le contenu de la fonction

Sur la procédure

Adresse et coordonnées générales

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Nele Steens
  Je suis très fière de notre contribution pendant la crise du coronavirus.
  Nele Steens
  Evaluateur clinique
  -
  Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
  More about Nele Steens
 • Portrait Anne Mathy
  Il n’y a pas de rivalité, tout le monde est toujours prêt à aider un autre collègue.
  Anne Mathy
  Gestionnaire de dossiers scientifiques
  -
  Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
  More about Anne Mathy
 • Portrait Joëlle Warlin
  Un travail très intéressant et beaucoup de contact avec d'autres scientifiques.
  Joëlle Warlin
  Evaluateur scientifique
  -
  Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
  More about Joëlle Warlin
 • Icône d'employé sans photo
  On tient compte de la charge de travail de chacun, des intérêts et des compétences.
  Nele Meganck
  Gestionnaire de dossiers scientifiques
  -
  Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
  More about Nele Meganck