IT systems compliance officers (m/v/x)

SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie

Code de sélection

ANG23011

Langue

Néerlandais

Diplôme

 • Master
 • Bachelier

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A2

Type de recrutement

 • Mobilité interne (marché interne)
 • Promotion interne
 • Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Heb je zin om je IT-vaardigheden in te zetten in een maatschappelijk relevante functie bij de Algemene Directie Energie? Wil je bijdragen aan het garanderen van een stabiele energiebevoorrading door het Belgische energiesysteem cyberveilig te maken?

Als IT systems compliance officer

 • Analyseer je de werking van energiebedrijven en ga je na welke rol IT speelt in het garanderen van de continuïteit van de dienstverlening van deze bedrijven, met name de continuïteit van hun kritieke missies; mogelijke rollen zijn :
  • Vulnerability Assessor : je neemt deel aan het risicobeoordelingsproces van interne en externe IT-omgevingen door het uitvoeren van een kwetsbaarheidsbeoordeling, een beveiligingsbeoordeling van de door de organisatie gebruikte software, een technische audit van de informatiesystemen en, indien nodig, penetratietests. Je controleert of voor alle software de laatste patches zijn geïdentificeerd en geïnstalleerd. Je maakt je bewust van beveiligingsmaatregelen en de naleving van de regels, normen en het beleid van deze bedrijven. Je voert studies uit naar nieuwe technologieën om kwetsbaarheden op te sporen en preventieve maatregelen te nemen.
  • Incident Handler : je zoekt naar potentiële aanvallen, waarbij u de beschikbare logboeken onderzoekt en vertrouwt op beveiligingswaarschuwingen. Bij een echte cyberaanval adviseer je, in samenwerking met het CCB, deze bedrijven en help je de dienstverlening van de bedrijven te vrijwaren. Je bevordert de opsporingsmiddelen en -regels op een permanente manier naar gelang van de evolutie van de dreiging.
  • Malware Analist : je controleert of alle digitale apparaten zijn uitgerust met de nieuwste generatie antivirussoftware voor optimale detectie van beveiligingsbedreigingen. Je voert gedetailleerde malware scans uit.
 • Sta je de bedrijven bij het opstellen van de beschrijving van hun netwerk- en informatiesystemen en evalueer je deze;  
 • Werk je nauw samen met de bedrijven bij het uitwerken van een beveiligingsbeleid voor hun netwerk- en informatiesystemen. Je bekijkt of deze conform de geldende normen zijn, en stelt verbeteringen voor met betrekking tot IT-compliance en je volgt op of deze worden toegepast, o.a. door het uitvoeren van inspecties;
 • Onderzoek je de kwetsbaarheid van energiebedrijven, o.a. door hun afhankelijkheid van bepaalde IT-diensten en/of -producten, of van andere bedrijven; 
 • Bewaak en meld je wijzigingen in IT-gerelateerde regelgeving en sta je jouw collega’s bij met jouw expertise in dit gebied;
 • Draag je bij aan de activiteiten van de afdeling om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn minimaal 2 plaatsen bij de Algemene Directie Energie (Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel) van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

De Algemene Directie Energie bundelt juridische, technische, economische en politieke deskundigheid om de belangrijke ontwikkelingen in de energiesector te identificeren, te analyseren en daarop te anticiperen. Het Belgische energiebeleid, dat in lijn ligt met de Europese energiedoelstellingen, inclusief de energietransitie, heeft immers een aanzienlijke impact op de bevoorradingszekerheid van ons land (capaciteitsvergoedingsmechanisme, offshore, hernieuwbare energie, enz.), de economische ontwikkeling (prijzenevoluties, concurrentie, innovatie middels ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling) en het milieu (opwarming van de aarde, CO2 -emissies, kernenergie). De Algemene Directie Energie heeft tot taak de krachtlijnen van het federale beleid uit te stippelen in overeenstemming met de besluiten van de regering, ons land op Europees en internationaal niveau te vertegenwoordigen en de wetgeving die binnen deze instellingen wordt toegepast, uit te voeren.

De dienst Hoog Toezicht Energie-infrastructuren en -producten van de Algemene Directie Energie speelt een sleutelrol in de veiligheid van energieproducten, -installaties en -infrastructuren.
Het team Beveiliging Energie-infrastructuur draagt bij aan het verzekeren van een stabiele energiebevoorrading van ons land en Europa door het beveiligen van het energiesysteem tegen o.a. fysieke en cyberdreigingen. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar de traditionele energievectoren, maar wordt ook steeds meer rekening gehouden met de impact van nieuwe en gedecentraliseerde technologieën.

De FOD Economie heeft zich een duidelijke missie en visie voorgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame economie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consumenten en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goede kennis van IT-compliance:
  • Beoordelen van procedures
  • Voorstellen van verbeteringen
  • Kennis van de relevante regelgeving binnen dit domein.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de technische competentie 'goede kennis van IT-compliance' niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

De competentie 'informatie integreren', 'goede kennis van IT-compliance' en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van de tweede landstaal vormt een meerwaarde voor de functie.
 • Affiniteit met het domein cybersecurity en/of het beveiligen van IT-systemen.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

In het kader van deze selectie werd een afwijking verkregen in verband met het vereiste diploma dat toegang tot deze procedure geeft. De Federaal Minister van Ambtenarenzaken en Begroting, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid, stemde daarmee in op basis van artikel 16, lid 2, 1° van het KB van 2 oktober 1937.

 • OFWEL een diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie ZONDER RELEVANTE ERVARING.
 • OFWEL een relevante ervaring van minstens 2 jaar binnen het domein IT-compliance
  EN één van volgende diploma's:
  • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies

  • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.

  • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

 • OFWEL een relevante ervaring van minstens 2 jaar binnen het domein IT-compliance
  EN één van volgende diploma's behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:

  • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)

  • diploma van technisch ingenieur.

 • OFWEL een relevante ervaring van minstens 4 jaar binnen het domein IT-compliance
  EN één van volgende diploma’s:
  • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie

  • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie

  • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School

  • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan

  • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023 voor het diploma zonder ervaring?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

 

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • of de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A2. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • of minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen het domein IT-compliance).

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd bent in het niveau en klasse van de vacature, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A2. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring (minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen het domein IT-compliance).

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Zie deelnemingsvoorwaarden > vereist diploma op de inschrijvingsdatum.

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché  (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • mogelijkheid om eerdere werkervaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Het verkrijgen van een positief veiligheidsadvies en vervolgens een voor uw functie vereiste veiligheidsmachtiging door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) (overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen), is een absoluut noodzakelijke voorwaarde om deze functie te kunnen en blijven uitoefenen.

  Formaliteiten: U bent bereid een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De meerderjarige personen die met u samenwonen, zullen worden verwittigd dat zij, mits zij hiermee akkoord gaan, eveneens het voorwerp uitmaken van een veiligheidsonderzoek. De gegevens en informatie die kunnen worden geraadpleegd, zijn beschreven in artikel 22sexies, §1, van de wet van 11 december 1998 wat de veiligheidsverificatie betreft, en in artikel 19 van de wet wat de veiligheidsmachtiging betreft.

  • Veiligheidsverificatie: U zal enkel in dienst treden als u over een positief veiligheidsadvies beschikt.

  • Veiligheidsonderzoek:

   •  Na uw indiensttreding zal de NVO een veiligheidsonderzoek uitvoeren

   • Na afloop van het veiligheidsonderzoek brengt de NVO een gemotiveerde beslissing uit over het al dan niet toekennen van de voor uw functie vereiste veiligheidsmachtiging

   • U zal enkel in dienst kunnen blijven als u de veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt

   • De NVO kan de machtiging intrekken

   • Overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, kan u, in voorkomend geval, beroep aantekenen tegen een negatieve beslissing van de NVO.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

ENKEL VOOR DE HOUDERS VAN DIPLOMA MET ERVARING

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u interview + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind februari 2023 (datum onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 17 februari 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

 

Ben je laatstejaarsstudent voor de masteropleiding ZONDER ERVARING?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Bram Verckens - Algemene Directie Energie
Contactpersoon FOD Economie
Tel.: 02 277 83 52
E-mail: Bram.Verckens@economie.fgov.be 

Meer info over de selectieprocedure?
Julie De Visscher – Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 02 277 95 69
E-mail: Julie.DeVisscher@economie.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Miguel Discart
  Lorsque nous engageons quelqu’un, le but est de le faire grandir dans l'équipe et de le garder.
  Miguel Discart
  Chef de projet IT
  -
  SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
  More about Miguel Discart
 • Portrait Bertrand Dockier
  Ce qui est fort intéressant et valorisant, c'est d'avoir cette dynamique de collaboration.
  Bertrand Dockier
  Operations manager ICT
  -
  SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
  More about Bertrand Dockier