Experten internationale relaties (m/v/x)

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Code de sélection

ANG23007

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A1

Type de recrutement

 • Marché interne
 • Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging met een internationale invalshoek? Wil je werken in een aangename en unieke werkomgeving? Zoek je een boeiende functie die een maatschappelijke meerwaarde biedt en waarin je zelf kan groeien

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking rekruteert experten internationale relaties en is op zoek naar jou! Er is niet één bepaalde studie of opleiding die je gevolgd moet hebben. We zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten die zich zullen specialiseren in de volgende domeinen: 

 • ·       
  Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp 

  ·       

 • Bilaterale zaken

  ·       

 • Multilaterale zaken en mondialisering
 • ·       
  Europese zaken 

 • Juridische zaken
 • Consulaire zaken
 • ·       
  Veiligheid

 • ·       
  Protocol

Klik hier voor een overzicht van alle diensten van onze FOD.

Je komt terecht in een internationale omgeving waar interculturaliteit en meertaligheid centraal staan. Als expert internationale relaties ben je verantwoordelijk voor bepaalde thematische of geografische dossiers. Afhankelijk van de specifieke functie die je zal bekleden, kan je takenpakket onder meer bestaan uit: 

 • ·       
  Je analyseert de situatie van een bepaald land, een bepaalde regio of een bepaald thema op economisch, sociaal of diplomatiek vlak of op vlak van de rechten van de mens en van ontwikkelingssamenwerking

 • ·       
  Je zoekt continu informatie op over het domein dat je toegewezen krijgt zodanig dat je steeds op de hoogte bent. Die informatie bekom je via het ons netwerk van ambassades, consulaten en permanente vertegenwoordigingen over de hele werd, via formele en informele contactpunten, via nationale of internationale rapporten, via het werk van internationale organisaties, via discussiefora en reflectiegroepen en via de media. 

 • ·       
  Je stelt nota’s op met voorstellen, adviezen, speaking points of actiepunten. 

 • ·       
  Je organiseert en woont vergaderingen bij. Je overlegt met je hiërarchie en collega’s. 

 • ·       
  Je bouwt aan een uitgebreid netwerk van technische experten bij verschillende federale en gefedereerde entiteiten, Europese en internationale organisaties, het maatschappelijk middenveld, think tanks enz. 

 • ·       
  Je volgt de ontwikkelingen van de relevante regelgeving op en aarzelt niet om jouw kennis bij te spijkeren via opleidingen. 

 • ·       
  Je helpt bij de organisatie van nationale of internationale evenementen, zoals een seminarie of een conferentie, georganiseerd door jouw dienst of directie. 

Werken bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking betekent werken voor een unieke organisatie waarbij je impact hebt op onze samenleving. We staan landgenoten bij in het buitenland en Belgische bedrijven kunnen op onze steun rekenen. Ook coördineren we het optreden van België bij internationale organisaties zoals de Europese Unie of de Verenigde Naties. Daar ijveren we voor democratie, mensenrechten, gendergelijkheid, vrede en veiligheid, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.  

Afhankelijk van je interesses, diploma en ervaring kan je tewerkgesteld worden bij één van onze diensten in een functie die jou op het lijf geschreven is.

 • Het enige wat jij hoeft te doen is je kandidaat stellen door op de knop 'solliciteren' te klikken
 • Voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden (zie rubriek 'deelnemingsvoorwaarden'), dan word je uitgenodigd om een computergestuurde test (zie rubriek 'procedure') af te leggen.
 • Indien je voor deze test slaagt, word je opgenomen in de zogenaamde wervingsreserve.
 • Afhankelijk van je rangschikking zullen de verschillende diensten je dan concrete jobs aanbieden, met een specifieke beschrijving van hun professionele context.
 • In functie van het gevraagde profiel, kunnen hierbij nog bijkomende diploma- en/of ervaringsvereisten gevraagd worden.
 • Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden, dan word je uitgenodigd voor een bijkomende specifieke proef (vaak een interview waar je jouw competenties en motivatie kan tonen).
 • Slaag je voor deze test, dan kan je afhankelijk van je rangschikking, worden aangeworven bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

 

Werkgever

Er zijn 15 vacante plaatsen bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel). 

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt met hen een vertrouwensrelatie op, op basis van je expertise.

Redeneervaardigheden

 • Verbaal redeneervermogen

Niet vereist, wel een troef

 • Je zal werken in een meertalige omgeving. Een goede kennis van het Frans en het Engels, zowel passief als actief, zijn zeer belangrijk.  

 • Je bent geïnteresseerd in internationale relaties.

 • Je hebt een goede kennis van de gebruikelijke informaticatools (Outlook, Word, Excel,…).

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van klasse A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent in klasse A1 
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie klasse A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar bij een Gemeenschap of Gewest? 

De vacante functie is een functie van niveau A, klasse A1. Je dient dan ook een graad en klasse en een weddeschaal te bekleden die, overeenkomstig de bijlage 1 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, als gelijkwaardig worden erkend met de graad en klasse waartoe de vacante betrekking behoort.

 

Opgelet!

Om te kunnen nagaan of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dienen wij ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit te zijn van je meest recente bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging). Duid dan ook aan in je cv onder de rubriek ‘werkervaring’ dat je ambtenaar bent bij een gemeenschap of gewest en laad je benoemingsbesluit op onder de rubriek ‘benoemingsdocumenten’. 

 

Ambtenaren van de gemeenschappen of gewesten dienen niet aan de diplomavereisten te voldoen.

 

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van klasse A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (klasse A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimumaanvangswedde: € 43.757,81 (brutojaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

Wij bieden jou een bruisende werkomgeving in hartje Brussel en een waaier aan interessante extra’s: 

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderdagverblijf
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
 • Daarnaast zijn er nog enkele andere specifieke voordelen/activiteiten:   
  • sinterklaasgeschenk voor kinderen tussen 0 en 13 jaar;  

  • geboortegeschenk; 

  • de mogelijkheid om gratis eerstelijnsadvies in te winnen bij een advocaat;  

  • een financiële tegemoetkoming in opvang en stages tijdens krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie; 

  • jaarlijkse teambuildingactiviteit;  

  • toegang tot een sportzaal met fitnesstoestellen;  

  • toegang tot een ontspanningsruimte met leeshoek, pingpongtafel en tafelvoetbal;  

  • toegang tot een “zen ruimte” met 2 massagezetels.  

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Op het moment van indiensttreding zal er een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd van maximum 6 maanden oud dat zal toestaan om te evalueren of je gedrag in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Voor sommige functies moet je beschikken over een veiligheidsmachtiging of bereid zijn het onderwerp uit te maken van een veiligheidsonderzoek (Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Het bekomen van deze machtiging is noodzakelijk om de functie te mogen uitoefenen. 

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC-test (+/- 2 uren)

Via een situationele beoordelingstest en een redeneertest op computer worden volgende competenties en redeneervaardigheden gemeten:

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt met hen een vertrouwensrelatie op, op basis van je expertise.
 • Verbaal redeneervermogen

Deze proef zal plaatsvinden van 16 februari 2023 tot en met 10 maart 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het totaal op deze 2 testen. 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 2 - Specifieke screening - PC-test

Hoelang blijft deze lijst geldig?

De laureatenlijst is 1 jaar geldig.

Bijkomende screening

 • Afhankelijk van je rangschikking zullen de verschillende diensten je dan concrete jobs aanbieden, met een specifieke beschrijving van hun professionele context.

 • In functie van het gevraagde profiel, kunnen hierbij nog bijkomende diploma- en/of ervaringsvereisten gevraagd worden.

 • Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden, dan word je uitgenodigd voor een bijkomende specifieke proef (vaak een interview waar je jouw competenties en motivatie kan tonen).

 • Slaag je voor deze test, dan kan je afhankelijk van je rangschikking, worden aangeworven bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Als een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. 

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 6 februari 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?

Dienst Werving & Selectie - P&O2.1 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
E-mail: jobs@diplobel.fed.be  

Gitte Gielen - Selectieverantwoordelijke
E-mail:  gitte.gielen@diplobel.fed.be  

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Jasmien De Winne
  C'est très enrichissant de vivre dans un nouvel environnement et de faire connaissance avec beaucoup de nouveaux visages en peu de temps.
  Jasmien De Winne
  Consul à l’ambassade de Belgique à Hanoi
  -
  SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  More about Jasmien De Winne
 • Portrait Nelson Castiaux
  Aucun jour ne se ressemble lorsque vous travaillez dans une ambassade au Nigeria.
  Nelson Castiaux
  Consul à l'ambassade de Belgique à Abuja (Nigeria)
  -
  SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  More about Nelson Castiaux
 • Portrait Marine Kravagna
  Il existe des possibilités de construire une longue carrière ici.
  Marine Kravagna
  Attachée Energie et coordinatrice Green Deal
  -
  SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  More about Marine Kravagna
 • Portrait Latifa Rhomari
  Tous les ingrédients sont réunis pour me permettre de m’épanouir.
  Latifa Rhomari
  Business analyst ICT
  -
  SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  More about Latifa Rhomari
 • Portrait Gert Droessaert
  Mon image de l’administration fédérale est devenue plus positive depuis que je travaille ici.
  Gert Droessaert
  Change Manager
  -
  SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  More about Gert Droessaert
 • Portrait Paul Lambert
  Vous suivez le cycle complet d'un projet, car nous nous basons sur une perspective à long terme .
  Paul Lambert
  Chef de service de la cybersécurité
  -
  SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
  More about Paul Lambert