Strategisch vastgoedanalist (ANG23002) (m/v/x)

Régie des Bâtiments

Code de sélection

ANG23002

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A1

Type de recrutement

Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1060 Saint-Gilles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

De dienst Strategie & vastgoedbeheer is opzoek naar een strategisch vastgoedanalist.

Je taken binnen de dienst Strategie & Vastgoedbeheer:

 

- je identificeert alle potentiële gegevensbronnen (zowel kwantitatief als kwalitatief) betreffende de vastgoedportefeuille, de behoeften van de klanten, de vastgoedmarkt in ruime zin (bouw, renovatie, huur, aankoop, verkoop, duurzame ontwikkeling,…) teneinde nuttige databanken samen te stellen en te onderhouden;

- je verwerkt en analyseert de verzamelde informatie om zo de evoluties en tendensen in kaart te brengen inzake de behoeften, de vastgoedportefeuille, de vastgoedmarkt en de wereld van de bouw;

- je blijft op de hoogte van de toestand en evoluties van de portefeuille van de Regie en de vastgoedmarkt. Ook op Europees niveau volg je de evoluties op en neem je deel aan ‘working tables’ binnen het netwerk PuRe-net;

- je reikt cijfermateriaal aan dat als ondersteuning dient bij de besluitvorming van management en beleid:

 • je voert analyses uit via de IWMS-module op de vastgoedportefeuille binnen de Regie;
 • je stelt rapporten op;
 • je organiseert besprekingen en ontmoetingen met eigenaars van gehuurde gebouwen en geïnteresseerde huurders van gebouwen binnen de vastgoedportefeuille van de Regie om onderhandelingen te voeren m.b.t. huur- en verhuurcontracten ;
 • je bereidt strategische adviezen voor over de portefeuille binnen de Regie (bijvoorbeeld omtrent nieuwe huur- en onderverhuurcontracten, verlengingen, het eventueel stopzetten van bestaande huur- en onderverhuurcontracten, zakelijke rechten zoals bijvoorbeeld erfpacht en overeenkomst ter bede, heronderhandelingen..);
 • je brengt adviezen uit.

- je werkt mee aan punctuele projecten (masterplannen, structurering, valorisatie, enz.) op basis waarvan er richtlijnen kunnen worden opgesteld:

 • je analyseert de (ver-)huurportefeuille om een proactief beheer van deze portefeuille te bevorderen;
 • je werkt samen met het team valorisatie aan het ontwikkelen van een strategische visie voor het beheer van (ver-)huurportefeuille (op het niveau van steden en/of klanten) om betere voorwaarden te gaan onderhandelen met eigenaars, dit zowel voor nieuwe inhuringen als eventuele verlengingen;
 • je werkt mee aan pilootprojecten over specifieke problematieken;
 • je analyseert het probleem en de gegevens die relevant zijn voor de besluitvorming.
 • je stelt toelichtingsnota's op om in de toekomst soortgelijke problemen op te lossen.

Ontdek de 10 goede redenen om bij de Regie der Gebouwen te werken.

En volg ons op Facebook, LinkedIn en/of Instagram om op de hoogte te blijven van onze nieuwe projecten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst strategie & vastgoedbeheer van de Regie der Gebouwen (Gulden Vlieslaan 87 bus 2, 1060 Brussel).

De Regie der Gebouwen zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal patrimonium in stand. Haar opdracht bestaat zowel uit het beheer en onderhoud van bestaand federaal vastgoed als uit bouw-, renovatie- en restauratiewerken. De Regie der Gebouwen bestaat uit een hoofdzetel in Brussel en meerdere operationele diensten in het hele land.

De Regie der Gebouwen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op modernisering en is ook vandaag nog volop in verandering. Zo werkt ze onder meer aan een aangename, kwalitatieve en inspirerende werkomgeving voor haar medewerkers. Dat doet ze door in te zetten op resultaatgericht werk, aantrekkelijke kantoren, nieuwe technologieën en een verdere digitalisering van haar werking. Ten slotte hecht ze ook veel belang aan teamwerk en aan een goed evenwicht tussen werk en privé  

De Regie der Gebouwen is  belast met de uitvoering van het Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP) zoals opgelegd door Europa. Concreet gaat het om de uitvoering van de volgende 5 grote acties: vermindering van de oppervlakte, ‘relighting’ van gebouwen, installatie van fotovoltaïsche panelen, vervanging van oude gevangenissen en renovatie van oppervlakken.
In dit verband wordt elke werknemer van de Regie der Gebouwen aangemoedigd de nodige acties te ondernemen om de energie- en milieuvoetafdruk van de gebouwen die zij beheert, te verkleinen. Voor meer informatie: Milieubeleid | Regie der Gebouwen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van jouw expertise. 

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Je motivatie weegt harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een basiskennis van huur- en verhuurportefeuilles
 • Je bent bereid om in een tweetalige omgeving te werken.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum (05/02/2023)

OPTIE 1: Diploma zonder ervaring:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

OF

OPTIE 2: Diploma met 1 jaar ervaring:

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies. 
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten. 
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum (05/02/2023):

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van vastgoedbeheer, in ten minste 1 van onderstaande taken: 

 • Het onderhandelen en/of opstellen van huur- en verhuurcontracten;
 • Opmaak van financiële en/of scenario analyses;
 • Rendementsberekeningen van financiële operaties; 
 • Schatten van gebouwen via specifieke methode (bv. DCF-methode, analytische methode).

 

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Strategisch vastgoedanalist (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.738,12 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 • Inhoudelijk interessante en zinvolle job, waarmee je bijdraagt tot de kwaliteitsvolle huisvesting van 66.000 federale ambtenaren, het beheer van bijzondere architecturale sites en de verduurzaming van de federale vastgoedportefeuille.
 • Goed evenwicht tussen werk en privéleven: glijdende werkuren in een 38 urenweek, mogelijkheid tot telewerk (max. 3 dagen/week).
 • Laptop, smartphone en abonnement voor professioneel gebruik en voordelige tarieven voor privégebruik.
 • 26 dagen verlof vrij te kiezen, met daar bovenop verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar en 12 recuperatiedagen.
 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden.
 • Vergoeding voor telewerk van 50 €/maand.
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (voor Brussel).
 • Abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
 • Bedrijfsrestaurant in de hoofdzetel met democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1.1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum (05/02/2023).

Stap 1.2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum (05/02/2023). We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin maart 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de specifieke screening interview (Stap 2 - interview - schriftelijk proef). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte interview voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 05/02/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum (05/02/2023 in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Naam - functie
Contactpersoon Regie der Gebouwen
E-mail: Evi.vandersmissen@buildingsagency.be 

Meer info over de selectieprocedure?
Myriam Abdel Basset – Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon Werkenvoor.be
E-mail: Myriam.abdelbasset@buildingsagency.be 

(Guldenvlieslaan 87, 1060 Brussel)

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Bert De Bleecker
  La rénovation de la chaufferie sur le site de la police de la circulation à Gentbrugge est le meilleur projet sur lequel j'ai travaillé.
  Bert De Bleecker
  Expert technique HVAC
  -
  Régie des Bâtiments
  More about Bert De Bleecker
 • Portrait Heleen Geeraerts
  C’est la variété des tâches que je trouve passionnante. Je n’ai pas encore eu deux projets identiques !
  Heleen Geeraerts
  Ingénieur HVAC
  -
  Régie des Bâtiments
  More about Heleen Geeraerts
 • Portrait Latifa Souabi
  Ce que j’aime dans mon travail, c’est l’autonomie, la responsabilité, les contacts internes et externes.
  Latifa Souabi
  Experte technique en construction et rénovation
  -
  Régie des Bâtiments
  More about Latifa Souabi
 • Portrait Myriam Abdel Basset
  J’aime travailler ici. Je peux montrer ce dont je suis capable et je bénéficie d’un bon accompagnement.
  Myriam Abdel Basset
  Collaboratrice Talent Acquisition
  -
  Régie des Bâtiments
  More about Myriam Abdel Basset
 • Portrait David Boribon
  La Régie des Bâtiments encourage ses collaborateurs à démontrer leurs capacités et à prendre des responsabilités.
  David Boribon
  Responsable sélection
  -
  Régie des Bâtiments
  More about David Boribon
 • Portrait Mounia Selmani
  Je dispose de beaucoup d’autonomie mais je suis bien encadrée quand je travaille sur des projets.
  Mounia Selmani
  Architecte
  -
  Régie des Bâtiments
  More about Mounia Selmani
 • Portrait Rinaldo Soccol
  Le sentiment de faire partie d’une équipe bien rodée procure une certaine satisfaction et permet de venir travailler avec plaisir.
  Rinaldo Soccol
  Contrôleur de chantier
  -
  Régie des Bâtiments
  More about Rinaldo Soccol
 • Portrait Hugues Malherbe
  Un espace de travail agééable et une possibilité de télétravail qui permet de combiner au mieux vie privée et vie professionnelle.
  Hugues Malherbe
  Project manager – Facility
  -
  Régie des Bâtiments
  More about Hugues Malherbe
 • Portrait Florian Heuse
  Les projets sur lesquels nous avons l’occasion de travailler sont extrêmement variés ce qui permet d’innover et d’emmagasiner de l’expérience.
  Florian Heuse
  Expert en environnement
  -
  Régie des Bâtiments
  More about Florian Heuse
 • Portrait Sara Verstraete
  Les projets sur lesquels je travaille sont très passionnants. Ils vont d’immeubles de bureaux à des musées, et cette variété est très agréable.
  Sara Verstraete
  Architecte
  -
  Régie des Bâtiments
  More about Sara Verstraete