Experten energiedossiers (m/v/x)

SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie

Code de sélection

ANG22567

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A2

Type de recrutement

Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Energie en klimaat spelen zonder twijfel een prominente rol in onze samenleving. Om de complexe uitdagingen omtrent de energietransitie, Offshore, waterstof, cyber security,... binnen een context van Europese en Internationale samenwerking het hoofd te bieden, is de Algemene Directie Energie op zoek naar versterking! 

Ben je op zoek naar een interessante job vol variatie en verantwoordelijkheid? Wil je je technisch-wetenschappelijke en/of economische expertise inzetten in een maatschappelijk relevante functie en bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en bevoorradingszekerheid? Lees dan snel verder. 

A. Voor de dienst Hoog Toezicht Energie-infrastructuren en -producten zijn wij op zoek naar:

 • 2 Energy system compliance officers (technisch-wetenschappelijk en/of economisch profiel)
 • 1 Energy system analyst (technisch-wetenschappelijk profiel)

De Energy system analyst voert technische analyses uit van het energiesysteem en van de werking van de bedrijven en systemen die een cruciale rol spelen in het Belgische en Europese energiesysteem, voor wat betreft:

 • het gebruik van ICT-producten, -diensten en -processen
 • impact van nieuwe technologieën op het energiesysteem. 

De Energy system compliance officers werken verplichtingen uit met betrekking tot de (cyber)beveiliging van energiesystemen en -infrastructuren die opgelegd worden aan bedrijven en verzekeren de opvolging hiervan.

B. Voor de afdeling Moleculen, Offshore en Vergunningen rekruteren we:

 • 1 Beleidsmedewerker waterstof met focus op marktwerking (economisch profiel)
 • 2 Beleidsmedewerkers offshore energie met focus op technologische aspecten (nationale en internationale dossiers) (technisch-wetenschappelijk profiel)
 • 1 Beleidsmedewerker waterstof met focus op technologische aspecten (technisch-wetenschappelijk profiel)
 • 2 Beleidsmedewerkers aardgasbevoorradingszekerheid met focus op technische/technologische aspecten (technisch-wetenschappelijk profiel) 

Om de energiesector koolstofvrij te maken, in overeenstemming met de Belgische klimaatdoelstellingen, het garanderen van de bevoorradingszekerheid van aardgas en de verhoging van de hernieuwbare productiecapaciteit zoekt deze dienst versterking. 

Als beleidsmedewerker waterstof met focus op marktwerking, zet je je economische analysevaardigheden in om:

De drie andere technisch-wetenschappelijke profielen vergaren kennis in hun specifiek vakdomein en ondersteunen het beleid inzake: 

 • -                 
  Offshore:

  • meewerken aan de nationale en internationale infrastructuurprojecten (uitbreiding van de windmolenzones, interconnecties met derde landen,...)
  • opvolgen en coördineren van interne en externe studies en projectoproepen over offshore technologie en infrastructuren.
 • Waterstof:
  • opbouwen van kennis over de technische evoluties in verband met verschillende waterstof-technologieën (import, vervoer, productie,...)
  • opvolgen van studies en projectoproepen over waterstof-technologie en -infrastructuren
  • uitwerken kader en opvolging van het waterstofontwikkelingsplan in samenwerking met de netbeheerder.
 • Aardgas:
  • kennis opbouwen over de werking van de aardgasnetwerk
  • meewerken aan het verzamelen van data en de analyse ervan in verband met bevoorradingszekerheid (flows interconnecties, verbruik,...)
  • opvolgen en coördineren van interne en externe studies (bv. risicoanalyses).

 Opgelet: per functie is een specifiek diploma en/of relevante ervaring vereist (zie deelnemingsvoorwaarden).

Heb je vragen over de jobinhoud of de selectieprocedure? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Meer informatie over de diensten en de Algemene Directie Energie vind je bij de rubriek 'werkgever'. 

Werkgever

Er zijn 9 plaatsen bij de Algemene Directie Energie, van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel).

De Algemene Directie Energie bundelt hun technische deskundigheid om de belangrijke ontwikkelingen in de energiesector te identificeren, te analyseren en daarop te anticiperen. Het Belgische energiebeleid, dat in lijn ligt met de Europese energiedoelstellingen, heeft immers een aanzienlijke impact op de bevoorradingszekerheid van ons land, de economische ontwikkeling (prijzenevoluties, concurrentie) en het milieu (opwarming van de aarde, CO2 -emissies, kernenergie). De Algemene Directie Energie heeft tot taak de krachtlijnen van het federale beleid uit te stippelen in overeenstemming met de besluiten van de regering, ons land op Europees en internationaal niveau te vertegenwoordigen en de wetgeving die binnen deze instellingen wordt toegepast, uit te voeren.

De dienst Hoog Toezicht Energie-infrastructuren en -producten van de Algemene Directie Energie speelt een sleutelrol in de veiligheid van energieproducten, -installaties en -infrastructuren. Het team Beveiliging Energie-infrastructuur draagt bij aan het verzekeren van een stabiele en constante energievoorziening van ons land en Europadoor het beveiligen van het energiesysteem tegen o.a. fysieke en cyberdreigingen. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar de traditionele energievectoren, maar wordt ook steeds meer rekening gehouden met de impact van nieuwe en gedecentraliseerde technologieën.

De dienst Moleculen, Offshore en Vergunningen van de Algemene Directie Energie heeft o.a. als opdracht de gassector (aardgas, waterstof en derivaten) op te volgen. Dit omvat zowel het waarborgen van de bevoorradingszekerheid (inclusief crisisbeleid voor de aardgassector) en het realiseren van de energietransitie (hernieuwbare gassen) voor deze sector. Verder voeren zij hoog toezicht uit op de installaties voor het vervoer van energetische producten via pijpleidingen en opvolging van het relevante wettelijke kader. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de zones voor energieprojecten in het Belgische deel van de Noordzee en het geassocieerd juridische kader. Tenslotte beheren zij eveneens de vergunningsprocessen en wetgeving voor de bouw en de uitbating van elektriciteits- en gasinfrastructuur onshore en offshore, zowel voor productie als transport.

De FOD Economie heeft zich een duidelijke missie en visie voorgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame economie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consumenten en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je begeleidt anderen, ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren en oefent een voorbeeldfunctie uit.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden: 
  • Je bent in staat om de doelgroep op een passende manier aan te spreken.
  • Je drukt je duidelijk uit.
  • Je bent gestructureerd, beknopt en consistent in je antwoorden.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden:
  • Je bent in staat om de belangrijkste elementen te identificeren en ze samen te brengen in een coherente samenvatting.
  • Je schrijft duidelijk en zonder fouten.
  • Je ontwikkelt een logische redenering en argumentering.
 • Je hebt inzicht in de werking van de energiesector:
  • Je hebt een goed zicht op de relevante reglementering en wetgeving.
  • Je hebt kennis van de relevante technologieën.
  • Je hebt kennis van het security/technologiebeleid of energiebeleid op nationaal en internationaal niveau (incl. sociale, milieu- economische of financiële impact).

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competenties 'informatie integreren', 'servicegericht handelen', 'begrip van de werking van de energiesector' en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans en Engels vormen een pluspunt, aangezien je in een tweetalige omgeving terecht komt en zal werken met internationale teksten.
 • Affiniteit met juridische teksten is nuttig voor de functies, aangezien je hiervan gebruik zal maken bij het opstellen van de dossiers.
 • Afhankelijk van de functie vormt het een pluspunt indien je affiniteit hebt met de sector energie of IT.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma en/of ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

 1. DEELNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE TECHNISCH-WETENSCHAPPELIJKEE FUNCTIES:
  Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:
  • Burgerlijk ingenieur (alle opties)
  • Industrieel ingenieur (alle opties)
  • Biologie, Chemie, Biochemie, natuurkunde (fysica), biotechnologie
  • Bio-ingenieur, Landbouwkunde
   ZONDER ERVARING

 2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE ECONOMISCHE FUNCTIES:
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie
  MET een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar binnen het domein Energie of in aanverwante domeinen en sectoren zijnde milieu, crisisbeheer, economie, veiligheid/beveiliging of financiën op internationaal, Europees of Belgisch niveau, verdeeld over ten minste 3 van onderstaande taken:
  • uitwerken van beleidsstandpunten en -advies, beleidsmaatregelen of juridische teksten;
  • opstarten en leiden van werkgroepen;
  • uitbouwen van een netwerk binnen verschillende organisaties intern en buiten de overheid;
  • onderhandelen met en rapportering naar andere overheidsinstanties/stuurgroepen/ stakeholders/werkgroepen;
  • analyse van beleidsinitiatieven of andere relevante programma's en projecten;
  • monitoren en evalueren van beleid (incl. sociale, milieu-, economische of financiële impact);
  • coördinatie, planning en beheer van projecten met diverse actoren.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023 voor het diploma zonder ervaring?

ENKEL VOOR DE TECHNISCH-WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIES.

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

ENKEL VOOR DE ECONOMISCHE FUNCTIES:

Voor de  houders van een diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie
wordt een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar vereist binnen het domein Energie of in aanverwante domeinen en sectoren zijnde milieu, crisisbeheer, economie, veiligheid/beveiliging of financiën op internationaal, Europees of Belgisch niveau, verdeeld over ten minste 3 van onderstaande taken:

  • uitwerken van beleidsstandpunten en -advies, beleidsmaatregelen of juridische teksten;
  • opstarten en leiden van werkgroepen;
  • uitbouwen van een netwerk binnen verschillende organisaties intern en buiten de overheid;
  • onderhandelen met en rapportering naar andere overheidsinstanties/stuurgroepen/ stakeholders/werkgroepen;
  • analyse van beleidsinitiatieven of andere relevante programma's en projecten;
  • monitoren en evalueren van beleid (incl. sociale, milieu-, economische of financiële impact);
  • coördinatie, planning en beheer van projecten met diverse actoren.

Vul je cv volledig in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: €  51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • mogelijkheid om eerdere werkervaring te laten erkennen als geldelijke anciënniteit
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • Eenmaal in dienst getreden, dien je als medewerker van de Algemene Directie Energie bereid te zijn een veiligheidsmachtiging te behalen. Bepaalde functies kunnen niet worden uitgeoefend zonder een veiligheidsmachtiging. Voor deze functie bezit je deze veiligheidsmachtiging of ben je bereid om de procedure na indiensttreding te volgen om deze bij de nationale veiligheidsinstanties te verkrijgen. Meer info op https://www.nvoans.be/nl/algemene-informatie 

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

ENKEL voor de houders van het diploma met ervaring:
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 35min.)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een redeneertest op computer worden volgende redeneervaardigheden gemeten:

 • Abstract redeneervermogen.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf midden februari 2023 (datum onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor deze test. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 80 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u interview + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden vanaf de tweede helft van februari 2023 (datum onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden vanaf eind februari 2023 (datum onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4: interview met gevalstudie. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie', bevraagd tijdens Stap 4: interview met gevalstudie, voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 80 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 06 februari 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent voor de technisch-wetenschappelijke masteropleiding ZONDER ERVARING?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Frank De Greve - Adviseur-generaal Algemene zaken - Algemene Directie Energie
Contactpersoon FOD Economie
Tel.: 02 277 85 43
E-mail: Frank.DeGreve@economie.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Julie De Visscher – Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 02 277 95 69
E-mail: Julie.DeVisscher@economie.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Miguel Discart
  Lorsque nous engageons quelqu’un, le but est de le faire grandir dans l'équipe et de le garder.
  Miguel Discart
  Chef de projet IT
  -
  SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
  More about Miguel Discart
 • Portrait Bertrand Dockier
  Ce qui est fort intéressant et valorisant, c'est d'avoir cette dynamique de collaboration.
  Bertrand Dockier
  Operations manager ICT
  -
  SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
  More about Bertrand Dockier