Expert re-integratie naar het werk (m/v/x)

Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité

Code de sélection

ANG22533

Langue

Néerlandais

Diplôme

Bachelier

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

B

Type de recrutement

Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1120 Neder-Over-Heembeek

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Heb je zin in een uitdaging waar je veel voldoening uithaalt? Spit je graag dossiers uit? Werk je nauwkeurig en ben je kritisch? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je bent expert in de samenwerkingsakkoorden tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten op het vlak van socio-professionele re-integratie, en je waakt over de goede uitvoering ervan op verschillende niveaus

 • Je behandelt de individuele dossiers socio-professionele re-integratie en voert een kwaliteitscontrole uit alvorens deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit. Op basis van verschillende criteria gaat u na of het voorgestelde re-integratietraject voor de verzekerde een toegevoegde waarde heeft voor een terugkeer naar de arbeidsmarkt.
 • Je helpt om de richtlijnen mee op te stellen voor de goede toepassing van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de verschillende partners (verzekeringsinstellingen, Actiris, VDAB), met name door deel te nemen aan de regelmatige overlegvergaderingen met deze partners.
 • Je adviseert de eerstelijnsactoren (bemiddelaars bij Actiris, VDAB en dossierbeheerders bij verzekeringsinstellingen) over de juiste toepassing van deze overeenkomsten. Je beheert de gemeenschappelijke mailbox en beantwoordt de oproepen op ons algemeen telefoonnummer.
 • Je presenteert complexe dossiers mondeling tijdens de vergadering van de Hoge Commissie.
 • Je zorgt voor de administratieve opvolging om de verzekerde en alle betrokken partijen op de hoogte te brengen van de beslissingen die ten aanzien van hem/haar zijn genomen.
 • Je beheert de procedure rond betaling van de premies met de betrokken partners door de relevante informatie tijdig door te geven.
 • Je neemt deel aan projecten van uitlopende aard, modernisering van de processen, met name in de vorm van automatisering of administratieve vereenvoudiging,

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Dienst voor Uitkeringen – Directie Socio-professionele Re-integratie van het RIZIV (Galileelaan 5/01, 1210 Brussel).

De directie Socio-professionele re-integratie heeft de volgende opdrachten: 

 • Ontwikkeling van een beleid van ondersteuning en effectieve re-integratie op de arbeidsmarkt voor de doelgroep van arbeidsongeschikten en gehandicapten die al lange tijd van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten.
 • Het verstrekken van gekwantificeerde analyses om aanbevelingen te doen aan de beheersorganen en te helpen bij de voorbereiding van de begroting.

Je komt in een team van 12 personen terecht (NL en FR). Elk behandelt zijn eigen dossiers, maar er is ook samenwerking tussen de verschillende collega’s, ook over de taalgroepen heen.

Het RIZIV

Onze missie

Het RIZIV is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie.

We  zijn er verantwoordelijk voor dat iedere verzekerde - ongeacht zijn situatie - effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden.

We staan er ook voor in dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.

Onze werkcultuur

Het RIZIV investeert in een werkcultuur waarin responsabilisering, flexibiliteit en transparantie de kernwoorden zijn. We werken volgens de principes van de NWOW (new way of working).  Samenwerking met onze interne en externe partners, alsook de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten staan hierin centraal. Een soepele werkorganisatie waarin overleg de rode draad is, laat ons toe om op een gezonde en duurzame manier te werken en samen te werken.

Het RIZIV wil zijn medewerkers stimuleren bij de ontwikkeling van hun competenties en persoonlijkheid, en bij het opnemen van verantwoordelijkheid: Dit gebeurt via een stijl van leidinggeven waarin luisteren, positief waarderen, ondersteunen, vertrouwen geven, stimuleren, meedenken en durven beslissen centraal staat.  Op die manier willen we een werkomgeving bieden waarin alle medewerkers zich goed kunnen voelen en hun job als zinvol ervaren voor zichzelf, voor hun collega's, voor hun klanten en voor de publieke zaak. Tegelijk verwachten we van onze medewerkers dat ze zich loyaal, professioneel en integer opstellen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis en kan de wet- en regelgeving op het gebied van professionele re-integratie toepassen.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

Opgelet! Indien de motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, dan kan je deze selectie niet slagen in de lijst van geslaagden opgenomen worden. 

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een eerste beroepservaring in beroepsre-integratie.
 • Je hebt affiniteit met de toepassing van juridische teksten.
 • U hebt kennis van de bevoegdheden van mutualiteiten, VDAB en ACTIRIS.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een afdeling sociaal werk, ergotherapie, kine-therapie psychologie of (sociaal) verpleegkunde en HR management.
 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een afdeling psychologie en/of humane en sociale wetenschappen. 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 33.606,32 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop, eventuele tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u)

Deze proef wordt georganiseerd als er na de vorige stap meer dan 16 kandidaten overblijven.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie analyseren 
 • Problemen oplossen 

Deze proef zal plaatsvinden rond half februari 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 beste resultaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties, (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin maart 2023(onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3: specifieke screening - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 16 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 02/02/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Astrid Brans - Attaché afdeling beroepsreintegratie 
Tel.: +3227397053
E-mail: astrid.brans@riziv-inami.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
HR-Talent RIZIV 
E-mail: HRTalent@riziv-inami.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portret Yannick Woestenborghs
  Au lieu d'un emploi au cœur de l'action, je voulais passer à un travail plus administratif.
  Yannick Woestenborghs
  Gestionnaire de dossier
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Yannick Woestenborghs
 • Portret Valentin Mutemberezi
  Les responsables nous font confiance, c’est vraiment valorisant.
  Valentin Mutemberezi
  Pharmacien
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Valentin Mutemberezi
 • Portrait Bart Wildiers
  Le plus bel aspect de ce travail est le sentiment de contribuer à une société plus humaine.
  Bart Wildiers
  Contrôleur-infirmier
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Bart Wildiers
 • Portrait Julie Debois
  J’ai trouvé ici un environnement de travail motivant.
  Julie Debois
  Juriste
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Julie Debois
 • Portret Leen Dewit
  Je suis encouragée à apprendre en permanence, c’est aussi quelque chose que j’apprécie vraiment à l’INAMI.
  Leen Dewit
  Médecin
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Leen Dewit
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ce que j’apprécie le plus à l’INAMI, c’est d’être si bien entourée et soutenue.
  Anja Braet
  Inspecteur-médical
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Anja Braet
 • Portrait Chantal Mathy
  Une autre façon d’utiliser sa formation de médecin pour le bien des citoyens...
  Chantal Mathy
  Médecin
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Chantal Mathy
 • Portrait Karl Geens
  Le contenu de mon emploi actuel est très intéressant.
  Karl Geens
  Médecin-expert
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Karl Geens
 • Portrait Maryse Preux
  On évolue dans un contexte professionnel où confiance, transparence et flexibilité sont de rigueur.
  Maryse Preux
  Médecin-inspecteur
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Maryse Preux
 • Portrait Mia Slabbaert
  Je bénéficie de suffissament de marge pour établir mes priorités dans le cadre du plan opérationnel.
  Mia Slabbaert
  Médecin-inspecteur
  -
  Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
  More about Mia Slabbaert