attaché teamchef - jurist (Hasselt) (ANG22529) (m/v/x)

Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants

Code de sélection

ANG22529

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A1

Type de recrutement

Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Je coördineert de dienst Nationale Hulpkas van het gewestelijk kantoor Hasselt, in overeenstemming met de strategische doelstellingen van het RSVZ. Je stuurt het team van dossierbeheerders aan.

Je belangrijkste taken zijn:


• je medewerkers duidelijke richtlijnen en doelstellingen geven
• je medewerkers ondersteunen in hun ontwikkeling waarbij je feedback geeft over hun functioneren
• zorgen voor een goede samenwerking binnen het team
• toezicht houden op de juiste toepassing van de wetgeving om de gelijke behandeling van de sociaal verzekerden te waarborgen en bij te dragen tot een snelle en efficiënte besluitvorming
• dossiers controleren en zelf beslissingen nemen in complexere dossiers

Je houdt je op regionaal niveau bezig met dossiers gerechtelijke invordering (dit houdt in het opstellen van conclusies in samenspraak met de aangestelde advocaat, het opzoeken van de relevante regelgeving ter zake, het toepassen van de kennis inzake het sociaal statuut der zelfstandigen (KB n°38) op de dossiers van de Hulpkas)

Je neemt bij gelegenheid deel aan vergaderingen en workshops (ook in Brussel op het hoofdkantoor).

Je werkt in het kantoor van Hasselt maar ook van thuis uit (telewerk is mogelijk).

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

 •  

Er is 1 plaats bij de Nationale hulpkas te Hasselt, van het RSVZ.

Het RSVZ is een openbare instelling van sociale zekerheid en staat in voor de toepassing en het beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Dit houdt o.m. in:

• het controleren van de verplichtingen van zelfstandigen en vennootschappen tegenover het sociaal statuut en aanverwante wetgevingen
• het toekennen van rechten (bijvoorbeeld pensioenen)
• het bijhouden van databanken van zelfstandigen en vennootschappen
• het instaan voor het beheer van de financiële middelen van het sociaal statuut van de zelfstandigen

Zoals de andere socialeverzekeringsfondsen, begeleidt de Nationale Hulpkas haar leden gedurende hun hele loopbaan.
Ze informeert, adviseert, sluit aan, int bijdragen, kent moederschaps- en vaderschapshulp toe en betaalt de sociale uitkeringen uit in geval van faillissement.
Het bijzondere aan de CNH is dat zelfstandigen die binnen de opgelegde termijn geen ander socialeverzekeringsfonds gekozen hebben, er ambtshalve bij aangesloten worden.
De centrale dienst in Brussel coördineert de werking van de gewestelijke afdelingen en beheert de aansluitingen van de vennootschappen. De gewestelijke afdelingen bekommeren zich om de dossiers van de zelfstandigen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je erkent de kwaliteiten van de medewerkers. Je stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en de eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • goede mondelinge communicatievaardigheden
 • goede schriftelijke communicatievaardigheden

Ook een goede motivatie is erg belangrijk.

Opgelet! Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.  Je motivatie weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • affiniteit met sociale zekerheid
 • kennis Frans

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.​
 • ​Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist  : Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.​

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden,  maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

 

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het juridisch domein met ervaring in onderstaande taak:

-       Pleiten aan de balie

Let op : 

 • Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een extra specifieke ervaring vereist  : Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.​

 

 

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché niveau A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: €41232 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om tot 6 dagen recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en extra  vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over telewerkmateriaal
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen (enkel in Brussel).

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1,5u voorbereiding)

 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties  (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Deze proef zal plaatsvinden rond de 2e helft van januari 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van sta3 (interview). Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 22/12/2022.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud en /of de selectieprocedure?

team HRM van het RSVZ

Mailbox-HRM@rsvz-inasti.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • Portrait Anne Vanderstappen
  Dans mes fonctions précédentes, je me retrouvais parfois impliquée dans des dossiers publics où je pensais pouvoir faire la différence grâce à mes idées. Dès lors, pourquoi ne pas franchir le pas?
  Anne Vanderstappen
  Administratrice générale
  -
  Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants
  More about Anne Vanderstappen
 • Portrait Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
  J'aime le dynamisme et la collaboration avec mes collègues.
  Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
  Gestionnaire de dossiers
  -
  Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants
  More about Ana Luisa Almeida Da Silva Castro
 • Portrait Tania Van Damme
  Chaque jour est différent et on n'a ni le temps ni l'occasion de s'ennuyer.
  Tania Van Damme
  Gestionnaire de dossiers
  -
  Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants
  More about Tania Van Damme
 • Portrait Valérie Lauwereys
  Si vous cherchez un job suffisamment stimulant qui vous permet, en même temps, de trouver un équilibre parfait avec votre vie privée, il n’y a pas lieu d’hésiter.
  Valérie Lauwereys
  Contrôleuse sociale
  -
  Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants
  More about Valérie Lauwereys
 • Portrait Natalie Sacré
  Mes contacts avec les personnes se font le plus souvent par téléphone ou par mail mais j’accueille aussi des personnes sur rendez-vous.
  Natalie Sacré
  Gestionnaire de dossiers
  -
  Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants
  More about Natalie Sacré
 • Portrait GJ Debusschere
  Je suis heureux d’avoir été un rouage de la grande machine qui a permis à notre pays de continuer à tourner pendant la pandémie.
  Gertjan Debusschere
  Gestionnaire de dossiers
  -
  Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants
  More about Gertjan Debusschere
 • Icône collaborateur sans photo
  J'apprécie tout particulièrement la diversité de mes tâches administratives.
  Tom Sap
  Expert administratif
  -
  Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants
  More about Tom Sap
 • Portrait Sergio Checchi
  Cela fait presque 19 ans que je travaille à l'INASTI et je continue à apprendre.
  Sergio Checchi
  System Administrator
  -
  Institut National d'Assurances Sociales pour Trav. Indépendants
  More about Sergio Checchi