Coördinator Laboratoriumadministratie (m/v/x)

SPF Finances

Code de sélection

ANG22497

Langue

Néerlandais

Diplôme

Master

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

A1

Type de recrutement

 • Marché interne
 • Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Jobinhoud

Ben jij een organisatorisch talent dat administratief sterk is en wel houdt van een vleugje scheikunde?

Dan ben jij misschien wel diegene die we zoeken voor ons laboratorium in Vilvoorde.

Als Coördinator Laboratoriumadministratie ben je onmisbaar voor het laboratorium: jij zorgt er immers met je team voor dat de stalen tijdig worden opgehaald, correct worden ingeboekt en naar de juiste analyseafdeling gaan en dat deze afdelingen beschikken over de nodige reagentia en hulpmiddelen. Ook het verdelen van staalnamemateriaal aan de mobiele teams van de douane valt onder jouw verantwoordelijkheid. 

Al deze taken gebeuren in het kader van de ISO 17025 accreditatie van het laboratorium waarbij een 100% traceerbaarheid moet gegarandeerd worden.

Met grote autonomie en met de nodige ondersteuning van jouw collega’s, kan jij je uitleven om al deze processen op punt te stellen en verder vorm te geven.

 • Je zal de logistieke processen van het laboratorium aansturen, zoals bijvoorbeeld routes en chauffeurs inplannen voor de ophaling van stalen voor het laboratorium, de stock beheren van alle reagentia, hulpmiddelen en staalnamemateriaal, toezien op het tijdig inboeken van de stalen...
 • Je zal verantwoordelijk zijn voor efficiënte aankopen van laboratoriumchemicaliën en -hulpmiddelen (heel het proces vanaf het opvragen van offertes over het controleren van de leveringen tot het goedkeuren van de facturen). Hierbij hoort uiteraard nauwgezet budgetbeheer.
 • Je zal controle uitvoeren op de veiligheidsvoorzieningen van het laboratorium. Je zal meewerken aan het onderhouden en verder ontwikkelen van ons kwaliteitsbeheersysteem (ISO17025).

 

Wil jij je toekomstige werkplek graag een bezoekje brengen? Op dinsdag 29 november 2022 wordt van 18u00 tot 19u00 een infosessie georganiseerd waar de functie en de werking van de algemene administratie verder worden toegelicht. Je kan er al je vragen stellen en kennis maken met je toekomstige collega’s.

De infosessie gaat door op volgend adres: 
Gustaaf Levisstraat 10 
1800 Vilvoorde.

Infosessie coördinator laboratoriumadministratie | Facebook

 

Meer over de jobinhoud? 

Inge Vinckier - Diensthoofd Laboratorium van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen 
FOD Financiën
Tel.: 0257 853 68 
E-mail: inge.vinckier@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure? 

Call Center Dienst Wervingen 
FOD Financiën 
Tel.: 0257 257 71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Werkgever

 

Er is 1 vacante plaats bij de Dienst Administratie en Logistiek van het Laboratorium van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) van de FOD Financiën  (Gustaaf Levisstraat 10, 1800 Vilvoorde).

 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft één laboratorium in Vilvoorde. Ze voeren er analyses uit die bepalend zijn voor de heffing van invoerrechten en accijnzen. Zo bepalen ze mee de correcte inning van taksen. Daarnaast onderzoekt men er ook  gevallen van illegale goederen zoals drugs en precursoren, namaakproducten, enz. wat zowel de veiligheid van de burgers als de reguliere handel ten goede komt. 

 

De Dienst Administratie en Logistiek is een team van 4 enthousiaste medewerkers en ondersteunt de kernprocessen van het laboratorium door:

 • een correct servicemanagement (ophalen van stalen en verdelen staalnamemateriaal bij de mobiele teams van de AAD&A)
 • het tijdig inboeken van alle stalen en juiste dispatch naar de analyseafdelingen
 • het efficiënt aankopen van laboratoriumchemicaliën en nauwgezet beheer van de budgetten
 • het garanderen van een goede werking van de veiligheidsvoorzieningen
 • het opvolgen van de administratieve processen binnen het ISO 17025 kwaliteitsbeheer

Klik hier om een 360° foto van het laboratorium te bekijken.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waakt erover dat de internationale handelsstromen zowel voor burgers al voor bedrijven blijven voldoen aan de nodige vereisten op het vlak van veiligheid en economische afspraken. 

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 
 

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een basiskennis van veiligheid van chemische stoffen.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van het Frans en Engels.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 42.057,74 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Valorisatie van beroepservaring

 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Voordelen

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 26 dagen verlof die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • mogelijkheid tot validatie van relevante werkervaring
  • vakantiegeld en eindejaarspremie

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, wordt je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, en niet valt onder het toepassingsgebied van art. 25 van het organiek reglement, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst en onder het toepassingsgebied van art. 25 van het organiek reglement valt (o.a. shift), kan je slechts worden benoemd na afloop van de voorziene periode waarin op grond van voormeld art. 25 van het organiek reglement geen mutatieaanvragen kunnen worden ingewilligd. Deze benoeming kan in dat geval slechts worden toegekend op voorwaarde dat de laureatenlijst nog geldig is na afloop van voormelde periode.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

 

 

 

 

 

Stap 2: Specifieke screening - Computergestuurde proef (90 min)

Wanneer deze proef doorgaat, is afhankelijk van het aantal deelnemers dat overblijft na de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Ofwel zal deze proef op voorhand plaatsvinden (in Brussel) ofwel leg je deze proef af op hetzelfde moment als het interview van stap 3 (in Vilvoorde).

Via een geïnformatiseerde test (dossiertest) worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.

Bij een dossiertest kom je in een fictieve werkcontext terecht waarbij je aanvragen/dossiers (subsidies, reglementen ... ) moet beheren. Eerst krijg je uitleg over de procedures en de verschillende regels die je voor deze test moeten volgen. Na deze uitleg en de verschillende richtlijnen, krijg je dossiers en vragen die je moet behandelen. Je beantwoordt vervolgens de verschillende vragen, meestal in de vorm van meerkeuzevragen.

Met de test gaan we na hoe jij de informatie die je krijgt, beheert en integreert en hoe jij je daarbij opstelt, en hoe je beslissingen neemt en hoe je op de beste manier handelt om de taken te beheren. Wij raden je aan om de beschreven procedures aandachtig te lezen en je steeds te baseren op de informatie die je krijgt (en niet op kennis of ervaring). De context waarin je wordt geplaatst zal fictief zijn: het is dus niet nodig en zelfs niet mogelijk om je voor te bereiden op deze test.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 hoogst gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Deze proef zal wellicht plaatsvinden in de tweede helft van december 2022. Deze timing is onder voorbehoud. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be  

 

Stap 3: Specifieke screening - Interview met technische vragen (+/- 1u15min)

Deze proef vindt plaats in het Laboratorium van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, Levisstraat 10, 1800 Vilvoorde.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

De technische vragen worden tijdens het interview gesteld, er is geen voorbereidingstijd.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden in de tweede helft van januari 2023, indien stap 2 vooraf georganiseerd wordt. Omwille van praktische redenen kan stap 2 doorgaan op hetzelfde moment als stap 3. Je legt de computergestuurde proef en het interview in dat geval af op dezelfde dag, wellicht in de tweede helft van december 2022 (deze timing is onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de 'functiespecifieke screening: stap 3: Specifieke screening: interview met technische vragen'. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het deel ‘motivatie’ van de 'functiespecifieke screening: stap 3: Interview met technische vragen' voorrang. Als er hierna geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor stap 2: Functiespecifieke screening: computergestuurde proef voorrang. Als er vervolgens nog geslaagden zijn met gelijke punten, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 07/12/2022.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Wil jij je toekomstige werkplek graag een bezoekje brengen? Op dinsdag 29 november 2022 wordt van 18u00 tot 19u00 een infosessie georganiseerd waar de functie en de werking van de algemene administratie verder worden toegelicht. Je kan er al je vragen stellen en kennis maken met je toekomstige collega’s.

De infosessie gaat door op volgend adres: 
Gustaaf Levisstraat 10 
1800 Vilvoorde.

Infosessie coördinator laboratoriumadministratie | Facebook

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Inge Vinckier - Diensthoofd Laboratorium van de Douane en Accijnzen 
FOD Financiën 
Tel.: 0257 853 68 
E-mail: inge.vinckier@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen 
FOD Financiën 
Tel.: 02/572.57.71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be 

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Rencontrez nos collègues

Tous nos témoignages

 • portrait Hilde Bogaerts
  Je crois que l'on ne peut comprendre et aider pleinement une autre personne que si l'on a vécu la même chose.
  Hilde Bogaerts
  Experte de vécu en matière de pauvreté et exclusion sociale
  -
  SPF Finances
  More about Hilde Bogaerts
 • Portrait Angélique Minacapelli
  Pour mon dirigeant, je suis une stagiaire comme les autres.
  Angélique Minacapelli
  Experte en gestion de dossiers juridiques
  -
  SPF Finances
  More about Angélique Minacapelli
 • Portrait Gaëtan Crepin
  On a beaucoup de beaux projets comme Tax-on-web, SEDA pour les douanes, ou d’autres pour le cadastre.
  Gaëtan Crepin
  Analyste fonctionnel
  -
  SPF Finances
  More about Gaëtan Crepin
 • Portrait Gamal Khaldi
  Grâce à une culture de la mobilité interne, vous pouvez facilement changer de rôle tout en évoluant au sein de la même organisation.
  Gamal Khaldi
  Responsable de la gestion des données
  -
  SPF Finances
  More about Gamal Khaldi
 • Portrait Hans D'Hondt
  Nous sommes passés d'une hiérarchie formelle top-down à un modèle qui traite les collaborateurs en adultes et repose sur la confiance et la responsabilité.
  Hans D'Hondt
  Président du comité de direction
  -
  SPF Finances
  More about Hans D'Hondt
 • Portrait Franck Drossart
  La fonction publique m’offre toutes les conditions pour m'épanouir.
  Franck Drossart
  Douanier spécialisé dans la lutte contre la fraude
  -
  SPF Finances
  More about Franck Drossart