Brandweerman Ambulancier (m/v/x)

Service Incendie et d'Aide Medicale Urgente de la Région Bruxelles-Capitale (SIAMU)

Code de sélection

ANB23005

Langue

Néerlandais

Diplôme

Secondaire inférieur ou aucun diplôme

Type de contrat

Statutaire

Niveau de fonction

D

Type de recrutement

Recrutement externe

Durée

Durée indéterminée

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Temps plein/temps partiel

À temps plein

Samenvatting

Jobinhoud

De hoofdopdracht die de grote meerderheid van de interventies van de DBDMH beslaat, is het dringend transport van zieken of gewonden (meer dan 80 %). Daarnaast voeren de brandweermannen/-vrouwen nog een 20-tal andere opdrachten uit zoals het bevrijden van geknelde personen in een voertuig of bijvoorbeeld een lift, het leegpompen van onder water gelopen kelders, het neutraliseren van koolwaterstoffen of het vernietigen van wespennesten.

Ze nemen ook deel aan de verschillende operaties zoals brandbestrijding, hulpverlening bij ontploffingen, ontzettingen, instortingsgevaar, interventies bij gaslekken of lekken van chemische producten, gevolgen van overstromingen, natuurrampen of technologische rampen en het vrijkomen van stoom,...

De DBDMH beschikt ook over zes gespecialiseerde interventieteams onder leiding van officieren: 

 • duikersteam 
 • het HAZMAT-interventieteam, gespecialiseerd in het beheer van ongevallen met gevaarlijke producten en in NRBC-incidenten
 • het RISC-team (Rescue in Safe Conditions), dat reddingstechnieken uit het middelgebergte toepast op hoge gebouwen)
 • het CET-team (Casualty Extraction Team) dat gespecialiseerd is in de evacuatie van slachtoffers bij een terroristische aanslag
 • ART (Animal Rescue Team) dat instaat voor het redden van dieren in gevaar.
 • Tijdens de loopbaan, kan je aansluiten bij een internationaal gespecialiseerd federaal team (met name het reddingshondenteam Rescue Dog) in het kader van het zoeken naar personen bedolven onder puin of die vermist zijn in open terrein (vlakterevieren).

Binnen de dienst, kan je opleidingen volgen om pomp- of ladderbestuurder te worden. Naar gelang je kwalificaties, kan je bovendien ingedeeld worden in de technische diensten van één van de kazernes van de DBDMH (mechaniek, schrijnwerkerij, elektriciteit, loodgieterij, metselwerk, onderhoud van de ademhalingstoestellen) om in te staan voor het onderhoud van de gebouwen of de dienstvoertuigen. Andere brandweermannen/-vrouwen worden tewerkgesteld in de noodcentrale 100-112, de strategische kern die alle noodoproepen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van enkele omliggende gemeenten ontvangt om deze vervolgens door te sturen naar de brandweerploegen.

De opleiding wordt onderhouden door een permanente bijscholing. De fysieke conditie speelt een belangrijke rol en elke brandweerman/-vrouw moet blijven trainen. In dat opzicht nemen meerdere sportploegen in verschillende disciplines deel aan nationale en internationale ontmoetingen.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek 'extra info - contact opnemen'.

De brandweer van Brussel werft aan!

Let op! Lees aandachtig alle informatie in de functiebeschrijving, en klik zeker op ' volledige functiebeschrijving' om alle informatie over deze selectie terug te vinden. 

Werkgever

 

Er zijn 24 plaatsen bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) (stafkazerne-Helihavenlaan 11/15, 1000 Brussel).

De Brusselse Hoofdstedelijke DBDMH is een instelling van openbaar nut (ION) die afhangt van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De dienst staat in voor de brandbestrijding, eerstehulpverlening aan zieke of gewonde personen en hun vervoer naar de ziekenhuisinstellingen. De DBDMH is eveneens belast met de opdrachten die toevertrouwd worden aan de brandweerdiensten door het koninklijk besluit van 10 juni 2014 betreffende de civiele veiligheid (opsporing en bevrijding van personen en dieren, ontruiming van de openbare weg na een ongeval of storm, hulp en bijstand bij watersnood, de strijd tegen chemische, nucleaire, biologische en koolwaterstofvervuiling, neutralisatie of verdelging van insectennesten of zwermen, enz.), preventieve opdrachten tijdens grote bijeenkomsten van personen, internationale reddingsopdrachten, enz.

Verder is de DBDMH medebeheerder van de noodcentrale 100-112, de strategische kern die alle noodoproepen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en enkele naburige gemeenten verzamelt en vervolgens doorstuurt naar de hulpteams.

Ten slotte geeft de DBDMH advies inzake preventie. Een grondig onderzoek van bouw- of renovatieprojecten voor openbare gebouwen of privégebouwen, ziekenhuizen en rusthuizen, metrostations, tunnels, enz. behoort tot het takenpakket.

De brandweermannen-ambulanciers zijn voornamelijk actief op het grondgebied van het Brussels Gewest (19 gemeenten), maar moeten dikwijls bijstand verlenen op de luchthaven Brussel-Nationaal, of met het oog op de snelste adequate hulp, in de naburige gemeenten.

Het beroep van brandweerman-ambulancier is toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je bent in het bezit van een geldig Federaal Geschiktheidsattest (FGA).
 • Je houdt ervan om in team te werken en je bent stressbestendig.
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen je administratief dossier
 2. Je volgt een informatiesessie en legt meerdere testen af, zowel op computer als verschillende fysieke testen.
 3. Je legt een interview af, voorafgegaan door een voorbereiding van het gesprek.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in (en laad minstens je diploma/attest op in je account) en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Brandweerman-ambulancier (niveau D) met de bijhorende weddeschaal D151.

Loon

Minimale aanvangswedde:  34.252,287 EUR (jaarlijks brutosalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen en operationele premies niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidpremie
 • maaltijdcheques ter waarde van 8 euro/gepresteerde dag
 • hospitalisatieverzekering
 • tussenkomst in het trein-, TEC- en De Lijn-abonnement
 • gratis MIVB-abonnement
 • mogelijkheid om voor verplaatsingen met de fiets een premie te ontvangen (24 cent/km)
 • diverse sociale voordelen
 • vlot bereikbaar met het openbaar vervoer
 • eindejaarspremie
 • je presteert 8u/dag tijdens de opleiding en vervolgens presteer je een wacht van 24u gevolgd door 72 uur rust
 • 35 dagen verlof per jaar

Wie contacteren?

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

De hoofdopdracht die de grote meerderheid van de interventies van de DBDMH beslaat, is het dringend transport van zieken of gewonden (meer dan 80 %). Daarnaast voeren de brandweermannen/-vrouwen nog een 20-tal andere opdrachten uit zoals het bevrijden van geknelde personen in een voertuig of bijvoorbeeld een lift, het leegpompen van onder water gelopen kelders, het neutraliseren van koolwaterstoffen of het vernietigen van wespennesten.

Ze nemen ook deel aan de verschillende operaties zoals brandbestrijding, hulpverlening bij ontploffingen, ontzettingen, instortingsgevaar, interventies bij gaslekken of lekken van chemische producten, gevolgen van overstromingen, natuurrampen of technologische rampen en het vrijkomen van stoom,...

De DBDMH beschikt ook over zes gespecialiseerde interventieteams onder leiding van officieren: 

 • duikersteam 
 • het HAZMAT-interventieteam, gespecialiseerd in het beheer van ongevallen met gevaarlijke producten en in NRBC-incidenten
 • het RISC-team (Rescue in Safe Conditions), dat reddingstechnieken uit het middelgebergte toepast op hoge gebouwen)
 • het CET-team (Casualty Extraction Team) dat gespecialiseerd is in de evacuatie van slachtoffers bij een terroristische aanslag
 • ART (Animal Rescue Team) dat instaat voor het redden van dieren in gevaar.
 • Tijdens de loopbaan, kan je aansluiten bij een internationaal gespecialiseerd federaal team (met name het reddingshondenteam Rescue Dog) in het kader van het zoeken naar personen bedolven onder puin of die vermist zijn in open terrein (vlakterevieren).

Binnen de dienst, kan je opleidingen volgen om pomp- of ladderbestuurder te worden. Naar gelang je kwalificaties, kan je bovendien ingedeeld worden in de technische diensten van één van de kazernes van de DBDMH (mechaniek, schrijnwerkerij, elektriciteit, loodgieterij, metselwerk, onderhoud van de ademhalingstoestellen) om in te staan voor het onderhoud van de gebouwen of de dienstvoertuigen. Andere brandweermannen/-vrouwen worden tewerkgesteld in de noodcentrale 100-112, de strategische kern die alle noodoproepen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van enkele omliggende gemeenten ontvangt om deze vervolgens door te sturen naar de brandweerploegen.

De opleiding wordt onderhouden door een permanente bijscholing. De fysieke conditie speelt een belangrijke rol en elke brandweerman/-vrouw moet blijven trainen. In dat opzicht nemen meerdere sportploegen in verschillende disciplines deel aan nationale en internationale ontmoetingen.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek 'extra info - contact opnemen'.

De brandweer van Brussel werft aan!

Let op! Lees aandachtig alle informatie in de functiebeschrijving, en klik zeker op ' volledige functiebeschrijving' om alle informatie over deze selectie terug te vinden. 

Werkgever

 

Er zijn 24 plaatsen bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) (stafkazerne-Helihavenlaan 11/15, 1000 Brussel).

De Brusselse Hoofdstedelijke DBDMH is een instelling van openbaar nut (ION) die afhangt van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De dienst staat in voor de brandbestrijding, eerstehulpverlening aan zieke of gewonde personen en hun vervoer naar de ziekenhuisinstellingen. De DBDMH is eveneens belast met de opdrachten die toevertrouwd worden aan de brandweerdiensten door het koninklijk besluit van 10 juni 2014 betreffende de civiele veiligheid (opsporing en bevrijding van personen en dieren, ontruiming van de openbare weg na een ongeval of storm, hulp en bijstand bij watersnood, de strijd tegen chemische, nucleaire, biologische en koolwaterstofvervuiling, neutralisatie of verdelging van insectennesten of zwermen, enz.), preventieve opdrachten tijdens grote bijeenkomsten van personen, internationale reddingsopdrachten, enz.

Verder is de DBDMH medebeheerder van de noodcentrale 100-112, de strategische kern die alle noodoproepen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en enkele naburige gemeenten verzamelt en vervolgens doorstuurt naar de hulpteams.

Ten slotte geeft de DBDMH advies inzake preventie. Een grondig onderzoek van bouw- of renovatieprojecten voor openbare gebouwen of privégebouwen, ziekenhuizen en rusthuizen, metrostations, tunnels, enz. behoort tot het takenpakket.

De brandweermannen-ambulanciers zijn voornamelijk actief op het grondgebied van het Brussels Gewest (19 gemeenten), maar moeten dikwijls bijstand verlenen op de luchthaven Brussel-Nationaal, of met het oog op de snelste adequate hulp, in de naburige gemeenten.

Het beroep van brandweerman-ambulancier is toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • In team werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Omgaan met stress: Je reageert op stress door te focussen op het resultaat, waarbij je jouw emoties onder controle houdt en een constructieve houding t.o.v. kritiek aanneemt. (x2)
 • Respect tonen: Je toont respect voor anderen, hun ideeën, meningen en eigenschappen door uw eigen houding en u accepteert procedures en instructies. (x2)

Technische competenties

 • Mondelinge communicatie: Je communiceert gegevens, ideeën en meningen mondeling op een correcte en gestructureerde manier en versterkt ze met gepast non-verbaal gedrag.
 • Schriftelijke communicatie: Je communiceert informatie, ideeën en meningen schriftelijk op een correcte manier, waarbij je een passende structuur en terminologie gebruikt. 
 • Basiskennis vereist voor de functie (kennis van de Brusselse instellingen; van de DBDMH; van technologie (bouw, elektriciteit,...); van de topografie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (grote verkeersassen, belangrijke sites, openbare voorzieningen,....); beheersing van wiskunde (basisformules voor rekenen en meetkunde, volumeberekeningen,...)).

Een handleiding met de kennis van de instellingen, de DBDMH en de topografie wordt elektronisch verstuurd naar alle kandidaten die één van de informatie sessies hebben bijgewoond, zodra de laatste sessie voorbij is.

Redeneervaardigheden

 • Technische redeneervaardigheden

Een goede motivatie (x3) is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en de motivatie worden bijzonder belangrijk geacht voor de functie.

De competenties 'Omgaan met stress' (x2), 'Respect tonen' (x2) en  je 'motivatie' (x3) hebben daarom een hogere waarde in de eindscore.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je bent in het bezit van een geldig Federaal Geschiktheidsattest (FGA).
 • Je houdt ervan om in team te werken en je bent stressbestendig.
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

 

1.     

Bewijs van taalkennis

Om aan te tonen dat je de taal waarin je solliciteert beheerst, dien je vóór de uiterste inschrijvingsdatum (21/09/2023) één van de volgende documenten te bezorgen:

 • Een taalcertificaat van art. 7, niveau D (of hoger), uitgereikt door werkenvoor of selor.

OF

 • Een document van de school van je laatste schooljaar. Dit kan het volgende document zijn:  een diploma, een attest van resultaten, van aanwezigheid of deelname aan lager of middelbaar onderwijs. Dit document moet ten minste volgende gegevens bevatten: je contactgegevens (achternaam, voornaam, geboortedatum), de plaats waar je school hebt gelopen, de studieperiode en de taal waarin je de opleiding hebt gevolgd.

Gelieve je bewijs van taalkennis uiterlijk tegen de uiterste inschrijvingsdatum (21/09/2023) te sturen naar: ANB23005@bosa.fgov.be

Weet je niet zeker of je diploma toegang geeft tot deze selectie of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van 'werken voor' (zie 'extra info - contact opnemen').

    2. FGA - Federaal Geschiktheidsattest

Je wordt toegelaten tot de selectie op voorwaarde dat je ook beschikt over een geldig Federaal Geschiktheidsattest of een bewijs van je activiteit als personeelslid in actieve dienst van een hulpverleningszone als vrijwilliger of beroepsbrandweerman/vrouw (art. 37 § 1 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones).

Dit bewijs is een gedateerd en ondertekend attest, van minder dan 3 maanden oud, afkomstig van uw hulpverleningszone. Dit moet vermeldingen bevatten over de uitgeoefende functie, de datum van indiensttreding en de dienstactiviteit.

Gelieve uw Federaal Geschiktheidsattest uiterlijk tegen de uiterste inschrijvingsdatum (21/09/2023) te sturen naar ANB23005@bosa.fgov.be.

 

    3. Strafregister


Je dient een uittreksel uit het strafregister voor te leggen, zoals bedoeld in artikel 596, tweede lid (model 2) van het wetboek van strafvordering. Dit moet afgeleverd zijn binnen 3 maanden voor de uiterste datum voor de indiening van je kandidatuur.

Let op: het model strafblad komt niet overeen met het strafblad dat wordt vereist in de vacature.

 

Dit moet ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (21/09/2023) in het bezit zijn van Werkenvoor.beovereenkomstig artikel 4 van het ministerieel besluit tot samenstelling van een wervingsreserve en tot bepaling van de bijzondere voorwaarden voor de werving van Franstalige en Nederlandstalige mannelijke of vrouwelijke brandweermannen voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

Deze 3 documenten moeten ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (21/09/2023) per e-mail naar 'werken voor.be' worden gestuurd via het volgende adres:  ANB23005@bosa.fgov.be

Indien je niet in de mogelijkheid bent om de documenten per mail te versturen, kan je ook een kopie van de gevraagde documenten sturen naar de contactpersoon van deze procedure, en dit vóór de uiterste inschrijvingsdatum (poststempel geldt als bewijs), onder vermelding van uw rijksregisternummer, naam, voornaam en het nummer van de selectie (ANB23005).

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Brandweerman-ambulancier (niveau D) met de bijhorende weddeschaal D151.

Loon

Minimale aanvangswedde:  34.252,287 EUR (jaarlijks brutosalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen en operationele premies niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidpremie
 • maaltijdcheques ter waarde van 8 euro/gepresteerde dag
 • hospitalisatieverzekering
 • tussenkomst in het trein-, TEC- en De Lijn-abonnement
 • gratis MIVB-abonnement
 • mogelijkheid om voor verplaatsingen met de fiets een premie te ontvangen (24 cent/km)
 • diverse sociale voordelen
 • vlot bereikbaar met het openbaar vervoer
 • eindejaarspremie
 • je presteert 8u/dag tijdens de opleiding en vervolgens presteer je een wacht van 24u gevolgd door 72 uur rust
 • 35 dagen verlof per jaar

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, dien je - om toegelaten te worden tot de stage - te voldoen aan de volgende voorwaarden op de aanstellingsdatum:

 1. Belg zijn of burger zijn van een andere Staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
 2. minimum 18 jaar oud zijn;
 3. een gedrag hebben dat overeenstemt met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat verstrekt een uittreksel uit het strafregister als bedoeld in artikel 596, lid 2, van het wetboek van strafvordering, dat binnen drie maanden vóór de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt afgeleverd;
 4. burgerlijke en politieke rechten genieten; 
 5. voldoen aan de dienstplichtwetten;
 6. in het bezit zijn van een rijbewijs B;
 7. houder zijn van het federaal geschiktheidsattest van het basiskader of van het hoger kader zoals bedoeld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones;
 8. voldoen aan de medische geschiktheidsvoorwaarden beschreven in bijlage B. 

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

De rekruut die tot de stage bij de DBDMH wordt toegelaten, volgt eerst minimum 6 maanden lang een opleiding gewijd aan de dringende medische hulp en aan brandbestrijding, naar rato van 8 uur per dag. Deze dient tevens de interventieprocedures te kennen eigen aan de DBDMH (interne opleiding) en vervolgens de nuttige examens af te leggen om de brevetten van brandweerman/brandweervrouw (B01) en dringende medische hulp (badge DGH) te behalen. De stage voor benoeming duurt een jaar na het behalen van het brevet B01 en voor zover het eindverslag van de stage gunstig is en de rekruut beschikt over een rijbewijs van type C, wordt de rekruut definitief benoemd.

De operationele arbeidsregeling omvat een wachtdienst van 24 uur gevolgd door een rustperiode van 72 uur.  De operationele diensten verzekeren een doorlopende dienst, en dus eveneens op zaterdag, zondag en op feestdagen.

De brandweerman/-vrouw geniet een hiërarchische en geldelijke loopbaan die afhangt van de anciënniteit, evaluaties, bekwaamheden en brevetten die worden behaald tijdens de loopbaan. Er zijn bevorderingen voorzien in het basiskader (eerste brandweerman/-vrouw, korporaal) en vervolgens in het middenkader (sergeant, sergeant-majoor en adjudant) en ten slotte in het hoger kader (luitenant, kapitein, majoor, kolonel).

Procedure

In het kort:

 1. We screenen je administratief dossier
 2. Je volgt een informatiesessie en legt meerdere testen af, zowel op computer als verschillende fysieke testen.
 3. Je legt een interview af, voorafgegaan door een voorbereiding van het gesprek.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Medisch onderzoek

Gezien de specifieke aard van de taken van dit risicovol beroep, eist de DBDMH dat geslaagde kandidaten een medisch onderzoek ondergaan alvorens hun indiensttreding.
De resultaten van dit medisch onderzoek bepalen of je al dan niet in staat bent om deze job uit te oefenen.

Informeer je goed over de aanstellingsvoorwaarden (lichamelijke geschiktheid) alvorens je solliciteert. We willen benadrukken dat deze aanstellingsvoorwaarden specifiek zijn voor deze selectie en geen algemene regel vormen.

 

Niet alle redelijke aanpassingen zijn mogelijk.

Redelijke aanpassingen in de zin van de wet van 10 mei 2007 zijn niet altijd mogelijk gezien het hoofdzakelijk operationele karakter van deze betrekkingen in een hulpdienst, zijn deze vrijgesteld van de regel die voorschrijft dat 3% van het personeel van een openbare dienst uit personen met een handicap moet bestaan. Bijgevolg is deze regelgeving niet van toepassing op deze functie.

Bovendien betekent het hoofdzakelijk operationele karakter van deze betrekking ook dat een medisch onderzoek verplicht is, waardoor de aanpassing van de werkpost in dit geval irrelevant is. Om bovenstaande redenen kunnen niet alle redelijke aanpassingen tijdens deze selectieprocedure worden toegekend.

Verzoek om redelijke aanpassingen

Als je vanwege een handicap, aandoening of ziekte om een aanpassing van de selectieprocedure wilt vragen, geef dit dan aan in je online CV onder "Persoonlijke gegevens". Je kan er aangeven van welke redelijke aanpassing je gebruik wenst te maken. Zoals hierboven is aangegeven, is niet elke redelijke aanpassing mogelijk is. Upload je officieel en geldig attest ivm. je handicap. 

Door de ondertekening van zijn diversiteitscharter, verbindt de DBDMH zich ertoe alle kandidaten en kandidates voor een selectie, aanwerving, evaluatie of opleiding, op gelijke voet te behandelen.

De DBDMH verbindt zich er ook toe te garanderen dat de wervingsprocedures onpartijdig zijn en uitsluitend gebaseerd zijn op de vaardigheden en professionele kwaliteiten van de kandidaten en kandidates.

 

 

 

 

Opgelet: Als je beslist deel te nemen aan de selectie in zowel het Nederlands (ANB23005) als het Frans (AFB23003) , moet u elke test in beide talen afleggen. Dan zal er per e-mail contact met jou opgenomen worden om een datum overeen te komen voor elke fase, zodat je de tests voor de 2 selecties op hetzelfde moment kan afleggen.

Alleen de sporttesten worden slechts één keer afgenomen, in de taal die je hebt gekozen. De resultaten van deze test worden dan overgenomen naar de tweede selectie.

 

 

Stap 1: Controle van de deelnemingsvoorwaarden

Controle van het bewijs van taalkennis

Je wordt alleen toegelaten tot de volgende fase van de selectie als je over een geldig taalcertificaat beschikt.

De verificatie gebeurt aan de hand van de documenten die vóór de uiterste inschrijvingsdatum naar 'werken voor.be' zijn opgestuurd. Alle informatie over het versturen van je taalcertificaat kan je terugvinden onder de rubriek 'deelnemingsvoorwaarden'.

Controle van het Federaal Geschiktheidsattest (FGA)

Je wordt alleen toegelaten tot het vervolg van de selectie als je over een geldig Federaal Geschikheidsattest beschikt OF een bewijs van uw activiteit als personeelslid in actieve dienst van een hulpverleningszone als  vrijwilliger of beroepsbrandweerman/vrouw, zoals aangegeven in het tabblad 'deelnemingsvoorwaarden'.

De verificatie gebeurt aan de hand van de documenten die op de uiterste inschrijvingsdatum naar 'werken voor.be' zijn opgestuurd (zie 'deelnemingsvoorwaarden').

Controle van het strafregister

Zoals gevraagd in de deelnemingsvoorwaarden, moet je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een uittreksel uit het strafregister model 2 bezorgen. Dit strafregister zal door een selectiecommissie geanalyseerd worden tijdens de periode die is gereserveerd voor de informatiesessies.  De screening vindt plaats op basis van de documenten die op de uiterste inschrijvingsdatum naar 'werkenvoor' zijn opgestuurd (zie 'deelnemingsvoorwaarden').

Opgelet: Als je niet over een blanco strafregister beschikt, kan een langere onderzoekstermijn nodig zijn voordat een definitieve beslissing wordt genomen. Je kan dan doorgaan met de selectieprocedure, onder voorbehoud van een toekomstige goedkeuring. Als de beslissing negatief is, wordt je per e-mail op de hoogte gesteld en onmiddellijk uitgesloten van de selectieprocedure, ongeacht de fase waarin je je op dat moment bevindt.

 

Stap 2: Verplichte informatiesessie (ongeveer 1u)

Je dient één van de verplichte informatiesessies bij te wonen die door de DBDMH worden georganiseerd.

Tijdens de informatiesessie krijg je alle informatie over de functie van brandweerman-ambulancier. Je krijgt ook meer informatie over de selectieprocedure, de fysieke testen,...

Zodra je ingeschreven bent, kan je via het tabblad 'Mijn berichten en taken' in je account de datum en het tijdstip van de informatiesessie kiezen uit de beschikbare opties.

De sessies vinden plaats in oktober 2023 (datum onder voorbehoud). Wacht niet tot het laatste moment om je in te schrijven, anders loop je het risico dat er op de laatste dagen geen plaatsen meer beschikbaar zijn.

Plaats: DBDMH
Auditorium: Helihavenlaan 11 - 1000 Brussel
Tijdstip: ongeveer 1 uur

Opgelet:

 • Je wordt alleen uitgenodigd om verder te gaan met de selectieprocedure als je één van de informatiesessies hebt bijgewoond. Je aanwezigheid wordt geregistreerd wanneer je deelneemt aan één van de sessies.
 • Je identiteit wordt gecontroleerd wanneer je de zaal binnenkomt. Voor en na de informatiesessie onderteken je een aanwezigheidsformulier. Je dient de hele informatiesessie bij te wonen.
 • Neem je identiteitskaart, een pen en je uitnodiging (papier of digitaal) mee.
 • Het is niet mogelijk om vrijgesteld te worden van deze informatiesessie.
 • Wees op tijd! Wanneer je meer dan 10 minuten te laat bent, kan je niet deelnemen aan de informatiesessie.
 • Als je niet kan deelnemen aan de sessie waarvoor je ingeschreven bent, kan je je afspraak zelf annuleren in je online account. Je kan je desgewenst inschrijven voor een andere informatiesessie. Hou er rekening mee dat er geen garantie is dat er plaatsen beschikbaar zijn op latere data nadat je uitgeschreven bent.
 • Als je ook deelneemt aan de selectie AFB23003 Sapeur-pompier-Ambulancier (m/v/x) ben je verplicht om de informatiesessie in zowel het Frans als het Nederlands bij te wonen.

Stap 3: computertest - Technisch redeneervermogen (ongeveer 1uur)

Het technisch redeneervermogen wordt gemeten met behulp van een computertest: Technisch redeneervermogen.

Om voor deze test te slagen, dien je minstens 50/100 te behalen (het gaat om een genormeerde test). Gezien het aantal in te vullen betrekkingen, worden alleen de eerste 450 geslaagde kandidaten uitgenodigd voor de volgende test. Bij gelijke punten, kan dit aantal worden verhoogd in het voordeel van de kandidaat.

Deze test vindt plaats rond november 2023 (onder voorbehoud ). Via het tabblad "Mijn berichten en taken" in je account, kan je je inschrijven voor deze test. Je kan alleen maar inschrijven als je de vorige stap met succes hebt voltooid. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.  

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

 

 

Stap 4: Kennistest - meerkeuzevragenlijst (ongeveer 1uur)

Tijdens deze test wordt de "basiskennis vereist voor de functie" gemeten aan de hand van een meerkeuzevragenlijst. Deze omvat: 

 • kennis van de Brusselse instellingen
 • kennis van de DBDMH 
 • kennis van technologie (bouw, elektriciteit,...) 
 • kennis van de topografie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (grote verkeersassen, belangrijke sites, openbare voorzieningen,...) 
 • beheersing van wiskunde (basisformules voor rekenen en meetkunde, volumeberekeningen,...)

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 60/100 behaalt. Gezien het aantal in te vullen betrekkingen, worden alleen de eerste 225 geslaagde kandidaten uitgenodigd voor de volgende test. Bij gelijke punten, kan dit aantal worden verhoogd in het voordeel van de kandidaat.

Deze test vindt plaats op 8 december 2023 (onder voorbehoud). Via het tabblad "Mijn berichten en taken" in je account, kan je inschrijven voor deze test.

Opgelet: Deze proef gaat slechts op één datum door. Er worden geen andere sessies georganiseerd. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

 

 

Stap 5: Fysieke proef (zie ministerieel besluit van 16/11/2020 - bijlage C)

OPGELET: Om deel te nemen aan de fysieke testen, dien je in het bezit te zijn van een medisch attest dat overeenkomt met het model in bijlage D bij dit decreet. Dit attest dient ten vroegste één maand voor het begin van de testen te zijn opgesteld en toont je geschiktheid aan om de fysieke testen uit te voeren.

Deze testen zullen plaatsvinden in januari 2024 (data onder voorbehoud) en vinden plaats op verschillende locaties. De exacte data en adressen worden je tijdig per mail toegestuurd.

Deze proef bestaat uit:

 • Looptest van 1609 meter: op 20 punten 

Opgelet: Zorg ervoor dat je je medisch attest meeneemt bij het afleggen van de looptest. Je kan niet deelnemen aan deze proef zonder geldig attest bij de aanvang van de test!

 • Zwemmen: op 10 punten
 • Motorisch behendigheidsparcours: op 20 punten
 • Stressbestendigheidstest in een besloten ruimte: Geslaagd/niet geslaagd

Meer details over iedere test kan je nalezen in bijlage C.

Opgelet: elke test is eliminerend.

Om door te gaan naar de volgende test, moet je minstens 50% van de punten behalen op de vorige sporttest. De stressbestendigheidstest in een besloten ruimte wordt op het zelfde moment als het behendigheidsparcours afgelegd. Er worden geen punten gegeven voor deze test; je bent geslaagd of niet geslaagd.

Je bent geslaagd voor de fysieke proef als je: minstens 10/20 behaalt op de looptest;  5/10 op de zwemtest; 10 /20 op het motorisch behendigheidsparcours; geslaagd bent voor de stressbestendigheidstest EN minstens 60% van de punten hebt behaald op alle 3 de testen die op punten staan.

De resultaten van deze testen zullen beschikbaar zijn in je online account. Gezien het aantal in te vullen betrekkingen, worden enkel de eerste 75 geslaagde kandidaten uitgenodigd voor de volgende test. Bij gelijke punten, kan dit aantal worden verhoogd in het voordeel van de kandidaat.

Deze testen vinden plaats in de loop van januari 2024 (onder voorbehoud) 

Je kan je voor deze testen inschrijven via het tabblad "Mijn berichten en taken" in je online account.

Opgelet:

Je kiest een groep van 3 data (één per test). Wijzigingen worden niet aanvaard. Als je bent ingeschreven voor een groep, dan schrijf je je in voor de 3 meegedeelde data. Je ontvangt via mail een overzicht van de verschillende groepen en data van de testen wanneer de inschrijvingen open zijn.  Aangezien elke test eliminerend is, hoeft je je niet aan te melden voor de volgende test als je niet geslaagd bent voor de vorige test.

 

Stap 6: Schriftelijke voorbereiding van gesprek - op computer (ongeveer 2 uur)

De mondelinge test wordt voorafgegaan door het opstellen van een observatieverslag en zal de volgende technische competentie beoordelen: schriftelijke communicatie: Je communiceert informatie, ideeën en meningen schriftelijk op een correcte manier, waarbij je een passende structuur en terminologie gebruikt. 

Daarnaast zal je ook een persoonlijkheidsvragenlijst afleggen die peilt naar de disfunctionele tendensen. Deze wordt niet beoordeeld, maar wordt gebruikt als basis tijdens het gesprek.

Dit onderdeel wordt voor het gesprek afgelegd en de verkregen resultaten worden opgenomen in je totaalscore voor deze stap. Je dient je voor beide onderdelen in te schrijven en je aanwezigheid op dit onderdeel is verplicht. 

Deze voorbereiding vindt plaats op 12/02/2024 in de lokalen van 'werken voor.be' (onder voorbehoud). Je kan je online inschrijven via je account.

Opgelet: Deze proef gaat slechts op één datum door. Er worden geen andere sessies georganiseerd. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. 

 

Stap 7: Mondeling gedeelte - interview (ongeveer 1uur)

Het gesprek evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek “Competenties”) overeenkomen met de jobvereisten. Je zal eveneens bevraagd worden over je motivatie, belangstelling voor de functie en voeling met het domein.

De persoonlijkheidsvragenlijst (disfunctionaliteitstest) die je hebt afgelegd tijdens de voorafgaande voorbereiding en je CV worden gebruikt als bijkomende informatie tijdens het gesprek.

Om te slagen, dien je ten minste 60/100 behalen op het totaal van stap 7 (interview) en stap 6 (voorbereiding van het gesprek) samen.

Deze stap vindt plaats in de loop van maart en april 2024 (onder voorbehoud). Via het tabblad "Mijn berichten en taken" in uw online-account, kan je je inschrijven voor deze test.

Opgelet: Wacht niet om je in te schrijven, anders loop je het risico dat er op de laatste dagen geen plaatsen meer beschikbaar zijn. Je wordt alleen uitgenodigd om je in te schrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagde kandidaten wordt bepaald op basis van de som van de resultaten van stap 4: kennistest (meerkeuzevragenlijst), stap 5: fysieke testen en stap 7: interview (met stap 6: voorbereiding).

Bij gelijkheid van punten, wordt voorrang gegeven aan de kandidaat met de meeste punten voor stap 5: fysieke testen. Indien er opnieuw gelijkheid van punten is, wordt voorrang gegeven aan de kandidaat met de meeste punten voor stap 4: meerkeuzevragenlijst. Indien er opnieuw gelijkheid van punten is, wordt de rangschikking willekeurig bepaald.

Indien je geslaagd bent, maar niet onmiddellijk in dienst kan treden, wordt je opgenomen op een lijst van geslaagden waaruit we kunnen putten zodra er opnieuw een plaats vrijkomt voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst opgesteld met maximaal 75 geslaagde kandidaten, geldig voor 2 jaar (met de mogelijkheid van een verlenging van 2 keer 2 jaar). Als meerdere geslaagde kandidaten gelijke punten hebben voor de toewijzing van de laatste plaats, wordt het maximum aantal geslaagde kandidaten in hun voordeel verhoogd.

 

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in (en laad minstens je diploma/attest op in je account) en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan je kandidaat stellen tot en met 21/09/2023.

Je kandidatuur stellen dient online te gebeuren, via de website werkenvoor.be. Zoals vermeld staat onder de rubriek 'deelnemingsvoorwaarden' die je de drie gevraagde documenten te versturen naar ANB23005@bosa.fgov.be en dit voor de uiterste inschrijvingsdatum.  

Als je jouw documenten niet per e-mail kunt versturen, kan je ook een kopie sturen naar de contactpersoon bij werkenvoor.be vóór de uiterste inschrijvingsdatum (poststempel geldt als bewijs) (zie de rubriek 'Aanvullende informatie' in de advertentie), onder vermelding van je rijksregisternummer, naam, voornaam en het selectienummer (ANB23005).

Het postadres is het volgende: Werken voor - Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. Het mailadres is enkel en alleen bedoeld om documenten, nodig voor een geldige deelname aan deze procedure, te versturen.

 

 

 

 

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vakbondsvertegenwoordiging

Een vakbondsafgevaardigde mag elke selectie bijwonen die wordt georganiseerd door "Werken voor". Vakbondsafgevaardigden hebben een discretieplicht met betrekking tot vertrouwelijke informatie en documenten.

 

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Bijlagen

Nom Type de fichier
PDF

Contact opnemen

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels